TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
vita

Các dịch vụ tài trợ thương mại Techcombank

0 Thông tin ngân hàng

Dịch vụ thương mại đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh và được sử dụng phổ biến hiện nay. Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Techcombank đã cung cấp hỗ trợ 14 dịch vụ tài trợ thương mại cho các doanh nghiệp kinh doanh.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Tài trợ thương mại là hình thức khác của cho vay thương mại, đóng vai trò là trung gian thanh toán giữa người mua và người bán trong hoạt động kinh doanh. Đây được coi là nguồn thu chính trong hoạt động tín dụng mang tính ổn định, thường xuyên đối với các ngân hàng thương mại quốc tế.

Hiện nay tại Việt Nam, rất nhiều ngân hàng triển khai dịch vụ này, trong đó có ngân hàng Techcombank với 14 dịch vụ hỗ trợ nhằm phục vụ khách hàng.

Dịch vụ tài trợ thương mại Techcombank

Dịch vụ tài trợ thương mại Techcombank

Các dịch vụ tài trợ thương mại Techcombank

Dưới đây là các dịch vụ tài trợ thương mại Techcombank cung cấp cho các doanh nghiệp.

Nhờ thu nhập khẩu

Nhờ thu nhập khẩu là nhà xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ nhà nhập khẩu căn cứ vào bộ chứng từ giao hàng, nhà nhập khẩu sẽ thanh toán/chấp nhận hối phiếu và Techcombank sẽ trao chứng từ gửi hàng của nhà xuất khẩu cho nhà nhập khẩu.

Lợi ích

 • Được tư vấn nghiệp vụ miễn phí
 • Giảm thiểu rủi ro và chi phí
 • Thời gian xử lý nhanh chóng
 • Được hỗ trợ tài chính thông qua chương trình tài trợ nhập khẩu.
 • An toàn, bảo mật thông tin

Các hình thức nhờ thu nhập khẩu

 • Nhờ thu trả ngay D/P (Documentary against Payment): Ngân hàng thu hộ giao bộ chứng từ cho khách hàng (Người mua hàng) khi khách hàng trả tiền
 • Nhờ thu trả chậm D/A (Documentary against Acceptance): Ngân hàng thu hộ chỉ giao bộ chứng từ cho khách hàng nếu khách hàng cam kết thanh toán khi đến hạn

L/C nhập khẩu

Techcombank phát hành L/C nhằm cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho người thụ hưởng L/C khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ phù hợp

Lợi ích

 • An toàn trong giao dịch cho người mua và người bán;
 • Nâng cao vị thế của nhà nhập khẩu trong đàm phán do đây là phương thức thanh toán được đảm bảo bởi
 • Techcombank là ngân hàng phát hành
 • Được Techcombank hỗ trợ tài trợ vốn để thanh toán L/C khi đến hạn

Các sản phẩm L/C nhập khẩu đặc thù

 • L/C trả chậm có điều kiện trả ngay (UPAS)
 • Phát hành L/C nhập khẩu theo chương trình GSM 102 của bộ nông nghiệp Mỹ
 • Phát hành L/C nhập khẩu cho khách hàng được bảo lãnh bởi ngân hàng khác
 • Tài trợ L/C dưới hình thức Trade Loan, Refinancing

Bao thanh toán nội địa

Bao thanh toán nội địa là giải pháp tài chính toàn diện, giúp các doanh nghiệp rút ngắn thời gian tiền hàng tồn đọng, tăng vòng quay vốn và cải thiện thanh khoản

Lợi ích đối với nhà cung cấp

Được chủ động nhận tiền ứng trước ngay sau khi giao hàng và xuất hóa đơn trên cơ sở hợp đồng kinh tế, các chứng từ mua bán, giao hàng và xác nhận thanh toán của người mua (nếu có)

 • Được ứng trước lên đến 100% giá trị khoản phải thu
 • Tiết kiệm chi phí với lãi suất thấp hơn lãi suất vay, không yêu cầu tài sản đảm bảo
 • Có cơ hội đàm phán cải thiện các điều khoản thương mại với đối tác, tăng tính cạnh tranh trên thị trường
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí theo dõi, thu hồi khoản phải thu
 • Thủ tục hồ sơ đơn giản, thời gian giải ngân nhanh chóng

Lợi ích đối với người mua

Có cơ hội gia tăng thêm lợi ích về tài chính và phi tài chính trên cơ sở hợp tác với ngân hàng để cung cấp giải pháp bao thanh toán cho nhà cung cấp:

 • Tăng cường mối quan hệ gắn kết và kết nối bền vững với nhà cung cấp
 • Được hưởng lợi ích tài chính từ việc mua hàng trả chậm
 • Tiết kiệm chi phí quản lý khoản phải trả
 • Tăng tính minh bạch và hiệu quả kinh doanh

Lợi thế của Techcombank 

 • Có hệ thống hỗ trợ giải ngân trực tuyến và thu nợ tự động
 • Cam kết giải ngân trong vòng 3 tiếng kể từ thời điểm nhà cung cấp gửi đề nghị ứng trước
 • Áp dụng mô hình phục vụ theo chuỗi và nhóm, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của người mua và nhà cung cấp

Bao thanh toán xuất khẩu

Bao thanh toán xuất khẩu là hình thức cấp tín dụng của Techcombank cho khách hàng thông qua việc kết hợp với các đối tác bao thanh toán quốc tế lớn và uy tín nhằm mua lại các khoản phải thu theo hợp đồng bao xuất khẩu có phương thức thanh toán là T/T trả chậm của khách hàng với nhà nhập khẩu

Các dịch vụ cung cấp

 • Ứng trước tiền dựa trên trị giá khoản phải thu
 • Bảo hiểm rủi ro thanh toán
 • Quản lý khoản phải thu và thu hộ.

