TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Bạn đang cần tư vấn
Chương trình Quà tặng đầu xuân 2014 từ ANZ từ thẻ tín dụng ANZ

Chương trình Quà tặng đầu xuân 2014 từ ANZ từ thẻ tín dụng ANZ

0 Kiến thức thẻ tín dụng

Thebank.vn Quà tặng đầu xuân 2014 từ ANZ: 700 phần tiền 299.000đồng/phần, 10 Pad Air, 8 điện thọai iPhone 5S, 70 iPod Shuffle cho chủ thẻ ANZ.
    Mục lục [

    Ẩn

    ]

Chương trình Quà tặng đầu xuân 2014 từ ANZ từ thẻ tín dụng ANZ

Tên chương trình khuyến mãi: Quà Tặng đầu xuân từ ANZ cho năm mới ngập tràn may mắn.

Thời hạn chương trình : 10/12/2013 – 16/2/2014

Giai Đọan Chi Tiêu 1: từ 10/12/2013 – 12/1/2014

Giai Đoạn Chi Tiêu 2: 13/01/2014 – 16/02/20143.

Nội dung chương trình: Để đủ điều kiện tham gia chương trình: Chủ Thẻ cần phải chi tiêu tích lũy 12 triệu đồng (bao gồm giao dịch thanh toán và giao dịch rút tiền mặt) trong suốt thời hạn khuyến mại, tối thiểu 200.000 đồng mỗi giao dịch. Giao dịch thực hiện bởi Chủ Thẻ Phụ sẽ được tính vào Chủ Thẻ Chính.

Thẻ tín dụng ANZ ưu đãi

Quà tặng đầu xuân 2014 từ ANZ cho chủ thẻ thẻ tín dụng ANZ

Chủ Thẻ cần phải thu thập Dãy Số May Mắn được thể hiện trong Mã Số Chuẩn Chi trong hóa đơn mua hàng hóa khi sử dụng Thẻ Tín Dụng ANZ. Dãy Số May Mắn được định nghĩa là những số bắt đầu từ số 9 tính từ những số cuối cùng từ bên phải sang bên Trái của Mã Số Chuẩn Chi.

 

Quy định về những dãy số may mắntrong Mã Số Chuẩn Chi Quà tặng của chương trình Tổng số lượng quà tặng của chương trình
99 (hai số 9 tính từ những số cuối cùng từ bên phải sang bên trái của dãy Số Chuẩn Chi) Tổng cộng 700 phần tiền tặng vào tài khoản trị giá 299.000đồng/phần 350 khoản Tiền Hoàn Lại sẽ được tặng trong Giai Đoạn Chi Tiêu 1.350 khoản Tiền Hoàn Lại sẽ được tặng trong Giai Đoạn Chi Tiêu 2.Nếu số lượng người thắng giải trong Giai Đoạn Chi Tiêu 1 ít hơn số phần quà dự kiến của Giai Đoạn Chi Tiêu 1 thì số lượng quà còn lại sẽ được cộng dồn vào Giai Đoạn Chi Tiêu 2, tổng cộng không được vượt quá 700 phần quà cho cả chương trình.
999 (ba số 9 tính từ những số cuối cùng từ bên phải sang bên trái của dãy Số Chuẩn Chi) Tổng cộng 70 máy nghe nhạc iPod Shuffle 35 máy iPod Shuffle sẽ được tặng trong Giai Đoạn Chi Tiêu 1.35 máy iPod Shuffle sẽ được tặng trong Giai Đoạn Chi Tiêu 2. Nếu số lượng người thắng giải trong Giai Đoạn Chi Tiêu 1 ít hơn số lượng quà dự kiến của Giai Đoạn Chi Tiêu 1 thì số lượng quà còn lại sẽ được cộng dồn vào giai Đoạn Chi Tiêu 2, tổng cộng không được vượt quá 70 phần quà cho cả chương trình.
9999 (bốn số 9 tính từ những số cuối cùng từ bên phải sang bên trái của dãy Số Chuẩn Chi) Tổng cộng 10 máy tính bảng iPad Air 5 máy iPad Air sẽ được tặng trong Giai Đoạn Chi Tiêu 1.5 máy iPad Air sẽ được tặng trong Giai Đoạn Chi Tiêu 2.Nếu số lượng người thắng giải trong Giai Đoạn Chi Tiêu 1 ít hơn số phần quà dự kiến của GiaiĐoạn Chi Tiêu 1 thì số lượng quà còn lại sẽ được cộng dồn vào Giai Đoạn Chi Tiêu 2, tổng cộng không được vượt quá 8 phần quà cho cả chương trình.
99999 & 999999(năm và sáu số 9 tính từ những số cuối cùng từ bên phải sang bên trái của dãy Số Chuẩn Chi) Tổng cộng 8 điện thọai iPhone 5S 4 máy iPhone 5S sẽ được tặng trong Giai Đoạn Chi Tiêu 1.4 máy iPhone 5S sẽ được tặng trong Giai Đoạn Chi Tiêu 2.Nếu số lượng người thắng giải trong Giai Đoạn Chi Tiêu 1 ít hơn số phần quà dự kiến của Giai Đoạn Chi Tiêu 1 thì số lượng quà còn lại sẽ được cộng dồn vào Giai Đoạn Chi Tiêu 2, tổng cộng không được vượt quá 8 phần quà cho cả chương trình.

