TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Citibank và AIA hợp tác để mang đến những giải pháp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho bạn

Phạm Thu Trang 0 Thị trường bảo hiểm

Bảo hiểm AIA Citibank là cách gọi tắt các sản phẩm bảo hiểm của AIA do Citibank phân phối với mục đích mang đến những giải pháp tốt nhất cho bạn từ việc bảo vệ bạn và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống đến kế hoạch nghỉ hưu trong tương lai.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Bảo hiểm AIA Citibank là cách gọi tắt các sản phẩm bảo hiểm của AIA do ngân hàng Citibank phân phối. Citibank và AIA hợp tác để mang đến những giải pháp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho bạn, từ việc bảo vệ bạn và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống đến kế hoạch nghỉ hưu trong tương lai. 

Bạn có thắc mắc khi Công ty và ngân hàng bắt tay nhau, ai là người có lợi ?

liet-ke-cac-san-pham-bao-hiem-nhan-tho-aia-duoc-phan-phoi-boi-citibank1

Citibank là đối tác lâu năm của AIA

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ AIA Citibank

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ AIA Citibank bao gồm:

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt

I. Quyền lợi

1. Linh hoạt lựa chọn quyền lợi bảo hiểm trước rủi ro tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (1)và tử vong
Quyền lợi bảo hiểm cơ bản - Ưu tiên yếu tố tiết kiệm: Khách hàng sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm là giá trị Số tiền bảo hiểm hiện tại hoặc Giá trị tài khoản (chọn giá trị nào lớn hơn) khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Quyền lợi bảo hiểm nâng cao - Ưu tiên yếu tố bảo vệ: Khách hàng sẽ nhận được tổng giá trị của Số tiền bảo hiểm hiện tại và Giá trị tài khoản khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Ngoài ra, An Phúc Trọn Đời Ưu Việt còn cho phép khách hàng hoàn toàn linh hoạt thay đổi giá trị bảo hiểm cũng như chủ động điều chỉnh kế hoạch tài chính phù hợp với nhu cầu cá nhân trong từng giai đoạn của cuộc đời bằng việc chuyển đổi Lựa chọn quyền lợi bảo hiểm hay bổ sung thêm các bảo hiểm bổ trợ theo các điều kiện được qui định tại Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.

2. Quyền lợi được gia tăng Số tiền bảo hiểm nhân dịp các sự kiện quan trọng trong cuộc đời
An Phúc Trọn Đời Ưu Việt bảo đảm quyền tăng Số tiền bảo hiểm hiện tại lên đến 25% khi kết hôn hoặc sinh con mà không đòi hỏi khách hàng phải thẩm định lại sức khỏe. Quyền lợi ưu tiên này cho phép khách hàng tối ưu hóa hợp đồng bảo hiểm hiện có để có thể an tâm với sự bảo vệ tài chính vững chắc hơn dành cho những người thân yêu của mình (2).

3. Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng không hút thuốc lá
AIA sẽ chi trả thêm 10% Số tiền bảo hiểm hiện tại trong trường hợp khách hàng tử vong từ 15 tuổi trở lên và không hút thuốc lá.

4. Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng đóng phí đúng hạn
Những khách hàng đóng phí bảo hiểm cơ bản đúng hạn sẽ được tặng thêm quyền lợi tử vong do tai nạn (trước 65 tuổi) tương ứng 100% Số tiền bảo hiểm hiện tại mà không phải trả thêm chi phí bảo hiểm rủi ro cho trường hợp này.

5. Quyền lợi được hỗ trợ tài chính khi mắc bệnh Ung thư
Nhằm hỗ trợ khách hàng trang trải các chi phí điều trị khi chẳng may mắc bệnh Ung thư (trước tuổi 65), một khoản tiền tương ứng 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại sẽ được ứng trước từ quyền lợi bảo hiểm tử vong (3).

6. Quyền lợi được rút tiền từ Giá trị tài khoản
Hỗ trợ kịp thời các nhu cầu tài chính cấp bách, khách hàng có thể rút tiền từ Giá trị tài khoản sau khi hợp đồng đã có hiệu lực được 2 năm.

