Xin chào, Khách

Gặp chuyên gia tư vấn (18)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Nâng cao
Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Thị Kim Ngân Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tư vấn viên

Tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: nhân viên phát triển sản phẩm mới
Ngày mở tài khoản: 29/12/2015
Chat ngay
435 lượt xem
Chuyên gia Phạm Hồng Anh Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Phạm Hồng Anh

Tư vấn viên

Tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: RM
Ngày mở tài khoản: 14/10/2016
Chat ngay
246 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Linh Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Nguyễn Linh

Tư vấn viên

Tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 26/10/2015
Chat ngay
663 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Hoài Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Nguyễn Thị Hoài

Tư vấn viên

Tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 07/05/2017
Chat ngay
65 lượt xem
Chuyên gia Trần Tiến Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Trần Tiến

Tư vấn viên

Tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: CB TD
Ngày mở tài khoản: 10/04/2015
Chat ngay
1382 lượt xem