Lợi ích dành cho doanh nghiệp

 • Được ứng trước tiền lên tới 90% dựa trên trị giá của khoản phải thu mà không cần tài sản bảo đảm
 • Chấp nhận bao thanh toán cho các khoản phải thu có thời hạn thanh toán còn lại lên tới 180 ngày
 • Được ngân hàng quản lý và thu hộ các khoản phải thu bằng các quy trình xử lý và hệ thống theo dõi chuyên nghiệp
 • Được ngân hàng đối tác của Techcombank đứng ra thẩm định uy tín của người mua
 • Được đảm bảo rủi ro tín dụng trong trường hợp người mua bị mất khả năng thanh toán mà khách hàng đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo hợp đồng và không có tranh chấp thương mại xảy ra
 • Đồng tiền đa dạng: USD, EUR, JPY, HKD và các ngoại tệ khác nếu được các ngân hàng đối tác của Techcombank chấp nhận

Tài trợ thương mại Techcombank

Tài trợ thương mại Techcombank

Chiết khấu chứng từ nhờ thu xuất khẩu

Đây là dịch vụ Techcombank ứng tiền cho khách hàng trên cơ sở bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu vào trước hoặc cùng ngày đến hạn thanh toán của bộ chứng từ theo yêu cầu của khách hàng.

Lợi ích dành cho doanh nghiệp

 • Thủ tục chiết khấu nhanh chóng, thuận tiện, nhận tiền ngay.
 • Tỷ lệ chiết khấu cao, tối đa 95% trị giá bộ chứng từ
 • Thời hạn chiết khấu tối đa lên đến 360 ngày, phí chiết khấu cạnh tranh
 • Đồng tiền chiết khấu là VNĐ hoặc ngoại tệ phù hợp với quy định của pháp luật

Xử lý và thanh toán bộ chứng từ nhờ thu xuất khẩu

Techcombank cung cấp dịch vụ nhờ thu xuất khẩu bao gồm xử lý và gửi bộ chứng từ đòi tiền giúp khách hàng theo hình thức nhờ thu. Ngay khi nhận được thanh toán từ ngân hàng nước ngoài, Techcombank ghi có vào tài khoản khách hàng.

Lợi ích dành cho doanh nghiệp

 • Được tư vấn nghiệp vụ nhanh chóng với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.
 • Được cung cấp các dịch vụ khác liên quan: Chiết khấu chứng từ, tra soát thanh toán…

Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu theo L/C

Techcombank ứng tiền cho các doanh nghiệp xuất khẩu trên cơ sở bộ chứng từ L/C xuất khẩu vào trước hoặc cùng ngày đến hạn thanh toán của bộ chứng từ.

Lợi ích 

 • Khách hàng nhận được tiền nhanh chóng, thủ tục đơn giản. Khách hàng có thể chủ động lập kế hoạch trong việc sử dụng nguồn tiền được tạm ứng 
 • Tỷ lệ chiết khấu cao lên đến 100% trị giá bộ chứng từ
 • Thời hạn chiết khấu tối đa lên đến 360 ngày, phí chiết khấu cạnh tranh
 • Đồng tiền chiết khấu là VNĐ hoặc ngoại tệ phù hợp với quy định của pháp luật

Xử lý đòi tiền L/C xuất khẩu

Techcombank cung cấp dịch vụ xử lý đòi tiền L/C xuất khẩu, bao gồm từ khâu hỗ trợ lập bộ chứng từ giúp khách hàng, kiểm tra bộ chứng từ, tư vấn khách hàng sửa chữa sai biệt, xử lý gửi bộ chứng từ đòi tiền theo L/C xuất khẩu và hạch toán ghi có tiền về.

Lợi ích 

 • Rút ngắn thời gian thanh toán, giảm rủi ro do sai biệt chứng từ. 
 • Được tư vấn nghiệp vụ, hướng dẫn sửa chứng từ bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm nhanh chóng

Chuyển nhượng L/C

Techcombank thực hiện chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ trị giá L/C đến người hưởng lợi thứ hai. Ngay khi nhận được bộ chứng từ ngân hàng của người hưởng lợi thứ hai, Techcombank hướng dẫn khách hàng bổ sung/thay thế chứng từ để gửi đi đòi tiền ngân hàng phát hành.

