TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Bạn đang cần tư vấn
Các loại phí bảo hiểm nhân thọ An phát trọn đời Bảo Việt

Các loại phí bảo hiểm nhân thọ An phát trọn đời Bảo Việt

0 Kiến thức bảo hiểm nhân thọ

Thebank.vn Các loại phí của bảo hiểm nhân thọ An phát trọn đời Bảo Việt: Phí bảo hiểm rủi ro, Phí ban đầu, Phí quản lý hợp đồng, Phí quản lý Quỹ liên kết chung, Phí khuyến khích duy trì Hợp đồng, Phí chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn, Phí rút một phần, Phí dịch vụ...
    Mục lục [

    Ẩn

    ]

Các loại phí bảo hiểm nhân thọ An phát trọn đời Bảo Việt

bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt

Bảo hiểm nhân thọ An phát trọn đời Bảo Việt

Phí bảo hiểm rủi ro

Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí để bảo đảm chi trả cho các quyền lợi bảo hiểm rủi ro quy định trong Hợp đồng, được tính căn cứ vào: Tỷ lệ phí bảo hiểm rủi ro, Số tiền bảo hiểm rủi ro, nghề nghiệp, giới tính, tuổi, tình trạng sức khoẻ của Người được bảo hiểm và các quy định về đánh giá rủi ro của Bảo Việt Nhân thọ.

 Phí ban đầu An phát trọn đời Bảo Việt

Năm Hợp đồng 1 2 3 4 5 Từ năm thứ 6 trở đi
Tỷ lệ trên phí bảo hiểm định kỳ 50%  25% 15% 10% 5% 2,5%
Tỷ lệ trên phí bảo hiểm đóng thêm 8% 6% 6%  6%  5% 2,5%

Phí quản lý Hợp đồng: hiện tại là 15.000 đồng/tháng

Phí quản lý Quỹ liên kết chung: hiện tại là 2%/năm

Phí khuyến khích duy trì Hợp đồng trung bình sẽ bằng 0.5%/năm và sẽ được lũy tích trong Quỹ liên kết chung, thuộc về khách hàng.

Phí chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn:

Năm Hợp đồng 1 2 3 4 5 6 7 Từ năm thứ 8 trở đi
Tỷ lệ trên phí bảo hiểm quy năm 100% 90% 80%  70% 60% 50% 25% 0%

Phí rút một phần là khoản phí theo tỷ lệ với Phí chấm dứt Hợp đồng tại thời điểm rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng.

Phí dịch vụ: hiện tại bằng 100.000 đồng/lần.

Trong mỗi năm Hợp đồng, Bạn được miễn Phí dịch vụ cho lần rút đầu tiên.

(Phí chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn, Phí rút một phần và Phí dịch vụ chỉ phát sinh khi Bạn có giao dịch liên quan).

Các chi phí kiểm tra sức khỏe, chi phí đánh giá rủi ro và phát hành Hợp đồng chỉ phát sinh khi có giao dịch liên quan được quy định tại Điều khoản Hợp đồng.

Hợp đồng An Phát Trọn Đời là một cam kết dài hạn, Bạn không nên chấm dứt Hợp đồng trong những năm đầu do các khoản phí mà Bạn phải chịu có thể rất cao. Đây cũng là cách giúp Bạn thực hiện được kế hoạch tài chính của mình một cách dễ dàng nhất.

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Các loại phí bảo hiểm nhân thọ An phát trọn đời Bảo Việt
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất

Bài viết mới nhất