Xin chào, Khách

Gặp chuyên gia tư vấn (771)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Nâng cao
Tốt nhất
Chuyên gia Hiếu Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

Hiếu

Tư vấn viên

Tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 20/12/2014
Chat ngay
789 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Trọng Nghiêm Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

Hoàng Trọng Nghiêm

Tư vấn viên

Tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 05/12/2014
Chat ngay
2609 lượt xem
Chuyên gia Hồ Minh Đức Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

Hồ Minh Đức

Tư vấn viên

Tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 23/12/2014
Chat ngay
553 lượt xem
Chuyên gia Nguyen Huynh Anh Thi Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Nguyen Huynh Anh Thi

Tư vấn viên

Tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: HCM
Ngày mở tài khoản: 30/05/2016
Chat ngay
160 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Trường Huy Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Nguyễn Trường Huy

Tư vấn viên

Tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 25/11/2014
Chat ngay
1277 lượt xem