TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

An Phúc Trọn Đời

An Phúc Trọn Đời
3 1
 • Mức phí tối thiểu

  6 triệu
 • Độ tuổi tham gia

  30 ngày - 60 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng

  100 tuổi
 • Thời hạn đóng phí

  10 năm
 • Định kỳ đóng phí

  Tháng/quý/năm
 • GIỚI THIỆU
  SẢN PHẨM

 • QUYỀN LỢI
  CHI TIẾT

 • ĐIỀU KIỆN
  THAM GIA

 • GIẢI PHÁP
  GIA TĂNG BẢO VỆ

 • THÔNG TIN
  THAM KHẢO

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

(1201 người đã xem)

(0 nhận xét)
 • 5
 • 5
 • Chia sẻ
 • +

  Chia sẻ
 • Đã thêm vào sản phẩm ưa thích

Cuộc đời mỗi người đều có nhiều nốt thăng trầm qua từng giai đoạn của cuộc sống. Tuy nhiên, hạnh phúc và thành công không đến một cách ngẫu nhiên, mà thường đến với những người biết hoạch định tốt cuộc sống của chính họ. Làm sao có thể chủ động điều khiển “bản nhạc cuộc đời” của riêng bạn và những người thân yêu?

An Phúc Trọn Đời chính là câu trả lời!

An Phúc Trọn Đời là giải pháp hoàn hảo mang lại sự bảo vệ vững chắc và an tâm về mặt tài chính cho gia đình bạn trong suốt cuộc đời. Kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ tài chính và tích lũy tiết kiệm, An Phúc Trọn Đời giúp bạn hoàn toàn chủ động trong việc hoạch định và thực hiện kế hoạch tài chính lâu dài với những ưu điểm nổi bật sau:

Quyền lợi bảo hiểm cao, phí bảo hiểm hợp lý.

Linh hoạt điều chỉnh quyền lợi bảo hiểm.

Linh hoạt trong việc đóng phí bảo hiểm

Linh hoạt trong việc tạm ứng và rút tiền từ hợp đồng.

Lãi suất hấp dẫn, được AIA Việt Nam cam kết tối thiểu 4%/năm.

Linh hoạt trong hoạch định kế hoạch tài chính để phù hợp với các nhu cầu khác nhau: Kế hoạch giáo dục, Kế hoạch hưu trí, Kế hoạch tích lũy...

AIA với sản phẩm An Phúc Trọn Đời sẽ mang lại cho gia đình bạn sự bảo vệ tài chính vững vàng.

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

Cuộc đời mỗi người đều có nhiều nốt thăng trầm qua từng giai đoạn của cuộc sống. Tuy nhiên, hạnh phúc và thành công không đến một cách ngẫu nhiên, mà thường đến với những người biết hoạch định tốt cuộc sống của chính họ. Làm sao có thể chủ động điều khiển “bản nhạc cuộc đời” của riêng bạn và những người thân yêu?

An Phúc Trọn Đời chính là câu trả lời!

An Phúc Trọn Đời là giải pháp hoàn hảo mang lại sự bảo vệ vững chắc và an tâm về mặt tài chính cho gia đình bạn trong suốt cuộc đời. Kết hợp linh hoạt giữa bảo vệ tài chính và tích lũy tiết kiệm, An Phúc Trọn Đời giúp bạn hoàn toàn chủ động trong việc hoạch định và thực hiện kế hoạch tài chính lâu dài với những ưu điểm nổi bật sau:

Quyền lợi bảo hiểm cao, phí bảo hiểm hợp lý.

Linh hoạt điều chỉnh quyền lợi bảo hiểm.

Linh hoạt trong việc đóng phí bảo hiểm

Linh hoạt trong việc tạm ứng và rút tiền từ hợp đồng.

Lãi suất hấp dẫn, được AIA Việt Nam cam kết tối thiểu 4%/năm.

Linh hoạt trong hoạch định kế hoạch tài chính để phù hợp với các nhu cầu khác nhau: Kế hoạch giáo dục, Kế hoạch hưu trí, Kế hoạch tích lũy...

AIA với sản phẩm An Phúc Trọn Đời sẽ mang lại cho gia đình bạn sự bảo vệ tài chính vững vàng.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Tuổi tham gia bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi - 60 tuổi.
Tuổi đáo hạn hợp đồng: 100 tuổi.
Đóng phí:

Khách hàng cần đóng phí như đã hoạch định để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch tài chính của mình. Việc đóng phí đúng hạn cũng là điều kiện cần thiết để duy trì hiệu lực của các sản phẩm bổ sung (nếu có).

Trong hai năm đầu tiên đối với sản phẩm chính An Phúc Trọn Đời, khách hàng phải đóng một khoản phí bảo hiểm tối thiểu bằng với mức quy định của công ty.

Các sản phẩm bổ sung có thể mua kèm:

Bảo hiểm mọi rủi ro do tai nạn

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Hỗ trợ chi phí nằm viện

Bồi hoàn chi phí nằm viện do tai nạn

Quyền lợi người thanh toán

Lưu ý:

 • Khách hàng không nên hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm vì các khoản phí phải trả có thể là rất cao trong thời gian đầu.
 • Các khoản chi phí bên mua bảo hiểm phải chịu được quy định trong Điều khoản bảo hiểm của sản phẩm An Phúc Trọn Đời.

GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

Các sản phẩm bổ sung có thể mua kèm:

- Bảo hiểm mọi rủi ro do tai nạn
- Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
- Hỗ trợ chi phí nằm viện
- Bồi hoàn chi phí nằm viện do tai nạn
- Quyền lợi người thanh toán

THÔNG TIN THAM KHẢONhận xét

GỬI
Sắp xếp : Mới nhất

Các sản phẩm khác của AIA Việt Nam