TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Ký quỹ chứng khoán là gì? Lãi suất ký quỹ chứng khoán

Phan Thị Linh Chi 0 Chứng khoán

Ký quỹ chứng khoán là hình thức khách hàng vay tiền của công ty chứng khoán để mua chứng khoán, bằng cách thế chấp tiền mặt hoặc chứng khoán nằm trong danh mục được phép giao dịch ký quỹ của công ty chứng khoán.
  Mục lục [

  Ẩn

  ]

Ký quỹ chứng khoán là gì?

Ký quỹ chứng khoán hay giao dịch ký quỹ (tiếng Anh là Margin trading) trong chứng khoán là dịch vụ cho phép nhà đầu tư vay tiền của công ty chứng khoán để giao dịch chứng khoán dưới hình thức ký quỹ tài sản (tiền mặt hoặc chứng khoán) nằm trong danh mục được phép giao dịch ký quỹ của công ty chứng khoán tại từng thời điểm. 

Hiểu đơn giản ký quỹ chứng khoán chính là hình thức khách hàng vay tiền của công ty chứng khoán để mua chứng khoán, bằng cách thế chấp tài sản đảm bảo.

Khi thực hiện giao dịch ký quỹ chứng khoán, công ty chứng khoán sẽ cấp một hạn mức tín dụng nhất định cho mỗi nhà đầu tư. Để đặt lệnh, khách hàng có thể ký quỹ bằng tiền hoặc chứng khoán có sẵn trên tài khoản theo tỷ lệ do công ty quy định

Lưu ý: Giao dịch ký quỹ chỉ được thực hiện khi nhà đầu tư giao kết hợp đồng với công ty chứng khoán. Cho nên đối tượng phù hợp với sản phẩm giao dịch ký quỹ chứng khoán phải là các nhà đầu tư đã có kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, sở hữu tâm lý giao dịch vững vàng.

Ký quỹ chứng khoán là gì?

Ký quỹ chứng khoán là khách hàng vay tiền công ty chứng khoán để mua chứng khoán

Ưu - nhược điểm của giao dịch ký quỹ chứng khoán

Giao dịch ký quỹ chứng khoán có những ưu điểm và nhược điểm như sau:

Ưu điểm:

 • Thích hợp với các nhà đầu tư nhỏ, có ý định đầu tư nhưng lại chưa có số vốn đủ lớn
 • Cải thiện tỷ lệ hoàn vốn của nhà đầu tư nhờ vào công cụ đòn bẩy tài chính đồng thời làm tăng sức mua cho nhà đầu tư, tối đa khả năng sinh lời
 • Các sàn giao dịch chứng khoán nơi nhà đầu tư đăng ký giao dịch ký quỹ sẽ liên tục theo dõi cơ sở giao dịch ký quỹ.
 • Nhà đầu tư được linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vốn cũng như giữa việc thanh toán và trả nợ cho công ty chứng khoán. 
 • Hạn mức ký quỹ chứng khoán cao và mức lãi suất cạnh tranh. Nhà đầu tư được chủ động đưa ra lựa chọn

Nhược điểm:

Tuy nhiên, nhược điểm của giao dịch ký quỹ trong chứng khoán là nhà đầu tư luôn phải đáp ứng số dư tối thiểu trong tài khoản giao dịch ký quỹ. Theo đó, nếu số dư giảm xuống dưới mức số dư tối thiểu, sàn giao dịch chứng khoán sẽ yêu cầu nhà đầu tư nộp tiền vào để duy trì đủ số dư theo quy định. Nếu số dư tối thiểu không thể được đảm bảo thì sàn giao dịch có thể thanh lý tài sản của nhà đầu tư để lấy lại số tiền đã cho vay.

Quy chế giao dịch ký quỹ chứng khoán

Đối với giao dịch ký quỹ chứng khoán, mỗi một công ty chứng khoán sẽ có các quy định, quy chế riêng. Tuy nhiên, về cơ bản trong giao dịch ký quỹ chứng khoán nhà đầu tư cần nắm rõ các thuật ngữ sau:

Tài sản đảm bảo

Bao gồm toàn bộ tài sản có trong tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư như: tiền mặt, chứng khoán, cổ tức, quyền mua cổ phiếu và các tài sản khác được công ty chứng khoán chấp nhận…

Tỷ lệ nợ

Tỷ lệ nợ là tỷ lệ phần trăm giữa Tổng dư nợ vay/Tổng giá trị được phép vay của chứng khoán ký quỹ. 