7. Quyền lợi được hưởng lãi từ kết quả đầu tư
Trong suốt thời gian tham gia An Phúc Trọn Đời Ưu Việt, Giá trị tài khoản sẽ được tính lãi hàng tháng theo mức lãi suất tích lũy được Công ty công bố. Trong mọi trường hợp mức lãi suất tích lũy khi công bố sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu sau đây: hai năm hợp đồng đầu tiên là 5%; hai năm hợp đồng tiếp theo là 4,5%; từ năm hợp đồng thứ năm đến năm hợp đồng thứ tám lần lượt là 4%; 3,5%; 3%; 2,5% và từ năm thứ chín trở đi là 2%.

AIA cam kết thực hiện chính sách đầu tư thận trọng vào các tài sản có thu nhập ổn định và an toàn nhằm mục đích bảo toàn vốn như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng.

8. Quyền lợi được thưởng khi duy trì hợp đồng
Vào ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ mười, một khoản Thưởng duy trì hợp đồng tương đương với 100% Tổng Số tiền tính Thưởng (4) sẽ được phân bổ vào Giá trị tài khoản cơ bản. Tương tự, vào các ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 15 và 20, khoản Thưởng duy trì hợp đồng sẽ tương đương với 10% Tổng Số tiền tính Thưởng. Để được hưởng quyền lợi này, khách hàng phải đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản vào mỗi Ngày đến hạn đóng phí trong những Năm hợp đồng trước đó.

9. Quyền lợi khi hợp đồng đáo hạn
Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ Giá trị tài khoản khi hợp đồng bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt đáo hạn.

II. Điều kiện tham gia

Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm Từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
Tuổi kết thúc hợp đồng 100 tuổi
Thời hạn hợp đồng Đến 100 tuổi
Đóng phí bảo hiểm Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch tài chính của mình, khách hàng cần đóng phí như đã hoạch định.Trong bốn năm đầu tiên, mức Phí bảo hiểm cơ bản đã chọn là mức phí tối thiểu phải được đóng đầy đủ.
Định kỳ đóng phí Định kỳ đóng phí

III. Một số khái niệm cơ bản

Phí bảo hiểm cơ bản: Khoản tiền được khách hàng xác định phù hợp với nhu cầu tài chính của mình, kê khai trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và được đóng tại mỗi kỳ đóng phí theo định kỳ đóng phí đã chọn.

Phí tích lũy: Khoản tiền còn lại sau mỗi lần đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm và các khoản phí bảo hiểm đến hạn của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có).

Chi phí ban đầu: Khoản chi phí mà Công ty sẽ khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí tích lũy thu được tại mỗi lần đóng phí, trước khi phân bổ vào Giá trị tài khoản. Chi phí ban đầu được tính bằng tỷ lệ % của Phí bảo hiểm cơ bản và Phí tích lũy như sau:

Năm đóng phí  1 2 3 4 5+
Phí bảo hiểm cơ bản  90% 80% 30% 20% 1.5%
Phí tích lũy  0% 0% 0% 0% 0%

Chi phí bảo hiểm rủi ro: Khoản chi phí để Công ty thực hiện cam kết đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro tại hợp đồng bảo hiểm.

Chi phí quản lý hợp đồng: Khoản chi phí để Công ty thực hiện việc duy trì và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hiện đang được áp dụng ở mức 25.000 VND/tháng.

Chi phí quản lý quỹ: tối đa là 2% giá trị tài sản quỹ trong năm và được khấu trừ trước khi công bố lãi suất cho khách hàng.

Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản: không có.

Chi phí hủy bỏ hợp đồng: không có.

Giá trị tài khoản cơ bản: là số tiền tích lũy từ các khoản Phí bảo hiểm cơ bản được phân bổ cộng với khoản tiền lãi phát sinh sau khi trừ đi các Chi phí bảo hiểm rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng hàng tháng.

