TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Kế hoạch Tài chính Trọn đời

Kế hoạch Tài chính Trọn đời
2 1
 • Mức phí tối thiểu

  7 triệu
 • Độ tuổi tham gia

  1 tháng - 70 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng

  99 tuổi
 • Thời hạn đóng phí

  Theo HĐBH
 • Định kỳ đóng phí

  Tháng/quý/năm
 • GIỚI THIỆU
  SẢN PHẨM

 • QUYỀN LỢI
  CHI TIẾT

 • ĐIỀU KIỆN
  THAM GIA

 • GIẢI PHÁP
  GIA TĂNG BẢO VỆ

 • THÔNG TIN
  THAM KHẢO

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

(7272 người đã xem)

(0 nhận xét)
 • 5
 • 5
 • Chia sẻ
 • +

  Chia sẻ
 • Đã thêm vào sản phẩm ưa thích

"Kế hoạch Tài chính Trọn đời" đã tổng hợp tất cả ưu điểm của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống bao gồm tử kỳ, tích lũy, trọn đời và trả tiền định kỳ. Bên cạnh yếu tố bảo vệ tài chính và quản lý rủi ro thuần túy, đây còn là một sản phẩm đa năng phục vụ cho nhiều kế hoạch tài chính khác nhau như tiết kiệm, mua nhà, mua xe, đầu tư, giáo dục, trả nợ ngân hàng, hưu trí, nhân thọ v.v. Tất cả chỉ trong MỘT hợp đồng!

Tham gia "Kế hoạch Tài chính Trọn đời", Quý khách tận hưởng sự linh hoạt và nhiều quyền lợi chưa từng có. Quý khách hoàn toàn chủ động điều chỉnh quyền lợi bảo hiểm phù hợp với nhu cầu qua từng giai đoạn cuộc sống, lựa chọn và điều chỉnh mức phí và thời gian đóng phí phù hợp với khả năng tài chính của mình.

"Kế hoạch Tài chính Trọn đời" đem lại hiệu quả về chi phí cho Quý khách. Số tiền Quý khách đóng sẽ được quản lý chặt chẽ và minh bạch để luôn gia tăng và mang lại lợi ích lớn lao cho Quý khách.

Tất cả những ưu điểm này đều gói gọn trong một sản phẩm! "Kế hoạch Tài chính Trọn đời" chính là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Quý khách!

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

"Kế hoạch Tài chính Trọn đời" đã tổng hợp tất cả ưu điểm của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống bao gồm tử kỳ, tích lũy, trọn đời và trả tiền định kỳ. Bên cạnh yếu tố bảo vệ tài chính và quản lý rủi ro thuần túy, đây còn là một sản phẩm đa năng phục vụ cho nhiều kế hoạch tài chính khác nhau như tiết kiệm, mua nhà, mua xe, đầu tư, giáo dục, trả nợ ngân hàng, hưu trí, nhân thọ v.v. Tất cả chỉ trong MỘT hợp đồng!

Tham gia "Kế hoạch Tài chính Trọn đời", Quý khách tận hưởng sự linh hoạt và nhiều quyền lợi chưa từng có. Quý khách hoàn toàn chủ động điều chỉnh quyền lợi bảo hiểm phù hợp với nhu cầu qua từng giai đoạn cuộc sống, lựa chọn và điều chỉnh mức phí và thời gian đóng phí phù hợp với khả năng tài chính của mình.

"Kế hoạch Tài chính Trọn đời" đem lại hiệu quả về chi phí cho Quý khách. Số tiền Quý khách đóng sẽ được quản lý chặt chẽ và minh bạch để luôn gia tăng và mang lại lợi ích lớn lao cho Quý khách.

Tất cả những ưu điểm này đều gói gọn trong một sản phẩm! "Kế hoạch Tài chính Trọn đời" chính là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Quý khách!

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Độ tuổi tham gia từ 0 đến 80 và bảo vệ đến trọn đời.

GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

Điểm độc đáo của sản phẩm này là sau khi trừ các khoản phí theo quy định, toàn bộ phí bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản và các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng sẽ được chuyển vào MỘT Giá trị Tài khoản Hợp đồng và được hưởng quyền lợi đầu tư theo chính sách đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Như vậy, Giá trị Tài khoản hợp đồng sẽ cao hơn khi khách hàng lựa chọn tham gia thêm các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng.

 
Những Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng đi kèm:

 - Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng
 - Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn mở rộng
 - Quyền lợi bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y
 - Quyền lợi bảo hiểm cao cấp cho bệnh nan y 
 - Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ khi Cha Mẹ tử vong 
 - Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ khi Cha Mẹ mắc bệnh nan y
 - Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ dành cho Người hôn phối 
 - Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ hàng tháng khi Người hôn phối tử vong 
 - Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ dành cho Người giám hộ 
 - Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ hàng tháng khi Người giám hộ tử vong
 - Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật do tai nạn nâng cao 
 - Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 
 - Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện nâng cao 
 - Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện đặc biệt 
 - Quyền lợi bảo hiểm miễn khoản khấu trừ hàng tháng 
 - Quyền lợi bảo hiểm tử kỳ có điều chỉnh lạm phátNhận xét

GỬI
Sắp xếp : Mới nhất

Các sản phẩm khác của Chubb Life Việt Nam