Tỷ lệ ký quỹ (hay tỷ lệ hỗ trợ)

 • Tỉ lệ ký quỹ yêu cầu: Là phần trăm của tổng giá trị của cổ phiếu ký quỹ mà nhà đầu tư phải trả bằng tiền của mình. Tỷ lệ này bao gồm hai loại là Tỷ lệ ký quỹ ban đầu và Tỷ lệ ký quỹ duy trì. Theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, tỷ lệ ký quỹ ban đầu của cổ phiếu tối thiểu là 50%, và tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu là 30%
 • Tỉ lệ ký quỹ ban đầu: Là phần trăm của tổng giá trị cổ phiếu ký quỹ mà nhà đầu tư được yêu cầu phải bỏ ra khi mua trên tài khoản ký quỹ
 • Tỉ lệ ký quỹ duy trì: Là giá trị tài sản thực có tối thiểu của nhà đầu tư phải được duy trì trên tài khoản ký quỹ theo quy định công ty chứng khoán từng thời kỳ. Khi nhà đầu tư không duy trì được tài sản thực có trên mức ký quỹ duy trì, sẽ xuất hiện lệnh gọi ép bán đến nhà đầu tư
 • Sức mua: Là số tiền trên tài khoản ký quỹ mà nhà đầu tư có thể dùng để mua chứng khoán

Các loại giao dịch ký quỹ chứng khoán

Trong ký quỹ chứng khoán, hiện có hai loại giao dịch ký quỹ như sau:

 • Mua ký quỹ: Là giao dịch mà nhà đầu tư mua chứng khoán bằng cách vay tiền từ công ty chứng khoán. Sau đó, nhà đầu tư phải hoàn trả khoản vay, các khoản lãi và chi phí phát sinh từ hoạt động giao dịch trong hợp đồng.
 • Bán ký quỹ: Là giao dịch mà nhà đầu tư vay chứng khoán từ chứng khoán của công ty để bán. Sau đó, nhà đầu tư có nghĩa vụ hoàn trả lại số chứng khoán đã vay cùng với các khoản phát sinh từ hợp đồng liên quan. Tuy nhiên, hình thức giao dịch ký quỹ này hiện chưa được Ủy ban chứng khoán Việt Nam công nhận.

Lãi suất ký quỹ chứng khoán

Ký quỹ chứng khoán thực chất là một khoản vay được thực hiện giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán, cho nên nhà đầu tư phải chịu một khoản lãi suất theo quy định của từng công ty.

Lãi suất ký quỹ chứng khoán

Lãi suất ký quỹ chứng khoán thay đổi tùy từng thời kỳ

Lãi suất ký quỹ chứng khoán khá cạnh tranh, thay đổi theo từng thời kỳ. Mỗi công ty chứng khoán sẽ quy định một mức lãi suất hợp lý đối với khách hàng. Lãi suất được tính theo tỷ lệ %/năm. Bạn có thể tham khảo lãi suất ký quỹ chứng khoán tại một số công ty chứng khoán tiêu biểu sau đây:

Công ty chứng khoán Lãi suất giao dịch ký quỹ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) 0,04%/ngày (tương đương 14,6%/năm)
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 10,4%/năm
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 12%/năm (360 ngày) (Thay đổi theo từng thời điểm)
Công ty Chứng khoán Công thương VietinBankSc

- 0,03%/ngày (10,8%/năm)

- Lãi suất gia hạn: 150% lãi suất trong hạn

Dịch vụ ký quỹ chứng khoán của một số công ty chứng khoán

Giao dịch ký quỹ hiện rất phổ biến tại các công ty chứng khoán, khách hàng được linh hoạt lựa chọn dịch vụ của đơn vị phù hợp nhất với mình. Dưới đây là dịch vụ ký quỹ chứng khoán của một số công ty chứng khoán mà bạn có thể tham khảo:

Giao dịch ký quỹ tại KIS

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS Việt Nam) được thành lập bởi Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc (Korea Investment & Securities Co., Ltd, KIS Hàn Quốc) đầu tư cùng Tập đoàn dệt may Việt Nam và các cổ đông khác. Đây là một trong những công ty có mạng lưới rộng khắp toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Giao dịch ký quỹ tại KIS là dịch vụ áp dụng cho đối tượng khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường tại KIS. Khách hàng khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ sẽ phải ký Hợp đồng giao dịch ký quỹ theo mẫu của KIS để mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại KIS

Với dịch vụ này, khách hàng ký quỹ bằng tiền hoặc chứng khoán tuân thủ quy định pháp luật về giao dịch ký quỹ.

