TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Hướng tới thành lập Hiệp hội Môi giới bảo hiểm Việt Nam

Nguyễn Thị Lan 0 Thị trường bảo hiểm

Qua kết quả thị trường bảo hiểm Quý I năm 2015, cho thấy môi giới bảo hiểm đang tăng tốc, sắp tới sẽ hướng tới việc thành lập Hiệp hội Môi giới bảo hiểm Việt Nam nhằm giúp các DN xây dựng quy tắc ứng xử, nâng cao năng lực, chuẩn mực về chuyên môn.
    Mục lục [

    Ẩn

    ]

Tổng quan môi giới bảo hiểm Quý I năm 2015

Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm (MGBH) Quý I năm 2015 ước đạt 1.610 tỷ đồng (trong đó,  gốc đạt 904 tỷ đồng, môi giới tái bảo hiểm đạt 706 tỷ đồng), tăng 6% so với cùng kỳ năm 2014.

Phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới chủ yếu tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (chiếm 57,2% tổng số phí thu xếp qua môi giới), bảo hiểm chăm sóc sức khỏe (chiếm 22,4%).

Thị phần phí bảo hiểm thu xếp tập trung chủ yếu ở 3 doanh nghiệp (Aon, Gras, Marsh), chiếm 88,2%; khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (5 doanh nghiệp) chiếm 93,1%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 6,9%.

Hoa hồng môi giới bảo hiểm Quý I năm 2015 ước đạt 119 tỷ đồng (trong đó, hoa hồng MGBH gốc đạt 110 tỷ, hoa hồng môi giới tái bảo hiểm đạt 9 tỷ đồng), tăng 3% so với cùng kỳ năm 2014.

Thị phần hoa hồng môi giới bảo hiểm cũng tập trung chủ yếu ở 3 doanh nghiệp (Aon, Marsh, Gras) chiếm 78,6%, khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 86%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 14%.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp MGBH (bao gồm cả doanh thu từ hoa hồng môi giới bảo hiểm, hoạt động tài chính và thu nhập khác) Quý I năm 2015 ước đạt 121 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, thị phần của khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 87%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 13%.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp MGBH tại 31/3/2015 ước đạt 565 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng thời điểm năm 2014.

Nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp MGBH tại 31/3/2015 ước đạt 180 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng thời điểm năm 2014.

Môi giới bảo hiểm tăng tốc

Môi giới bảo hiểm đang được quan tâm nhiều hơn

Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp bảo hiểm và môi giới bảo hiểm

Các năm trước, sự hợp tác giữa DN bảo hiểm và môi giới khá mờ nhạt. Năm 2014 vừa qua, các DN bảo hiểm quan tâm hơn đến kênh môi giới bảo hiểm, nhưng chưa có sự đầu tư thích đáng. Từ đầu năm đến nay, các DN bảo hiểm dành sự quan tâm nhiều hơn đến kênh phân phối bảo hiểm qua môi giới. Đây được xem là tín hiệu khả quan nhằm tạo đà phát triển hơn nữa cho kênh này.

Một số DN bảo hiểm trước đây có kết quả hợp tác với DN môi giới không như kỳ vọng nên tạm ngưng hợp tác chia sẻ, sẽ nối lại quan hệ này. Có DN chưa từng ngó ngàng đến mối hợp tác với các DN môi giới bảo hiểm cho hay, sẽ tiến hành hợp tác trong năm nay. Thậm chí, có DN bảo hiểm phi nhân thọ coi đây là một kênh phải tập trung chú trọng khai thác nhằm tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Đơn cử, đại diện PJICO cho biết, kênh bán hàng qua môi giới tiếp tục được Tổng công ty chú trọng phát triển trong năm 2015 và các năm tới, với mục tiêu tăng trưởng trên 40%/năm. Năm 2014, kênh khai thác qua môi giới có mức tăng trưởng doanh thu gần 45% so với năm 2013, đạt xấp xỉ 80 tỷ đồng (mức tăng trưởng trong năm 2013 là 30%). Trong đó, doanh thu chủ yếu đến từ nhóm nghiệp vụ tài sản, kỹ thuật. PJICO đã tạo được mối quan hệ hợp tác kinh doanh với hầu hết tổ chức môi giới nước ngoài lớn tại Việt Nam như Aon, Marsh, Grassvoye, JLT, cũng như các môi giới trong nước như Á Đông, Nam Á, Cimeico, Việt Quốc…

Kết quả khả quan nêu trên là bằng chứng cho thấy quyết định đúng đắn của PJICO khi tập trung khai thác qua kênh trung gian là các tổ chức môi giới bảo hiểm.

