TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Thịnh An Tiết Kiệm Hưng Phát

Thịnh An Tiết Kiệm Hưng Phát
0 0
 • Mức phí tối thiểu

  4 triệu
 • Độ tuổi tham gia

  0 - 47 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng

  9/15/21 năm
 • Thời hạn đóng phí

  6/12/18 năm
 • Định kỳ đóng phí

  Năm / Nửa Năm / Quý / Tháng
 • GIỚI THIỆU
  SẢN PHẨM

 • QUYỀN LỢI
  CHI TIẾT

 • ĐIỀU KIỆN
  THAM GIA

 • GIẢI PHÁP
  GIA TĂNG BẢO VỆ

 • THÔNG TIN
  THAM KHẢO

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

(338 người đã xem)

(0 nhận xét)
 • 5
 • 5
 • Chia sẻ
 • +

  Chia sẻ
 • Đã thêm vào sản phẩm ưa thích

Với sự kết hợp linh hoạt giữa “Bảo vệ” và “Tiết kiệm”, Thịnh An Tiết Kiệm Hưng Phát giúp bạn xóa bỏ những lo âu trong cuộc sống và chu toàn những dự định đề ra.

Tài khoản tiết kiệm của bạn gia tăng cũng như bạn và gia đình bạn còn được bảo vệ an toàn bởi chính những quyền lợi tuyệt đối ưu việt của sản phẩm.

Sản phẩm không tham gia chia lãi.

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

Với sự kết hợp linh hoạt giữa “Bảo vệ” và “Tiết kiệm”, Thịnh An Tiết Kiệm Hưng Phát giúp bạn xóa bỏ những lo âu trong cuộc sống và chu toàn những dự định đề ra.

Tài khoản tiết kiệm của bạn gia tăng cũng như bạn và gia đình bạn còn được bảo vệ an toàn bởi chính những quyền lợi tuyệt đối ưu việt của sản phẩm.

Sản phẩm không tham gia chia lãi.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Thời hạn hợp đồng 9 15 21
Thời hạn đóng phí 6 12 18
Giới hạn tuổi 0~40 tuổi 0~53 tuổi 0~47 tuổi

Lãi suất tính phí bảo hiểm: 7,5%.

Định kỳ đóng phí: Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý, hàng tháng.

Giới hạn phí bảo hiểm: Tối thiểu: 300.000 VND cho mỗi lần đóng phí (Bao gồm hợp đồng bảo hiểm chính và các sản phẩm phụ kèm theo).

Giới hạn số tiền bảo hiểm:

Tối thiểu: 10 triệu.

Tối đa:

Tuổi PPP 6 12 18
0~14 420 triệu 320 triệu 260 triệu
15~60 1320 triệu 1000 triệu 810 triệu

Chú thích: Hợp đồng hết hiệu lực khi quyền lợi tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc quyền lợi tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn bởi tai nạn hoặc quyền lợi đáo hạn được chi trả.

GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

SẢN PHẨM BỔ TRỢ
- Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Cathay (Mã sản phẩm: R01)
- Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Dành Cho Trẻ Em Cathay (Mã sản phẩm: R02)
- Bảo Hiểm Hỗ trợ Viện Phí Do Tai Nạn Cathay (Mã sản phẩm: R03)
- Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Cá Nhân Cathay (Mã sản phẩm: R04)
- Bảo hiểm hỗ trợ tử kỳ Cathay (Mã sản phẩm: R05)
- Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí (Mã sản phẩm: R06)
- Bảo hiểm bổ trợ tai nạn cá nhân nâng cao (Mã sản phẩm: R07)

THÔNG TIN THAM KHẢONhận xét

GỬI
Sắp xếp : Mới nhất

Các sản phẩm khác của Cathay Life