Dịch vụ ký quỹ tại KIS có các đặc điểm sau:

- Về thời hạn vay: KIS cho vay ký quỹ trong thời hạn tối đa 90 ngày và có thể xem xét gia hạn thêm thời gian cho vay tối đa đến 90 ngày.

- Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ: 10,4%/năm

- Có các tỷ lệ an toàn được quy định như sau:

 • Tỷ lệ duy trì tối thiểu: 50%
 • Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc: 40% 
 • Tỷ lệ bắt buộc xử lý: 30% 

Theo quy định của KIS, vào đầu ngày giao dịch, căn cứ vào tỉ lệ giao dịch ký quỹ hiện tại của khách hàng, nếu thấp hơn tỷ lệ an toàn theo quy định, KIS sẽ gửi thông báo đến khách hàng và yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo (có thể nộp thêm tiền ký quỹ/bán bớt chứng khoán) để đưa tỷ lệ lệ ký quỹ lên mức an toàn. Trường hợp khách hàng không thực hiện, KIS sẽ có toàn quyền xử lý tài sản của khách hàng theo thỏa thuận được ký giữa hai bên.

Giao dịch ký quỹ tại BSC

BSC - Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực chứng khoán. BSC luôn mang đến sự tin cậy cho khách hàng với đa dạng dịch vụ trong đó có dịch vụ ký quỹ.

Điều kiện sử dụng dịch vụ ký quỹ tại BSC:

- Có tài khoản chứng khoán và tài khoản giao dịch ký quỹ

- Phải ký Hợp đồng giao dịch ký quỹ theo mẫu của BSC

- Phải có tài sản đảm bảo bằng tiền hoặc chứng khoán tương ứng

- Phải tuân thủ quy định giao dịch ký quỹ

- Chấp nhận các rủi ro liên quan đến TTCK và rủi ro biến động lãi suất cho vay

Tại BSC hiện đang áp dụng các sản phẩm ký quỹ sau đây:

- MR10: Sản phẩm ký quỹ với thời hạn vay của mỗi khoản vay là 10 ngày kể từ ngày giải ngân khoản vay.

- MR30: Sản phẩm ký quỹ với thời hạn vay của mỗi khoản vay là 30 ngày kể từ ngày giải ngân khoản vay.

- MR90: Sản phẩm ký quỹ với thời hạn vay của mỗi khoản vay là 90 ngày kể từ ngày giải ngân khoản vay

Giao dịch ký quỹ tại BSC

Giao dịch ký quỹ tại BSC

Giao dịch ký quỹ tại VCBS

VCBS là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thành lập năm 2002 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Đây là một trong những công ty đầu tiên tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đã tạo dựng được thương hiệu và sự uy tín.

Tại VCBS khách hàng có thể đăng ký sử dụng giao dịch ký quỹ. Để đăng ký sử dụng dịch vụ này, khách hàng phải ký Hợp đồng mở tài khoản Giao dịch ký quỹ tại các điểm giao dịch của VCBS. Sau khi đăng ký thành công khách hàng đủ điều kiện để sử dụng sản phẩm giao dịch ký quỹ chứng khoán tại VCBS.

Đối với việc đặt lệnh giao dịch mua ký quỹ khách hàng cần chú ý:

- Mã chứng khoán mà khách hàng đặt lệnh giao dịch phải nằm trong danh mục chứng khoán VCBS cho sử dụng giao dịch ký quỹ

- Giá trị đặt lệnh nằm trong hạn mức giao dịch của Khách hàng theo quy định của VCBS.

Giao dịch ký quỹ tại SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI – HOSE) được thành lập vào tháng 12/1999, là công ty chứng khoán hoạt động lâu năm và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Là định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, SSI hoạt động trên các lĩnh vực dịch vụ tài chính lớn như dịch vụ chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư... và giao dịch ký quỹ cũng là một dịch vụ được SSI triển khai. 

Dịch vụ giao dịch ký quỹ là dịch vụ SSI hỗ trợ vốn cho khách hàng dưới hình thức vay vốn để thực hiện giao dịch mua chứng khoán nằm trong danh mục quy định của Uỷ ban chứng khoán. 

Đối tượng áp dụng là khách hàng cá nhân, tổ chức trong nước có tài khoản GDCK thông thường mở tại SSI (theo quy định).

Giao dịch ký quỹ tại SSI được thực hiện với các thông tin như sau:

- Lãi suất cho vay:

 • Lãi suất trong hạn: 12%/năm (tính trên cơ sở 360 ngày), thay đổi tùy từng thời điểm
 • Lãi suất quá hạn: 150% * lãi suất trong hạn

- Thời hạn vay: 90 ngày 

- Tỷ lệ ký quỹ duy trì: Tối thiểu 35% (thay đổi tùy từng thời điểm và có thể áp dụng khác nhau tùy từng khách hàng).

