TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Bảo An Toàn

Bảo An Toàn
0 0
 • Mức phí tối thiểu

  3 triệu
 • Độ tuổi tham gia

  18 tuổi - 55 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng

  10 năm
 • Thời hạn đóng phí

  10 năm
 • Định kỳ đóng phí

  Năm/Quý
 • GIỚI THIỆU
  SẢN PHẨM

 • QUYỀN LỢI
  CHI TIẾT

 • ĐIỀU KIỆN
  THAM GIA

 • GIẢI PHÁP
  GIA TĂNG BẢO VỆ

 • THÔNG TIN
  THAM KHẢO

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

(455 người đã xem)

(0 nhận xét)
 • 5
 • 5
 • Chia sẻ
 • +

  Chia sẻ
 • Đã thêm vào sản phẩm ưa thích

Điểm tựa tài chính vững chắc bảo vệ gia đình cũng như bảo hiểm cá nhân trước các rủi ro tiềm ẩn do tai nạn

- An tâm với bảo vệ tài chính trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn;
- Giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị với hỗ trợ tài chính khi nằm viện do tai nạn;
- Hoàn lại toàn bộ phí bảo hiểm tai nạn vào cuối thời hạn hợp đồng khi không có rủi ro tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Rủi ro trong cuộc sống luôn tiềm ẩn và không thể tiên liệu trước. Bảo vệ bản thân chính là bảo vệ cho gia đình thân yêu của bạn. Sản phẩm bảo hiểm Bảo An Toàn của PVI Sun Life bảo vệ bạn an toàn trước những tổn thất về tài chính khi gặp rủi ro trong cuộc sống.

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

Điểm tựa tài chính vững chắc bảo vệ gia đình cũng như bảo hiểm cá nhân trước các rủi ro tiềm ẩn do tai nạn

- An tâm với bảo vệ tài chính trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn;
- Giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị với hỗ trợ tài chính khi nằm viện do tai nạn;
- Hoàn lại toàn bộ phí bảo hiểm tai nạn vào cuối thời hạn hợp đồng khi không có rủi ro tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Rủi ro trong cuộc sống luôn tiềm ẩn và không thể tiên liệu trước. Bảo vệ bản thân chính là bảo vệ cho gia đình thân yêu của bạn. Sản phẩm bảo hiểm Bảo An Toàn của PVI Sun Life bảo vệ bạn an toàn trước những tổn thất về tài chính khi gặp rủi ro trong cuộc sống.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Tuổi tham gia hợp đồng 18 tuổi - 55 tuổi
Thời hạn đóng phí 10 năm
Thời hạn hợp đồng 10 năm
Định kỳ đóng phí Năm, Quý
Thẩm định Đơn giản

GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

THÔNG TIN THAM KHẢONhận xét

GỬI
Sắp xếp : Mới nhất

Các sản phẩm khác của Sun Life Việt Nam