TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn mở thẻ tín dụng (Credit card) Techcombank

(167)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Lê Văn Hải

Lê Văn Hải

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng
Ngày mở tài khoản: 07/12/2015
Chat ngay
1905 lượt xem
Chuyên gia Dương Kiều Linh

Dương Kiều Linh

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 08/09/2016
Chat ngay
963 lượt xem
Chuyên gia Trần Bình

Trần Bình

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 10/05/2016
Chat ngay
824 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Quân

Hoàng Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Trưởng bộ phận
Ngày mở tài khoản: 17/07/2016
Chat ngay
604 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CVKHCN
Ngày mở tài khoản: 10/02/2018
Chat ngay
164 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Quang Linh

Nguyễn Quang Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 13/08/2015
Chat ngay
1156 lượt xem
Chuyên gia Lương Thị Thu

Lương Thị Thu

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 01/03/2016
Chat ngay
1218 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Anh Đức

Nguyễn Anh Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Nhan vien
Ngày mở tài khoản: 27/08/2020
Chat ngay
45 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Minh Tuấn

Đỗ Minh Tuấn

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên Khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 24/03/2015
Chat ngay
1132 lượt xem
Chuyên gia ngothanhtuan

ngothanhtuan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm:
Vị trí: truong phong
Ngày mở tài khoản: 08/04/2017
Chat ngay
195 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Thị Ánh Hồng

Đỗ Thị Ánh Hồng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Teller
Ngày mở tài khoản: 10/05/2017
Chat ngay
241 lượt xem
Chuyên gia Nhữ Thanh Thảo

Nhữ Thanh Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Nhân viên Tín dụng
Ngày mở tài khoản: 15/01/2015
Chat ngay
986 lượt xem
Chuyên gia Vũ Lê Hoàng

Vũ Lê Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên Viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 13/03/2015
Chat ngay
754 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Doanh Tùng

Hoàng Doanh Tùng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Techcombank
Ngày mở tài khoản: 04/04/2015
Chat ngay
1698 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Quốc Việt

Nguyễn Quốc Việt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Cần Thơ
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: RBO
Ngày mở tài khoản: 09/04/2015
Chat ngay
1254 lượt xem
Chuyên gia Vương gia bảo

Vương gia bảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Nghệ An
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: PGĐ
Ngày mở tài khoản: 25/06/2015
Chat ngay
1347 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đỗ Hoa

Nguyễn Đỗ Hoa

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 27/06/2015
Chat ngay
1006 lượt xem
Chuyên gia CHU XUÂN HÀ

CHU XUÂN HÀ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: TEAMLEADED
Ngày mở tài khoản: 05/08/2015
Chat ngay
615 lượt xem
Chuyên gia Bùi Xuân Bách

Bùi Xuân Bách

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 10/08/2015
Chat ngay
762 lượt xem
Chuyên gia Ngô Mỹ Tiên

Ngô Mỹ Tiên

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ KHCN
Ngày mở tài khoản: 27/08/2015
Chat ngay
1343 lượt xem