TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tổng kết 2015, nhóm công ty bảo hiểm nhân thọ nào đang dẫn đầu thị trường?

Nguyễn Thị Lan 1 Thị trường bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2015 tiếp tục phát triển nhanh và bền vững với tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 29,5% so với năm 2014 và doanh thu khai thác mới tăng trưởng 39,7% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm cao nhất trong 5 năm trở lại đây của thị trường bảo hiểm nhân thọ.
    Mục lục [

    Ẩn

    ]

Tính đến hết năm 2015, thị trường có 17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Khai thác mới

1. Về số lượng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới (hợp đồng bảo hiểm chính): số lượng hợp đồng khai thác mới ước đạt 1.298.776 hợp đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ 2014. Trong đó, số lượng hợp đồng khai thác mới của sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 41,8% (so với năm 2014 là 40,9%), đứng thứ 2 là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư với khoảng 34,4% (năm 2014 là 32,7%) và bảo hiểm tử kỳ khoảng 22,6% (năm 2014 là 24,9%), số lượng hợp đồng khai thác mới của sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ và sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng không đáng kể 0,4% (trong đó Bảo Việt Nhân thọ triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trả tiền định kỳ, Prudential triển khai sản phẩm bảo hiểm trọn đời).

Các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung khai thác sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp có Prudential, Manulife, Daiichi, Cathay, Fubon, Aviva, Generali. Các doanh nghiệp có tỷ trọng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung lớn trong tổng số lượng hợp đồng khai thác mới là Bảo Việt Nhân thọ, ACE, AIA, Hanwha Life, PVI Sunlife, BIDV Metlife. Một số doanh nghiệp sử dụng kênh phân phối bưu điện và ngân hàng như Prévoir, VCLI có số lượng hợp đồng bảo hiểm tử kỳ khai thác mới chiếm đa số.

Tính đến 31/12/ 2015, toàn thị trường có 6 DNBH nhân thọ đã triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là Manulife, AIA, Daiichi, PVI Sun Life, Bảo Việt Nhân thọ và Prudential. Kết quả khai thác trong năm 2015 ước đạt 9.189 hợp đồng, chiếm tỷ trọng 0,7% tổng số hợp đồng khai thác mới.

thebank_image_1_min_1455942418

Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm 2015

2. Về doanh thu phí khai thác mới: doanh thu phí khai thác mới năm 2015 ước đạt 12.492 tỷ đồng, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới là bảo hiểm liên kết đầu tư, tương ứng với tổng doanh thu phí khai thác mới 5.604 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 49%) và bảo hiểm hỗn hợp, tương ứng với tổng doanh thu phí khai thác mới 5.216 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 45,6%), riêng đối với nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí, tính đến hết năm 2015, tổng doanh thu phí khai thác mới ước đạt 200 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1,75%).

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 15 trên tổng số 17 DNBH nhân thọ triển khai nghiệp vụ bảo hiểm liên kết chung; 03 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị là Manulife, Prudential và Dai-ichi.

3. Chất lượng hợp đồng khai thác mới: Phí bảo hiểm bình quân hợp đồng khai thác mới ước đạt 9,62 triệu/hợp đồng, tăng 12,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Phí bảo hiểm bình quân của một hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp là 9,60 triệu/ hợp đồng, một hợp đồng liên kết đầu tư là 12,53 triệu/hợp đồng, hợp đồng tử kỳ là 1,18 triệu/hợp đồng.

Doanh nghiệp có phí bảo hiểm bình quân khai thác mới cao nhất là PVI Sun Life với khoảng 37,81 triệu/hợp đồng, đứng thứ 2 là Generali với khoảng 21,83 triệu/hợp đồng, tiếp theo là Aviva với khoảng 18,55 triệu/hợp đồng, và Daiichi khoảng 13,71 triệu/hợp đồng, AIA khoảng 13,19 triệu/hợp đồng, ACE khoảng 12,33 triệu/hợp đồng, Prudential khoảng 11,40 triệu/hợp đồng, Manulife khoảng 11,30 triệu/hợp đồng.

4. Về thị phần doanh thu khai thác mới: dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới vẫn là Prudential (20,81%), thứ hai là Bảo Việt Nhân thọ (19,61%), thứ ba là Manulife (13,38%).

Tiếp theo là AIA (11,53%), Dai-ichi (9,97%), PVI Sunlife (5,76%), ACE (4,58%), Generali (4,31%), Hanwha (2,79%), Prevoir (2,35%) và VietinAviva (1,97%). Các doanh nghiệp chiếm thị phần nhỏ như: BIDV Metlife (1,37%), Cathay (0,70%), VCLI (0,46%), Fubon (0,27%), GE và Phú Hưng (0,08 và 0,06%).

Hợp đồng có hiệu lực

1. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 36.650 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm ngoái, trong đó tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với khoảng 53,4%, tiếp đến là bảo hiểm liên kết đầu tư với 36,2%, bảo hiểm tử kỳ 1,4%, các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng không đáng kể.

2. Số lượng hợp đồng có hiệu lực (theo hợp đồng chính) ước đạt 5.728.339 hợp đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng đa số (62,8%), tiếp đến là sản phẩm liên kết đầu tư (26,6%), sản phẩm tử kỳ (9%), các sản phẩm còn lại chiếm 1,6%. Các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao về số lượng hợp đồng có hiệu lực bao gồm BIDV Metlife, Generali, Aviva, PVI Sunlife, VCLI, Hanwha, Fubon.

3. Về thị phần doanh thu phí: Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm nhìn chung không có sự thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Đúng đầu là Prudential 29,9%, thứ hai là Bảo Việt Nhân thọ 25,7%, thứ ba là Manulife 12,1%, AIA 9,2%, và tiêp theo là Dai-ichi 9,1%, ACE 4,4%, PVI Sunlife 2,3%, Hanwha Life 2%, Generali 1,8%, Prevoir 1,4%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ không đáng kể.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Tổng kết 2015, nhóm công ty bảo hiểm nhân thọ nào đang dẫn đầu thị trường?
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất