TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2014 (Phần 4)

Nguyễn Thị Lan 1 Thị trường bảo hiểm

Nhìn chung thị trường bảo hiểm năm 2014 có tiến triển rất tốt cả về mảng cả bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ và môi giới bảo hiểm, đều tăng so với năm 2013.
    Mục lục [

    Ẩn

    ]

Thị trường môi giới bảo hiểm năm 2014

Tính đến thời điểm 31/12/2014, lĩnh vực môi giới bảo hiểm có 12 doanh nghiệp.

Căn cứ vào số liệu báo cáo ước cả năm 2014 của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, kết quả hoạt động của thị trường môi giới bảo hiểm năm 2014 như sau:

Kết quả hoạt động nghiệp vụ môi giới bảo hiểm

Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm năm 2014 ước đạt 6.410 tỷ đồng (trong đó môi giới bảo hiểm gốc đạt 3.115 tỷ đồng, môi giới tái bảo hiểm đạt 3.295 tỷ đồng) tăng 20,7% so với năm 2013.

Phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới chủ yếu tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (chiếm 63,9% tổng số phí thu xếp qua môi giới), bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (chiếm 15,6%).

Thị phần phí bảo hiểm thu xếp tập trung chủ yếu ở 3 doanh nghiệp (Aon, Gras, Marsh), chiếm 89%; khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (5 doanh nghiệp) chiếm 93,6%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 6,4%.

Thị trường môi giới bảo hiểm năm 2014 khá khả quan

Thị trường môi giới bảo hiểm năm 2014 khá khả quan

Hoa hồng môi giới bảo hiểm năm 2014 ước đạt 482 tỷ đồng (trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc đạt 401 tỷ, hoa hồng môi giới tái bảo hiểm đạt 81 tỷ đồng) tăng 7,8% so với năm 2013,

Tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc bình quân là 12,9%, hoa hồng môi giới tái bảo hiểm bình quân 2,4%.

Thị phần hoa hồng môi giới bảo hiểm cũng tập trung chủ yếu ở 3 doanh nghiệp (Aon, Marsh, Gras) chiếm 79,5%, khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 87,3%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 12,7%.

Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp MGBH (bao gồm cả doanh thu từ hoa hồng môi giới bảo hiểm, hoạt động tài chính và thu nhập khác) năm 2014 ước đạt 507 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2013. Trong đó, thị phần của khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 87,7%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 12,3%.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại 31/12/2014 ước đạt 569 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng thời điểm năm 2013.

Nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tại 31/12/2014 ước đạt 168 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng thời điểm năm 2013.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2014 (Phần 4)
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất