TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Bảo An Sinh

Bảo An Sinh
5 1
 • Mức phí tối thiểu

  10 triệu
 • Độ tuổi tham gia

  18 – 50 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng

  8 năm
 • Thời hạn đóng phí

  8 năm
 • Định kỳ đóng phí

  Tháng/quý/năm
 • GIỚI THIỆU
  SẢN PHẨM

 • QUYỀN LỢI
  CHI TIẾT

 • ĐIỀU KIỆN
  THAM GIA

 • GIẢI PHÁP
  GIA TĂNG BẢO VỆ

 • THÔNG TIN
  THAM KHẢO

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

(668 người đã xem)

(0 nhận xét)
 • 5
 • 5
 • Chia sẻ
 • +

  Chia sẻ
 • Đã thêm vào sản phẩm ưa thích

Bảo An Sinh được thiết kế linh hoạt giúp bạn xây dựng kế hoạch của riêng mình và người bạn đời

 • Xây dựng kế hoạch hưu trí linh hoạt, phù hợp với thu nhập cho bạn và bạn đời.
 • Khi bạn gặp rủi ro, PVI Sun Life sẽ thay mặt bạn tiếp tục thực hiện các khoản tiết kiệm như kế hoạch ban đầu để đảm bảo kế hoạch hưu trí của bạn luôn được thực hiện
 • Tăng cường sự bảo vệ nguồn tài chính của gia đình

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

Bảo An Sinh được thiết kế linh hoạt giúp bạn xây dựng kế hoạch của riêng mình và người bạn đời

 • Xây dựng kế hoạch hưu trí linh hoạt, phù hợp với thu nhập cho bạn và bạn đời.
 • Khi bạn gặp rủi ro, PVI Sun Life sẽ thay mặt bạn tiếp tục thực hiện các khoản tiết kiệm như kế hoạch ban đầu để đảm bảo kế hoạch hưu trí của bạn luôn được thực hiện
 • Tăng cường sự bảo vệ nguồn tài chính của gia đình

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Độ tuổi tham gia bảo hiểm của Người được bảo hiểm 18 tuổi – 50 tuổi
Độ tuổi tham gia bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm Nam: 18 tuổi – 52 tuổi
Nữ: 18 tuổi – 47 tuổi
Thời hạn đóng phí Tối thiểu: 08 năm 
Tối đa: 
- Nam: 60 tuổi – Tuổi tham gia bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm 
- Nữ: 55 tuổi – Tuổi tham gia của bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm

GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

THÔNG TIN THAM KHẢONhận xét

GỬI
Sắp xếp : Mới nhất

Các sản phẩm khác của Sun Life Việt Nam