TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Thịnh An Phú Quý Đại Phát

Thịnh An Phú Quý Đại Phát
0 0
 • Mức phí tối thiểu

  3 triệu
 • Độ tuổi tham gia

  0 - 65 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng

  5/10/20 năm
 • Thời hạn đóng phí

  1 lần/5 năm/15 năm
 • Định kỳ đóng phí

  Năm / Nửa Năm / Quý / Tháng
 • GIỚI THIỆU
  SẢN PHẨM

 • QUYỀN LỢI
  CHI TIẾT

 • ĐIỀU KIỆN
  THAM GIA

 • GIẢI PHÁP
  GIA TĂNG BẢO VỆ

 • THÔNG TIN
  THAM KHẢO

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

(177 người đã xem)

(0 nhận xét)
 • 5
 • 5
 • Chia sẻ
 • +

  Chia sẻ
 • Đã thêm vào sản phẩm ưa thích

- Nhiều thời hạn hợp đồng thích hợp với nhiều kế hoạch tiết kiệm
- Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn với lãi suất cao giúp khách hàng có một kế hoạch tiết kiệm hiệu quả.
- Nội dung đơn giản, dễ tìm hiểu, thích hợp cho những người mới biết về bảo hiểm.

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

- Nhiều thời hạn hợp đồng thích hợp với nhiều kế hoạch tiết kiệm
- Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn với lãi suất cao giúp khách hàng có một kế hoạch tiết kiệm hiệu quả.
- Nội dung đơn giản, dễ tìm hiểu, thích hợp cho những người mới biết về bảo hiểm.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA
Thời hạn và giới hạn


Thời hạn hợp đồng 5 10 20
Thời hạn đóng phí Một lần 5 15
Tuổi tham gia Tối thiểu 0 0 0
Tối đa 65 60 50
Số tiền bảo hiểm Tối thiểu 30 triệu 30 triệu 30 triệu
Tối đa 2,5 tỷ (tuổi≤14), 5,0 tỷ (tuổi≥15)
Giới hạn phí bảo hiểm  Tối thiểu: 300.000 VND mỗi kỳ đóng phí (bao gồm sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ kèm theo)
Cách thức đóng ph  Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý, hàng tháng

- THHĐ 5 năm: không có sản phẩm bổ trợ
- THHĐ 10 năm: R01, R02, R03, R04, R07
- THHĐ 20 năm: R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07

GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

SẢN PHẨM BỔ TRỢ
- Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Cathay (Mã sản phẩm: R01)
- Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Dành Cho Trẻ Em Cathay (Mã sản phẩm: R02)
- Bảo Hiểm Hỗ trợ Viện Phí Do Tai Nạn Cathay (Mã sản phẩm: R03)
- Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Cá Nhân Cathay (Mã sản phẩm: R04)
- Bảo hiểm hỗ trợ tử kỳ Cathay (Mã sản phẩm: R05)
- Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí (Mã sản phẩm: R06)
- Bảo hiểm bổ trợ tai nạn cá nhân nâng cao (Mã sản phẩm: R07)

THÔNG TIN THAM KHẢONhận xét

GỬI
Sắp xếp : Mới nhất

Các sản phẩm khác của Cathay Life