TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Bạn đang cần tư vấn
Quyền và trách nhiệm của chủ thẻ tín dụng Visa Đông Á Bank

Quyền và trách nhiệm của chủ thẻ tín dụng Visa Đông Á Bank

0 Thẻ Visa

Thebank.vn Khách hàng nên nắm rõ Quyền và Trách nhiệm khi sử dụng thẻ tín dụng Visa Đông Á Bank để tránh những cạm bẫy mà nhiều chủ thẻ khác mắc phải.

Ngoài những lời mời hấp dẫn mang tính thuyết phục cao về lợi ích cũng như các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ tín dụng Visa Đông Á, khách hàng cũng nên nắm rõ Quyền và Trách nhiệm của mình để tránh những cạm bẫy mà nhiều chủ thẻ khác mắc phải.

Quyền và trách nhiệm của chủ thẻ tín dụng Visa Đông Á Bank

Quyền và trách nhiệm của chủ thẻ tín dụng Visa Đông Á Bank

Quyền của Chủ thẻ tín dụng Visa Đông Á Bank

 • Được quyền sử dụng Thẻ để thực hiện giao dịch tại Hệ thống giao dịch thẻ;
 • Chủ thẻ chính có quyền đề nghị DongA Bank mở Thẻ phụ và chấm dứt việc sử dụng Thẻ phụ;
 • Được quyền khiếu nại với DongA Bank trong quá trình sử dụng các dịch vụ liên quan đến Tài khoản Thẻ Tín dụng nếu có căn cứ cho rằng quyền và lợi ích hợp
 • pháp của mình bị vi phạm. Thời hạn khiếu nại là trong vòng 15 (mƣời lăm) ngày kể từ ngày DongA Bank lập Sao kê Thẻ Tín dụng;
 • Có quyền yêu cầu DongA Bank cấp lại số PIN mới;
 • Có quyền đề nghị DongA Bank cấp lại Thẻ mới khi Thẻ hết hạn sử dụng, hoặc do Thẻ bị hư, thất lạc/ mất cắp, hoặc nghi ngờ Thẻ bị lợi dụng. Khi có đề nghị cấp lại
 • Thẻ mới, DongA Bank sẽ thực hiện việc cấp Thẻ mới  và thu hồi, hủy Thẻ cũ, trừ trường hợp Thẻ cũ bị thất lạc/ mất cắp.

Trách nhiệm của Chủ thẻ tín dụng Visa Đông Á Bank

 • Chủ thẻ chính và (các) Chủ thẻ phụ cùng cam kết chịu trách nhiệm thực hiện các điều khoản và điều kiện của “Điều khoản này” và các quy định khác có liên quan của DongA Bank. Việc vô hiệu lực hoặc không thể thi hành hoặc xoá bỏ trách nhiệm của Chủ thẻ chính sẽ không xoá bỏ trách nhiệm của (các) Chủ thẻ phụ và ngược lại. Khi Chủ thẻ chính chấm dứt việc sử dụng Thẻ, Chủ thẻ có trách nhiệm hoàn trả tất cả các Thẻ (bao gồm Thẻ chính và Thẻ phụ, nếu có);
 • Chủ thẻ phụ chịu trách nhiệm cho việc sử dụng Thẻ phụ của mình; đồng thời không phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng Thẻ của Chủ thẻ chính hoặc việc sử dụng Thẻ phụ của bất kỳ Chủ thẻ phụ khác. Chủ thẻ chính là người chịu trách nhiệm sau cùng về tài chính cho việc sử dụng Thẻ của (các) Chủ thẻ phụ;
 • Có trách nhiệm bảo quản Thẻ và bảo mật thông tin trên Thẻ, bảo mật số PIN và không được chuyển nhượng Thẻ;
 • Có trách nhiệm xuất trình Thẻ có hiệu lực khi thực hiện giao dịch thẻ;
 • Ngay khi phát hiện Thẻ bị lộ số PIN, bị thất lạc/ mất cắp hoặc nghi ngờ bị lợi dụng,Chủ thẻ phải lập tức thông báo trực tiếp tại DongA Bank hoặc bằng điện thoại theo số được ghi trên Thẻ. Trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ làm việc kể từ khi DongA Bank tiếp nhận thông tin ban đầu, Chủ thẻ phải trực tiếp đến DongA Bank để xác nhận bằng văn bản;
 • Chủ thẻ chịu trách nhiệm về tài chính đối với tất cả các giao dịch thẻ được thực hiện trước khi Chủ thẻ có văn bản xác nhận trực tiếp tại DongA Bank;
 • Trường hợp sau khi đã thông báo cho DongA Bank mà Chủ thẻ tìm lại được Thẻ bị thất lạc/ mất cắp, Chủ thẻ không được sử dụng lại Thẻ và phải làm thủ tục cấp Thẻ mới;
 • Trường hợp Thẻ bị lộ số PIN hoặc nghi ngờ bị lợi dụng, Chủ thẻ phải trực tiếp đến DongA Bank để yêu cầu cấp số PIN mới và/ hoặc cấp Thẻ mới;
 • Chủ thẻ chịu trách nhiệm toàn bộ các thiệt hại phát sinh (nếu có) đối với các giao dịch thẻ được thực hiện do sai sót của Chủ thẻ hoặc do Chủ thẻ không thực hiện đúng các nghĩa vụ
 • Chủ thẻ phải đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân Hàng Đông Á Điện Tử cho tài khoản Thẻ Tín dụng;
 • Có trách nhiệm hợp tác và cung cấp chính xác tất cả các thông tin liên quan đến việc sử dụng Thẻ khi DongA Bank có yêu cầu và đăng ký với DongA Bank khi có sự thay đổi thông tin của Chủ thẻ;
 • Có trách nhiệm bổ sung tài sản đảm bảo theo yêu cầu của DongA Bank được quy định
 • Có trách nhiệm thanh toán số tiền thanh toán tối thiểu theo Sao kê Thẻ Tín dụng được lập hàng tháng và/ hoặc số dư nợ cho tất cả các giao dịch thẻ đã phát sinh theo quy định kể cả trong giai đoạn DongA Bank đang thực hiện xử lý khiếu nại về Thẻ Tín dụng của Chủ thẻ;
 • Cam kết không sử dụng Tài khoản Thẻ Tín dụng và/ hoặc Thẻ Tín dụng để thực hiện các giao dịch trái pháp luật.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Đánh giá bài viết
Quyền và trách nhiệm của chủ thẻ tín dụng Visa Đông Á Bank
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất

Bài viết mới nhất

Được nhiều người đọc