Giá trị tài khoản tích lũy: là số tiền tích lũy từ các khoản Phí tích lũy được phân bổ cộng với khoản tiền lãi phát sinh sau khi trừ đi các Chi phí bảo hiểm rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng hàng tháng, nếu có.

Giá trị tài khoản: là tổng Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản tích lũy.

Lãi suất tích lũy: là mức lãi suất từ kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung sau khi trừ đi Chi phí quản lý quỹ, được áp dụng để tính lãi vào Giá trị tài khoản.

Bảo hiểm An Phúc Thành Tài Ưu Việt

I. Quyền lợi 

A. An toàn tài chính cho cả gia đình

An Phúc Thành Tài Ưu Việt mang lại sự bảo vệ tài chính vững chắc cho cả cha và mẹ (là Người được bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm) trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm.

1. Quyền lợi của Người được bảo hiểm (NĐBH)

Trường hợp rủi ro  Quyền lợi bảo hiểm nhận một lần Hỗ trợ tài chính hàng năm
NĐBH tử vong do tai nạn(2) 200% Số tiền bảo hiểm (STBH)*  10% STBH
NĐBH tử vong không do tai nạn  100% STBH* 10% STBH
NĐBH bị Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn  100% STBH 10% STBH
NĐBH mắc bệnh Ung thư(3) 25% STBH  

*Quyền lợi bảo hiểm sẽ tăng thêm 10% nếu NĐBH tử vong là người không hút thuốc lá

2. Quyền lợi của Bên mua bảo hiểm (BMBH)(4)
Nếu BMBH không may bị tử vong hoặc Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn trước 65 tuổi, Công ty sẽ chi trả quyền lợi hỗ trợ tài chính hàng năm là 10% STBH và miễn nộp Phí bảo hiểm của sản phẩm này cho đến hết thời hạn đóng phí.

Với sự bảo vệ an toàn tài chính trọn vẹn này, các bậc cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm là đứa con thân yêu của mình sẽ vẫn tiếp tục được nâng bước tới trường cho dù có bất cứ rủi ro nào xảy ra đi chăng nữa.

Ngoài ra, khi nghĩa vụ tài chính của bạn tăng thêm, An Phúc Thành Tài Ưu Việt còn cho phép bạn tham gia thêm sản phẩm bổ sung bảo hiểm tử kỳ, với STBH lên đến 25% STBH của An Phúc Thành Tài Ưu Việt tại thời điểm kết hôn hoặc có con, mà không cần bổ sung thông tin sức khỏe và tài chính(5)

(1)Quyền lợi này được chi trả hàng năm vào mỗi Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau ngày sự kiện rủi ro xảy ra cho đến hết thời hạn đóng phí.

(2)Quyền lợi này được chi trả trong các trường hợp NĐBH tử vong do tai nạn trước 65 tuổi.

(3)Quyền lợi này được chi trả trong các trường hợp NĐBH mắc bệnh Ung thư trước 65 tuổi.

(4)Quyền lợi này được chi trả trong trường hợp BMBH không đồng thời là NĐBH.

(5)Quyền lợi này được áp dụng từ năm hợp đồng thứ 3 trở đi và trước khi NĐBH đạt 55 tuổi. Quyền lợi này phải được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết hôn, sinh con hoặc xin con nuôi.

B. Đảm bảo tương lai học vấn cho con
Khi kết thúc thời hạn đóng phí, Quyền lợi học vấn của An Phúc Thành Tài Ưu Việt sẽ giúp con bạn có nguồn tài chính để tiếp tục con đường học vấn hoặc khởi nghiệp, theo đúng mong ước và hoạch định của bạn.

Đồng thời, An Phúc Thành Tài Ưu Việt có thể là một công cụ hữu hiệu giúp bạn dễ dàng chứng minh tài chính khi bạn làm thủ tục cho con du học.