Mã Số Chuẩn Chi này là mã số được tự động cung cấp bởi tổ chức thẻ quốc tế Visa và không nằm trong sự kiểm soát của ANZ. Dãy số này được hình thành một cách ngẫu nhiên và không theo thứ tự hoặc quy luật nhất định nào cả.

 Mã Số Chuẩn Chi hợp lệ sẽ được thể hiện trên các hóa đơn mà Chủ Thẻ thu thập đựơc khi thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng ANZ ở các máy cà thẻ POS (Point Of Sale) tại các địa điểm mua bán sử dụng thẻ, không bao gồm giao dịch rút tiền mặt và giao dịch trực tuyến.

Quà tặng của chương trình sẽ được ưu tiên tặng trước cho khách hàng nào thắng trước (dựa vào ngày giờ thực hiện giao dịch hợp lệ).

Mỗi khách hàng chỉ được thắng tối đa một giải thưởng trong mỗi hạng mục, tối đa tổng cộng 4 giải thưởng của 4 hạng mục trong toàn bộ chương trình.

Mỗi hóa đơn hợp lệ có Dãy Số May Mắn chỉ được trúng một giải thưởng có giá trị cao nhất trong các hạng mục, ví dụ: dãy số may mắn 9999 sẽ chỉ được trúng 1 giải thưởng là iPad Air.

Sau mỗi giai đọan của chương trình, khách hàng sẽ được thông báo bằng tin nhắn và thông tin người thắng giải sẽ được thông báo lên trang web của ANZ, tuy nhiên khách hàng sẽ chỉ nhận được quà vào cuối chương trình nếu tài khoản thẻ của Chủ Thẻ vào thời điểm nhận quà có tình trạng tín dụng tốt (không đóng hoặc khóa tài khoản hoặc bị hủy/không bị nợ xấu/không bị vượt quá hạn mức).

Chia nhỏ giao dịch sẽ không được tính là hợp lệ trong chương trình này. Chia nhỏ giao dịch được định nghĩa là có nhiều hơn một giao dịch để mua một món hàng hóa được thực hiện bởi một chủ thẻ tại cùng một địa điểm sử dụng thẻ, trong cùng một ngày. ANZ có toàn quyền xác định các giao dịch bị chia nhỏ có bị loại ra khỏi chương trình khuyến mãi hay không mà không cần phải đưa ra bất kì lý do hay giải thích nào.

Đối tượng khách hàng:

Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ của Thẻ Tín Dụng ANZ, có lịch sử tín dụng tốt và được phát hành bởi Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên ANZ.

Điều kiện đăng ký tham gia chương trình:

 Để tham gia vào chương trình khuyến mại, Chủ Thẻ cần đăng ký bằng cách gửi một tin nhắn có cú pháp “ANZ25” bất kỳ lúc nào đến 8069 trong suốt Thời Hạn Chương Trình và nhận được tin nhắn xác nhận từ ANZ•  Chỉ có tin nhắn đăng ký từ số điện thoại đã được đăng ký trong hệ thống khách hàng Thẻ Tín Dụng ANZ mới được coi là những đăng ký hợp lệ.

Các Điều Kiện và Điều Khoản khác

Chủ Thẻ hợp lệ sẽ nhận được Thư Thông Báo nhận quà từ ANZ bằng thư điện tử, tin nhắn hoặc đường bưu điện vào tháng 3/2014. ANZ sẽ không chịu trách nhiệm nếu Thư Thông Báo không thể gửi được đến khách hàng do khách hàng đã cung cấp thông tin liên hệ không chính xác hoặc không cung cấp thông tin liên hệ cho ANZ hoặc do các nguyên nhân bất khả kháng ngoài tầm kiểm soát của ANZ.

Giao dịch hợp lệ sẽ được tính dựa vào ngày thực hiện giao dịch trong thời hạn khuyến mại và phải được quyết toán vào tài khoản Thẻ Tín Dụng trong hoặc trước ngày 28/02/2014.

Chủ Thẻ trúng thưởng sẽ nhận Quà Tặng tại các đối tác được chỉ định của ANZ vào ngày 15 tháng 03 năm 2014 và chủ thẻ sẽ có 14 ngày kể từ ngày này để nhận Quà Tặng. Sau 14 ngày kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2014, Quà Tặng sẽ được thu hồi và toàn quyền xử lý bởi ANZ.

Khi đến nhận Quà Tặng, Chủ Thẻ cần trình Thẻ Tín Dụng ANZ, bản gốc CMND/Hộ chiếu và Thư Thông Báo nhận quà.

ANZ được sử dụng hình ảnh và thông tin của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại mà không phải trả khoản phí nào.

Chương trình khuyến mại này không áp dụng cho các nhân viên của ANZ.

Tiền Hoàn Lại của chương trình khuyến mại sẽ được chuyển vào tài khoản của Chủ Thẻ Chính vào tháng 03/2014. Số tiền được tặng sẽ được thể hiện trong bảng sao kê Thẻ Tín Dụng ANZ hàng tháng của chủ thẻ như một giao dịch có trong toàn bộ dư nợ và Chủ Thẻ vẫn phải trả khoản tiền tối thiểu đến hạn (nếu có) được liệt kê trong bảng sao kê. Tiền Hoàn Lại này sẽ không được tính như là một khoản thanh toán.

Quà Tặng sẽ không được chuyển sang tiền mặt hay tiền hoàn lại.

Bất cứ tranh chấp liên quan đến chất lượng dịch vụ của Quà Tặng sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và nhà cung cấp dịch vụ.

Những giao dịch Trả Góp Ưu Đãi, Tạm Ứng Linh Họat và những loại phí khác như phí xử lý giao dịch, phí thường niên, phí rút tiền mặt, lãi suất, thanh toán Thẻ Tín Dụng, điều chỉnh ghi nợ, phí trả chậm và bất cứ giao dịch tỉ giá hối đoái, giao dịch mua bán ngoại tệ hoặc giao dịch thương mại tài chính sẽ không được tính vào tổng chi tiêu bằng Thẻ Tín Dụng.

Chương trình khuyến mại sẽ không còn giá trị nếu Thẻ Tín Dụng ANZ trở thành nợ xấu, gian lận, vượt quá hạn mức, bị hủy hoặc bị bắt buộc hủy trong thời gian các chương trình diễn ra và vào các thời điểm tặng quà hoặc việc đăng ký tin nhắn không hợp lệ hoặc có yếu tố gian lận.  

TƯ VẤN Thẻ tín dụng

Đánh giá bài viết
Chương trình Quà tặng đầu xuân 2014 từ ANZ từ thẻ tín dụng ANZ
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất

Bài viết mới nhất