- Tỷ lệ ký quỹ xử lý: <=25% (thay đổi tùy từng thời điểm và có thể áp dụng khác nhau tùy từng khách hàng).

- Thời hạn bổ sung tỷ lệ ký quỹ duy trì: Tối đa 2 ngày làm việc sau ngày vi phạm

- Thời hạn xử lý khoản vay đến hạn: Tối đa 2 ngày làm việc sau ngày đến hạn

Hiện danh mục giao dịch ký quỹ tại SSI được thực hiện với 230 mã chứng khoán (danh sách xem tại đây). Trong đó có các mã chứng khoán như: ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu), BBC (Công ty CP xi măng Bỉm Sơn), BID (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam), BMI (Tổng công ty cổ phần Bảo Minh)... Danh mục này có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Với mỗi mã chứng khoán, SSI sẽ đưa ra các quy định cụ thể về tỷ lệ hỗ trợ, tỷ lệ BĐS, Tỷ lệ hỗ trợ…

Giao dịch ký quỹ tại VietinBankSc

Công ty Chứng khoán Công thương (VietinBankSc) là công ty chứng khoán thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) thành lập năm 2000, là một trong những công ty chứng khoán uy tín và lâu đời nhất tại Việt Nam. 

Giao dịch ký quỹ tại VietBankSc là việc khách hàng sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán để mua chứng khoán. Để đặt lệnh, khách hàng có thể ký quỹ bằng tiền hoặc chứng khoán có sẵn trên tài khoản theo tỷ lệ do VietBankSc quy định. Dịch vụ ký quỹ tại VietBankSc có các đặc điểm sau:

- Thời hạn vay: 90 ngày (Gia hạn 90 ngày tiếp theo)

- Lãi suất vay: 0,03%/ngày (10,8%/năm). Lãi suất gia hạn: 150% lãi suất trong hạn

- Tỷ lệ ký quỹ:

 • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IM) 50%
 • Tỷ lệ ký quỹ duy trì (bắt buộc) (IMbb): 35%
 • Tỷ lệ ký quỹ xử lý (IMxl): 30%

Giao dịch ký quỹ tại VietinBankSc được thực hiện với thủ tục đơn giản, tiện lợi và nhanh chóng. Theo đó:

- Khách hàng giao dịch ngay sau khi ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại một trong gần 100 điểm giao dịch của VietinBankSc trên toàn quốc.

- Áp dụng cho tất cả các khách hàng, không chứng minh năng lực tài chính

- Khách hàng chỉ trả lãi trên số ngày sử dụng tiền vay. Phần mềm sẽ tự động thu nợ khi tài khoản ký quỹ có tiền.

- Khách hàng đặt lệnh giao dịch ký quỹ trên tất cả các kênh như tài khoản thông thường

Có thể thấy ký quỹ chứng khoán là một dịch vụ mà công ty chứng khoán cho nhà đầu tư vay để mua chứng khoán. Dịch vụ này hiện được sử dụng khá phổ biến, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Với những thông tin trên đây hy vọng bạn đã hiểu rõ về ký quỹ chứng khoán, ưu - nhược điểm cũng như các quy chế liên quan đến dịch vụ ký quỹ chứng khoán. Từ đó có những quyết định hợp lý trong đầu tư chứng khoán.

Cảm ơn bạn đã đọc bài, bằng cách đăng ký Tài khoản VIP bạn đã góp phần ủng hộ chúng tôi tiếp tục xây dựng nội dung chất lượng hơn.

29.000/tháng

ĐĂNG KÝ NGAY
 • THỬ NGHIỆM

  29.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  49.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  69.000

  /tháng

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  78.300

  /quý

  87.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  132.300

  /quý

  147.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  186.300

  /quý

  207.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

 • THỬ NGHIỆM

  243.600

  /năm

  348.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

 • CƠ BẢN

  411.600

  /năm

  588.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

 • NÂNG CAO

  579.600

  /năm

  828.000

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Trải nghiệm đọc không có quảng cáo

  Sử dụng bộ lọc so sánh không giới hạn

  Sử dụng công cụ không giới hạn

  Truy cập không giới hạn các nội dung chuyên sâu

  Nhận bảng tin hằng ngày

  Trợ giúp từ các chuyên gia TheBank qua hotline

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đánh giá bài viết
Ký quỹ chứng khoán là gì? Lãi suất ký quỹ chứng khoán
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất