TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

An Bình Thịnh Vượng

An Bình Thịnh Vượng
0 0
 • Mức phí tối thiểu

  4 triệu
 • Độ tuổi tham gia

  18 - 60 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng

  10/15/20/25 năm
 • Thời hạn đóng phí

  Trùng THBH
 • Định kỳ đóng phí

  Năm, 6 tháng, Quý, Tháng
 • GIỚI THIỆU
  SẢN PHẨM

 • QUYỀN LỢI
  CHI TIẾT

 • ĐIỀU KIỆN
  THAM GIA

 • GIẢI PHÁP
  GIA TĂNG BẢO VỆ

 • THÔNG TIN
  THAM KHẢO

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

(1774 người đã xem)

(0 nhận xét)
 • 5
 • 5
 • Chia sẻ
 • +

  Chia sẻ
 • Đã thêm vào sản phẩm ưa thích

An Bình Thịnh Vượng là giải pháp bảo hiểm nhân thọ ưu việt của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. Sản phẩm mang đến cho khách hàng sự vững tâm về nguồn tài chính khi không may mắc phải 46 bệnh lý nghiêm trọng. Đây cũng là giải pháp giúp khách hàng tích luỹ tài chính một cách có kỷ luật để chuẩn bị cho những dự định trong tương lai khi về già hoặc khi may mắn không mắc phải 46 bệnh lý nghiêm trọng nào.

➤ Xem ngay danh sách các sản phẩm của Bảo Việt Nhân Thọ được nhiều người lựa chọn để vừa bảo vệ sức khỏe, vừa tích lũy khi về già.

thebank_baohiemanbinhthinhvuongbenhlynghiemtrong_1489544890

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

An Bình Thịnh Vượng là giải pháp bảo hiểm nhân thọ ưu việt của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. Sản phẩm mang đến cho khách hàng sự vững tâm về nguồn tài chính khi không may mắc phải 46 bệnh lý nghiêm trọng. Đây cũng là giải pháp giúp khách hàng tích luỹ tài chính một cách có kỷ luật để chuẩn bị cho những dự định trong tương lai khi về già hoặc khi may mắn không mắc phải 46 bệnh lý nghiêm trọng nào.

➤ Xem ngay danh sách các sản phẩm của Bảo Việt Nhân Thọ được nhiều người lựa chọn để vừa bảo vệ sức khỏe, vừa tích lũy khi về già.

thebank_baohiemanbinhthinhvuongbenhlynghiemtrong_1489544890

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Điều kiện tham gia

Tuổi của người được bảo hiểm theo hợp đồng chính:

Từ 18-60 tuổi tại thời điểm hợp đồng bảo hiểm phát sinh hiệu lực và không quá 75 tuổi vào ngày đáo hạn hợp đồng bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm:

Thời hạn xác định: 10, 15, 20, 25 năm và đến năm 75 tuổi

Thời hạn đóng phí:

- Với thời hạn bảo hiểm 10, 15, 20, 25 năm: thời hạn đóng phí trùng thời hạn bảo hiểm.

- Với thời hạn bảo hiểm đến năm 75 tuổi: thời hạn đóng phí là 10, 15, 20, 25 năm hoặc đóng phí đến năm 75 tuổi.

Linh hoạt lựa chọn định kỳ đóng phí:

Đóng phí theo năm, 6 tháng, quý, tháng

GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

Gia tăng phạm vi bảo vệ toàn diện với các sản phẩm bổ trợ
Giải pháp bổ trợ đáp ứng nhu cầu mở rộng quyền lợi bảo hiểm một cách toàn diện cho khách hàng thông qua các sản phẩm:

- Bảo hiểm Tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

- Bảo hiểm Trợ cấp phẩu thuật và Điều trị ngoại khoa

- Bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng

- Quyền lợi Miễn nộp phí bảo hiểm

 Và các sản phẩm bổ trợ khác...

THÔNG TIN THAM KHẢO

Danh sách bệnh lý nghiêm trọng được bảo hiểm

thebank_benhlynghiemtrongduocbaohiem2017030912030550_1489547220Nhận xét

GỬI
Sắp xếp : Mới nhất

Các sản phẩm khác của Bảo Việt Nhân Thọ

 • Thời hạn hợp đồng 8 - 22 năm
  Thời hạn đóng phí 8 - 22 năm

   Giải pháp gia tăng bảo vệ

  • Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
  • Quyền lợi miễn đóng phí
  • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
  • Bảo hiểm tử vong/thương tật
 • Thời hạn hợp đồng 10/15/20 năm
  Thời hạn đóng phí 5 - 35 năm

   Giải pháp gia tăng bảo vệ

  • Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
  • Quyền lợi thai sản
  • Quyền lợi miễn đóng phí
  • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
  • Bảo hiểm tử vong/thương tật
 • Thời hạn hợp đồng 10/15/20 năm
  Thời hạn đóng phí 10/15/20 năm

   Giải pháp gia tăng bảo vệ

  • Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
  • Quyền lợi thai sản
  • Quyền lợi miễn đóng phí
  • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
  • Bảo hiểm tử vong/thương tật
 • Thời hạn hợp đồng 10/15/20 năm
  Thời hạn đóng phí Bằng THHĐ

   Giải pháp gia tăng bảo vệ

  • Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
  • Quyền lợi thai sản
  • Quyền lợi miễn đóng phí
  • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
  • Bảo hiểm tử vong/thương tật
 • Thời hạn hợp đồng 10/15/20 năm
  Thời hạn đóng phí Bằng THHĐ

   Giải pháp gia tăng bảo vệ

  • Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
  • Quyền lợi thai sản
  • Quyền lợi miễn đóng phí
  • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
  • Bảo hiểm tử vong/thương tật
 • Thời hạn hợp đồng 9 - 21 năm
  Thời hạn đóng phí Bằng THHĐ

   Giải pháp gia tăng bảo vệ

  • Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
  • Quyền lợi thai sản
  • Quyền lợi miễn đóng phí
  • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
  • Bảo hiểm tử vong/thương tật