Bạn có thể lựa chọn nhận Quyền lợi học vấn định kỳ trong 4 năm để trang trải chi phí trong những năm đại học cho con, hoặc nhận Quyền lợi học vấn một lần khi hợp đồng đáo hạn. Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, bạn có thể linh hoạt thực hiện tối đa một lần yêu cầu chuyển đổi lựa chọn nhận Quyền lợi học vấn để linh hoạt điều chỉnh phù hợp với kế hoạch của gia đình.

Điều kiện chuyển đổi: (i) Yêu cầu chuyển đổi được gửi đến Công ty trễ nhất là 1 năm trước ngày kết thúc thời hạn đóng phí; và (ii) NĐBH không lớn hơn 70 tuổi vào thời điểm kết thúc thời hạn hợp đồng sau khi đã chuyển đổi lựa chọn nhận Quyền lợi học vấn đối với trường hợp chuyển đổi sang lựa chọn quyền lợi học vấn định kỳ.

Nhận Quyền lợi học vấn định kỳ trong 4 năm cuối của hợp đồng:

Thời điểm nhận Quyền lợi học vấn   Quyền lợi học vấn
 % STBH   % Lãi chia tích lũy % Lãi chia cuối hợp đồng
Ngày kỷ niệm hợp đồng 04 năm trước Ngày đáo hạn  30%  20%  
Ngày kỷ niệm hợp đồng 03 năm trước Ngày đáo hạn  30%  20%  
Ngày kỷ niệm hợp đồng 02 năm trước Ngày đáo hạn 30%   20%  
Ngày kỷ niệm hợp đồng 01 năm trước Ngày đáo hạn  30%  20%  
Ngày đáo hạn  30%  20% 100%
Tổng Quyền lợi học vấn  150% 100% 100%

Nhận quyền lợi học vấn một lần ngay khi hợp đồng đáo hạn:

Thời điểm nhận Quyền lợi học vấnQuyền lợi học vấn
% STBH  % Lãi chia tích lũy % Lãi chia cuối hợp đồng
Ngày đáo hạn 150%  100% 100%

II. Điều kiện tham gia

 • Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: 18 - 55 tuổi.
 • Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng: 70 tuổi.
 • Thời hạn hợp đồng: 6 đến 26 năm tùy giải pháp lựa chọn.
 • Thời hạn đóng phí: kết thúc trước thời hạn hợp đồng 4 năm hoặc bằng thời hạn hợp đồng tùy giải pháp lựa chọn.
 • Phí bảo hiểm: tối thiểu 5 triệu đồng/năm.
 • Định kỳ đóng phí: Năm, Nửa năm, Quý và Tháng.
 • Số tiền bảo hiểm tối thiểu: 50 triệu VND.

Lưu ý khi mua bảo hiểm AIA Citibank 

1. Các sản phẩm bảo hiểm không phải là sản phẩm tiền gửi của ngân hàng, không phải là nghĩa vụ hoặc không được đảm bảo bởi Ngân hàng Citibank, N.A., – Chi nhánh Hà Nội và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là “Citibank, N.A., Việt Nam”) hay bất kì chi nhánh, công ty, tổ chức nào của ngân hàng. Khách hàng hoàn toàn có quyền tự nguyện lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.
2. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) (sau đây gọi là “AIA”) là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với đơn đăng ký tham gia hợp đồng bảo hiểm, phát hành đơn bảo hiểm cũng như có toàn quyền quyết định đối với tất cả các yêu cầu bồi thường liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.
3. Chính phủ không bảo hiểm trực tiếp cho sản phẩm bảo hiểm. Tất cả các công ty bảo hiểm buộc phải tuân theo quy định và giám sát của Bộ tài chính Việt Nam về trích lập quỹ dự phòng cho các nghĩa vụ bảo hiểm đã cam kết với khách hàng. (Theo Điều 9 Nghị định số 46/2007/NĐCP về Qui định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiềm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm)
4. Nội dung của tờ rơi quảng cáo và thông tin của tờ rơi chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng cần đọc kỹ đầy đủ các chi tiết của quyền lợi bảo hiểm, các hạn chế và các điều khoản loại trừ được nêu rõ trong bản Điều khoản và Điều kiện của sản phẩm bảo hiểm. Bản Ðiều khoản và Điều kiện này được đính kèm theo hợp đồng bảo hiểm, và cũng được cập nhật trên trang web www.citibank.com.vn.
5.Trong một số trường hợp các quyền lợi được đề cập có thể không được chi trả. Các điều khoản loại trừ này được nêu rất rõ trong bản Ðiều khoản và Điều kiện. Quý khách hàng cần đọc rõ bản hợp đồng để biết thêm chi tiết cho các điều khoản loại trừ này.
6. Việc trình bày Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm (nếu có) không phải là bản thực tế và chi mang tính chất minh họa. Lãi suất tích lũy, lợi tức hàng năm và lợi tức đến hạn (nếu có) phụ thuộc và các yếu tố khác trên thị trường. Các dữ liệu trong quá khứ không nhất thiết được xem như yếu tố tham khảo cho kết quả trong tương lai.

