(*)Điều kiện và Điều khoản áp dụng.
Để đủ điều kiện tham gia chương trình,Chủ thẻ cần phải thực hiện như bảng sau:

Tất cả
các loại thẻ
Giải đặc biệt Giải phụ
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chi tiết
giải thưởng
01 phiếu du lịch giá
20 triệu đồng của
Saigontourist
1 buffer tối dành cho
2 người tại khách sạn
Daewoo Hà Nội
1 buffer tối dành cho
2 người tại khách sạn
Daewoo Hà Nội
Số lượng 10 80 100
Điều kiện
áp dụng
Áp dụng cho 10 Chủ Thẻ
đạt tổng chi tiêu cao nhất
Áp dụng cho 180 Chủ Thẻ đạt chi tiêu
tối thiểu sớm nhất
Điều kiện chi
tiêu tối thiểu
Chi tiêu tối thiểu 15 triệu đồng trong suốt thời hạn chương trình