Lợi ích

 • Khách hàng không cần sử dụng hạn mức tín dụng tại Techcombank khi yêu cầu Techcombank chuyển nhượng L/C
 • Đáp ứng nhu cầu mua bán trung gian của khách hàng thông qua việc sử dụng L/C chuyển nhượng

​Xác nhận L/C

Techcombank xác nhận LC nhằm cam kết chắc chắn thanh toán hoặc chiết khấu bộ chứng từ xuất trình phù hợp

Lợi ích

 • Được bảo đảm thanh toán, giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ phía ngân hàng phát hành
 • Được cung cấp dịch vụ chiết khấu đối với bộ chứng từ phù hợp, giúp Khách hàng chủ động cân đối dòng tiền chính xác

Thông báo L/C xuất khẩu

Techcombank kiểm tra tính chân thực của L/C xuất khẩu/sửa đổi L/C xuất khẩu và thực hiện thông báo tới khách hàng nhanh chóng và chính xác

Lợi ích

 • Được ngân hàng bảo đảm về tính chân thực của L/C hoặc bản tu chỉnh L/C
 • Thuận lợi, nhanh chóng trong việc sử dụng các dịch vụ tiếp theo tại ngân hàng: Xuất trình chứng từ, chiết khấu, xác nhận L/C bởi Techcombank…
 • Được đội ngũ chuyên gia của ngân hàng tư vấn về các điều khoản có thể gây bất lợi trong L/C

L/C nội địa

Techcombank phát hành L/C nhằm Techcombank cam kết chắc chắn sẽ thanh toán cho người thụ hưởng L/C khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ phù hợp. Ngoài sản phẩm L/C nhập khẩu, Techcombank cung cấp sản phẩm nội địa đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong nước của khách hàng

Lợi ích

 • An toàn trong giao dịch cho cả người mua và người bán kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam
 • Nâng cao vị thế của nhà nhập khẩu trong đàm phán do đây là phương thức thanh toán được đảm bảo bởi
 • Techcombank là ngân hàng phát hành
 • Được Techcombank hỗ trợ tài trợ vốn để thanh toán L/C khi đến hạn

Các sản phẩm L/C đặc thù

 • L/C trả chậm có điều kiện trả ngay (UPAS)
 • Phát hành L/C cho khách hàng được bảo lãnh bởi ngân hàng khác

Chuyển tiền đến từ nước ngoài

Mạng lưới quan hệ đại lý trực tiếp với các ngân hàng trên khắp trên thế giới, dịch vụ chuyển và nhận tiền từ nước ngoài gửi về qua tài khoản bảo mật tuyệt đối, tiện lợi và nhanh chóng

Lợi ích dành cho doanh nghiệp

 • Khách hàng nhận được tiền một cách nhanh chóng - chính xác 
 • Khách hàng có thể nhận tiền bằng VNĐ hoặc ngoại tệ
 • Techcombank sẽ thông báo cho khách hàng ngay khi tiền về
 • Giao dịch thuận tiện tại các chi nhánh của Techcombank trên toàn quốc
 • Mức phí dịch vụ hợp lý và cạnh tranh.

Chuyển tiền đi nước ngoài

Với hệ thống hơn 12.000 ngân hàng đại lý trên 140 quốc gia vùng và lãnh thổ và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài của Techcombank sẽ thực hiện nhanh chóng - an toàn và chính xác 

Ưu điểm

 • Phương thức chuyển tiền ra nước ngoài đa dạng (bằng điện qua tài khoản hoặc phát hành Bank - Draft)
 • Khách hàng chuyển tiền ra nước ngoài có thể chuyển bằng nhiều loại ngoại tệ khác nhau và người hưởng lợi có thể nhận bằng đồng tiền tự do chuyển đổi trên thế giới hoặc đồng tiền của nước bản xứ.
 • Đáp ứng cho nhiều mục đích chuyển tiền ra nước ngoài khác nhau của khách hàng: Thanh toán tiền hàng nhập khẩu, chi phí dịch vụ, chi lương, đầu tư nước ngoài...

Lợi ích dành cho doanh nghiệp

 • Người thụ hưởng nhận được tiền một cách an toàn, chính xác và nhanh chóng.
 • Mức phí dịch vụ hợp lý và cạnh tranh.
 • Thuận tiện nhờ mạng lưới các điểm giao dịch rộng khắp
 •  Mục đích chuyển tiền ra nước ngoài phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về quản lý ngoại hối của ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Biểu phí tài trợ thương mại Techcombank

Mỗi một dịch vụ Techcombank sẽ có biểu phí khác nhau theo từng danh mục. Dòng tiền được quy định cũng theo dịch vụ mà khách hàng lựa chọn như: VND, USD…

Bạn có thể tham khảo biểu phí tài trợ thương mại Techcombank của các dịch vụ chi tiết TẠI ĐÂY.

Techcombank cung cấp các dịch vụ tài trợ thương mại nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng kinh doanh, mỗi dịch vụ có chức năng và lợi ích khác nhau bạn có thể tham khảo và lựa chọn dịch vụ phù hợp với bản thân.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Các dịch vụ tài trợ thương mại Techcombank
5 1

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất