TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tân Bình An Phát Lộc

Tân Bình An Phát Lộc
0 0
 • Mức phí tối thiểu

  4 triệu
 • Độ tuổi tham gia

  18 tuổi trở lên
 • Thời hạn hợp đồng

  5 năm
 • Thời hạn đóng phí

  Theo THHĐ
 • Định kỳ đóng phí

  Quý/Nửa Năm/Năm
 • GIỚI THIỆU
  SẢN PHẨM

 • QUYỀN LỢI
  CHI TIẾT

 • ĐIỀU KIỆN
  THAM GIA

 • GIẢI PHÁP
  GIA TĂNG BẢO VỆ

 • THÔNG TIN
  THAM KHẢO

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

(1443 người đã xem)

(0 nhận xét)
 • 5
 • 5
 • Chia sẻ
 • +

  Chia sẻ
 • Đã thêm vào sản phẩm ưa thích

 Tân Bình An Phát Lộc

 • Giải pháp tài chính linh hoạt "Hai trong Một" 
 • Tân Bình An Phát Lộc giúp bạn góp những khoản tiền nhỏ đều đặn thành một khoản tích lũy lớn để bạn thực hiện những kế hoạch chi tiêu quan trọng trong tương lai.
 • Tân Bình An Phát Lộc không áp dụng thời gian chờ, bạn sẽ được bảo vệ ngay khi ký Hợp đồng.

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

 Tân Bình An Phát Lộc

 • Giải pháp tài chính linh hoạt "Hai trong Một" 
 • Tân Bình An Phát Lộc giúp bạn góp những khoản tiền nhỏ đều đặn thành một khoản tích lũy lớn để bạn thực hiện những kế hoạch chi tiêu quan trọng trong tương lai.
 • Tân Bình An Phát Lộc không áp dụng thời gian chờ, bạn sẽ được bảo vệ ngay khi ký Hợp đồng.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

- Bên mua bảo hiểm (BMBH): cá nhân từ 18 tuổi trở lên.
- Người được bảo hiểm (NĐBH): cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam, từ 18 đến 55 tuổi.
- Người thụ hưởng (NTH): là người được bảo hiểm trong trường hợp NĐBH bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc người được Bên mua bảo hiểm chỉ định trong trường hợp NĐBH chết.

GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

Quyền lợi bảo hiểm bổ sung do tai nạn: trong trường hợp TV hoặc TTTBVV do nguyên nhân tai nạn của NĐBH, STBH bổ sung được chi trả cho NTH. STBH bổ sung do tai nạn và phí bảo hiểm tương ứng là 1 trong 6 mức lựa chọn sau (tính theo đơn vị đồng/năm):

Lựa chọn 1 2 3 4 5 6
STBH Bổ sung do tai nạn 50 000 000 100 000 000 200 000 000 300 000 000 400 000 000 500 000 000
Phí bảo hiểm năm 65 000 130 000 260 000 390 000 520 000 650.000

THÔNG TIN THAM KHẢONhận xét

GỬI
Sắp xếp : Mới nhất

Các sản phẩm khác của Prévoir Việt Nam