Bạn có thể tham khảo bảo hiểm AIA được phân phối bởi ngân hàng HSBC.

thebank_lietkecacsanphambaohiemnhanthoaiaduocphanphoiboicitibank_15059014177. Việc mua bảo hiểm nhân thọ là một cam kết dài hạn. Việc chấm dứt sớm đơn bảo hiểm có thể dẫn đến việc chi trả các chi phí cao và giá trị hoàn lại có thể ít hơn so với tổng phí bảo hiểm đã được thanh toán
Để hỗ trợ quy trình đóng phí bảo hiểm, Citibank cung cấp dịch vụ thu phí bảo hiểm tự động giúp Quý khách thông qua tài khoản hoặc thẻ Citibank theo định kỳ đóng phí và số phí bảo hiểm Quý khách yêu cầu.
8. Tùy thuộc vào quy định trong bản Điều khoản và Điều kiện của từng sản phẩm bảo hiểm, nếu Quý khách cảm thấy không hài lòng với hợp đồng bảo hiểm của mình, Quý khách có quyền từ chối tham gia bảo hiểm trong khoảng thời gian cân nhắc 21 ( hai mươi mốt) ngày kể từ ngày AIA chấp thuận bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm và quý khách đã nhận được bộ Hợp đồng bảo hiểm. AIA sẽ hoàn lại số phí bảo hiểm mà Quý khách đã đóng, không có lãi, sau khi trừ đi các chi phí kiểm tra sức khỏe và chi phí liên quan đến việc thẩm định và phát hành hợp đồng bảo hiểm, nếu có. Nếu Quý khách hủy hợp đồng bảo hiểm sau khoảng thời gian cân nhắc 21 ngày kể trên, Quý khách có thể bị mất toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng và chỉ nhận được giá trị tài khoản hoặc giá trị hoàn lại của hợp đồng, tùy theo từng trường hợp.
9. Quý khách nên đánh giá lại tình trạng tài chính của mình ít nhất mỗi năm một lần. Điều này nhằm giúp Quý khách xem xét và kiểm soát tốt các kế hoạch tài chính hiện tại và đồng thời nhận biết những nhu cầu tài chính mới phát sinh.
10. Citibank, N.A., Việt Nam không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các sản phẩm và dịch vụ do AIA cung cấp. AIA là bên thẩm định bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm này và chịu trách nhiệm duy nhất đối với những vấn đề liên quan đến bảo hiểm và bồi thuờng.
11. Citibank và các nhân viên của Citibank không có nhiệm vụ đưa ra các tư vấn thuế. Các khoản thuế nếu có hoàn toàn tùy thuộc vào quy định của luật pháp Việt Nam theo từng thời kỳ.
12. Để biết thêm thông tin chi tiết, giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm, hợp đồng bảo hiểm, bồi thường và các yêu cầu về hủy hợp đồng bảo hiểm, vui lòng liên lạc nhân viên tư vấn tài chính Ngân hàng hoặc liên hệ: CitiPhone: (84 28) 3521 1111

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Citibank và AIA hợp tác để mang đến những giải pháp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho bạn
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất