TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Maxx - Phúc Lộc Thịnh Vượng

Maxx - Phúc Lộc Thịnh Vượng
5 1
 • Mức phí tối thiểu

  6 triệu
 • Độ tuổi tham gia

  18 – 65 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng

  99 tuổi
 • Thời hạn đóng phí

  Bằng THHĐ
 • Định kỳ đóng phí

  tháng/quý/năm
 • GIỚI THIỆU
  SẢN PHẨM

 • QUYỀN LỢI
  CHI TIẾT

 • ĐIỀU KIỆN
  THAM GIA

 • GIẢI PHÁP
  GIA TĂNG BẢO VỆ

 • THÔNG TIN
  THAM KHẢO

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

(2493 người đã xem)

(0 nhận xét)
 • 5
 • 5
 • Chia sẻ
 • +

  Chia sẻ
 • Đã thêm vào sản phẩm ưa thích

Đầu tư lâu dài, vững vàng sinh lợi

Maxx-Phúc Lộc Thịnh Vượng là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, giúp bảo vệ bạn trọn đời trước rủi ro trong cuộc sống, đồng thời giúp bạn hiện thực hóa các kế hoạch tài chính của mình thông qua việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn vào cổ phiếu và trái phiếu nhằm đạt được lợi nhuận tối ưu.

Với Maxx-Phúc Lộc Thịnh Vượng, bạn hoàn toàn chủ động lên kế hoạch và hiện thực hóa các mục tiêu tài chính của bản thân và gia đình trong mỗi chặng đường của cuộc sống, như giáo dục cho con, hưu trí cho bản thân, tiết kiệm cho tương lai.

>> Xem hết các sản phẩm bảo hiểm Manulife Việt Nam khác để vừa đâu tư, vừa bảo vệ gia đình trọn đời trước những rủi ro nhân thọ.

thebank_maxxphuclocthinhvuong_1484038498

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

Đầu tư lâu dài, vững vàng sinh lợi

Maxx-Phúc Lộc Thịnh Vượng là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, giúp bảo vệ bạn trọn đời trước rủi ro trong cuộc sống, đồng thời giúp bạn hiện thực hóa các kế hoạch tài chính của mình thông qua việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn vào cổ phiếu và trái phiếu nhằm đạt được lợi nhuận tối ưu.

Với Maxx-Phúc Lộc Thịnh Vượng, bạn hoàn toàn chủ động lên kế hoạch và hiện thực hóa các mục tiêu tài chính của bản thân và gia đình trong mỗi chặng đường của cuộc sống, như giáo dục cho con, hưu trí cho bản thân, tiết kiệm cho tương lai.

>> Xem hết các sản phẩm bảo hiểm Manulife Việt Nam khác để vừa đâu tư, vừa bảo vệ gia đình trọn đời trước những rủi ro nhân thọ.

thebank_maxxphuclocthinhvuong_1484038498

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Số tiền bảo hiểm tối thiểu: 35.000.000 đồng

Tuổi tham gia sản phẩm: 18 – 65 tuổi

Ngày đáo hạn Hợp đồng: khi Người được bảo hiểm đạt 99 tuổi. 

Thời hạn đóng phí bảo hiểm đến khi Người được bảo hiểm 99 tuổi hoặc tử vong, tùy theo trường hợp nào xảy ra sớm hơn.  

GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

GIA TĂNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VỚI CÁC SẢN PHẨM BỔ TRỢ

Chỉ cần trả thêm một khoản phí nhỏ, bạn và gia đình sẽ gia tăng đáng kể quyền lợi bảo hiểm cho mình và người thân khi tham gia các sản phẩm bổ trợ.

• Bảo hiểm tai nạn cá nhân
• Bảo hiểm tử kỳ
• Bảo hiểm trợ cấp y tế

THÔNG TIN THAM KHẢO

CÁC LÝ DO CHÍNH ĐỂ BẠN CHỌN MAXX-PHÚC LỘC THỊNH VƯỢNG ĐỒNG HÀNH CÙNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA MÌNH
Bảo hiểm - Nền tảng của sự Bình An

Kế hoạch bảo vệ trọn đời đến 99 tuổi

Tính linh hoạt

                        - Tạm ngưng đóng phí nhưng vẫn tiếp tục được bảo hiểm
                        - Số tiền bảo hiểm có thể được tăng thêm

Đầu tư - Cơ sở của sự Thịnh Vượng

Danh mục đầu tư đa dạng để hạn chế rủi ro mà không đòi hỏi vốn cao, điều mà mỗi cá nhân khó thực hiện được nếu trực tiếp đầu tư

Linh hoạt lựa chọn và chuyển đổi giữa 3 Quỹ với các mức lợi nhuận và rủi ro khác nhau

Tính thanh khoản cao, bạn có thể bán và mua các đơn vị Quỹ bất cứ lúc nào

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SẢN PHẨM MAXX- PHÚC LỘC THỊNH VƯỢNG

LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ MAXX-PHÚC LỘC THỊNH VƯỢNG

Sản phẩm Maxx-Phúc Lộc Thịnh Vượng được thiết kế dành cho những người có nhu cầu về bảo hiểm, có thu nhập ổn định và có kế hoạch đầu tư dài hạn. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư không phù hợp với khuynh hướng đầu tư ngắn hạn.

Hợp đồng bảo hiểm là một cam kết dài hạn, do đó khách hàng không nên hủy hợp đồng vì các khoản phí mà khách hàng phải trả có thể rất cao trong thời gian đầu của Hợp đồng.

Đầu tư tài chính chứa đựng rủi ro. Giá trị các Quỹ đầu tư có thể tăng lên hoặc cũng có thể giảm xuống. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả tương tự trong tương lai. Kết quả đầu tư thực tế là không được đảm bảo. Khách hàng có quyền được nhận tất cả lợi nhuận cũng như gánh chịu tất cả khoản lỗ do các rủi ro từ hoạt động đầu tư này. Tên của các Quỹ liên kết đầu tư chỉ mang tính minh họa cho mục tiêu đầu tư của Quỹ, không bao hàm sự đảm bảo chắc chắn cho việc đạt được mục tiêu đó. Phí hợp đồng và phí liên quan đến Quỹ đầu tư có thể thay đổi trong hạn mức tối đa đảm bảo theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm.   

Tài liệu này chỉ giới thiệu tóm tắt các đặc điểm của sản phẩm Maxx – Phúc Lộc Thịnh Vượng và không phải là hợp đồng bảo hiểm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ được thực hiện theo đúng điều khoản bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê duyệt.  

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ VÀ GIA TĂNG QUYỀN LỢI BÊN MUA BẢO HIỂM

Công ty được phép áp dụng các biện pháp dưới đây để  bảo vệ và gia tăng quyền lợi Bên mua bảo hiểm: 
a. Đóng Quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản sang một Quỹ liên kết đơn vị mới có cùng các mục tiêu đầu tư
b. Thay đổi tên của Quỹ liên kết đơn vị
c. Chia tách hoặc sáp nhập các đơn vị Quỹ liên kết đơn vị hiện có
d. Ngừng định giá Quỹ liên kết đơn vị và các giao dịch liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp Trung tâm giao dịch chứng khoán và/hoặc Sở giao dịch chứng khoán mà Quỹ liên kết đơn vị đang đầu tư bị tạm thời đình chỉ giao dịch.
e. Các biện pháp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. 
* Đối với biện pháp (a), (b), (c), (e), Công ty sẽ thông báo cho Bên mua bảo hiểm bằng văn bản 3 ngày trước khi áp dụng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊNhận xét

GỬI
Sắp xếp : Mới nhất

Các sản phẩm khác của Manulife Việt Nam