Tại Bảo Minh, ngoài việc tiếp tục mở rộng kênh bán hàng qua ngân hàng, các tổ chức tài chính, thì năm 2015 này, Tổng công ty sẽ chú trọng hợp tác với môi giới bảo hiểm, tập trung ở trụ sở chính và các đơn vị tại 2 địa bàn lớn là TP. HCM và Hà Nội để khai thác các dịch vụ.

Tại Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), đẩy mạnh khai thác bảo hiểm qua môi giới là Aon, Marsh, Grassvoye đã được tổng công ty này đặt ra.

Còn ở khối bảo hiểm nhân thọ, một số DN lên kế hoạch hợp tác chi tiết hơn với môi giới bảo hiểm trong bán các sản phẩm nhân thọ, hưu trí tự nguyện, sau thời gian hợp tác trước đó chưa thành công như mong đợi.

Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp bảo hiểm và môi giới bảo hiểm

Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp bảo hiểm và môi giới bảo hiểm

Hướng tới thành lập Hiệp hội Môi giới bảo hiểm Việt Nam

Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đang nghiên cứu thực tiễn phát triển mảng MGBH tại các nước để từ đó tìm giải pháp thúc đẩy mảng này.

Hiện tại, vẫn có một khoảng cách không nhỏ giữa các DN môi giới bảo hiểm nước ngoài với trong nước trong năng lực quản trị, tính chuyên nghiệp...Như trên, thị phần phí bảo hiểm thu xếp tập trung chủ yếu ở 3 doanh nghiệp (Aon, Gras, Marsh), chiếm 88,2%; khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (5 doanh nghiệp) chiếm 93,1%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 6,9%. 

Ngoài ra, Thị phần hoa hồng MGBH cũng tập trung chủ yếu ở 3 doanh nghiệp (Aon, Marsh, Gras) chiếm 78,6%, khối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 86%, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 14%. Phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng phí bảo hiểm toàn thị trường. Với mảng bảo hiểm phi nhân thọ, phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới chỉ chiếm khoảng 12% doanh thu phí bảo hiểm gốc, trong khi tỷ lệ này ở Thái Lan chiếm xấp xỉ 30%, ở Mỹ là 85%.

Tại hội nghị chuyên đề trong lĩnh vực MGBH mới đây, lãnh đạo Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm cho biết, sẽ sớm hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về hoạt động môi giới bảo hiểm, tạo thuận lợi cho sự phát triển của DN trong lĩnh vực này, đặc biệt là DN trong nước; từng bước tuân thủ các chuẩn mực quản lý, giám sát bảo hiểm do Hiệp hội Các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế ban hành, hướng tới phát triển mạnh mẽ hơn mảng môi giới bảo hiểm.

Đại diện Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm nói: “Về dài hạn, Cục sẽ nghiên cứu quy định cho phép DN MGBH thực hiện một số hoạt động tương đồng với hoạt động MGBH theo thông lệ quốc tế như tư vấn bảo hiểm, tư vấn đánh giá rủi ro, làm dịch vụ thiết kế sản phẩm, giải quyết bồi thường cho DN bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân”, và sẽ hướng tới việc thành lập Hiệp hội Môi giới bảo hiểm Việt Nam nhằm giúp các DN xây dựng quy tắc ứng xử, nâng cao năng lực, chuẩn mực về chuyên môn.

Với nỗ lực của các DN MGBH, sự phối hợp chặt chẽ hơn của các DN bảo hiểm cùng cơ chế, chính sách của cơ quan quản lý, kênh phân phối bảo hiểm qua môi giới đang được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai không xa.

Đóng góp bài viết của bạn bằng cách gửi bài viết Tại Đây

TƯ VẤN Bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá bài viết
Hướng tới thành lập Hiệp hội Môi giới bảo hiểm Việt Nam
0 0

Bài viết có hữu ích không?

Không
MỞ TÀI KHOẢN TƯ VẤN VIÊN MIỄN PHÍ
Kết nối với khách hàng có nhu cầu chính xác


Bình luận

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
bình luận
Sắp xếp : Mới nhất