Chuyên mục Bảo hiểm thai sản

Thời gian chờ của bảo hiểm thai sản trong bảo hiểm sức khỏe là gì?

Mỗi sản phẩm bảo hiểm sức khỏe lại có những cách tính thời gian chờ khác nhau cho từng quyền lợi cụ thể, đặc biệt là thời gian chờ bảo hiểm thai sản.

15/12/2014 Bảo hiểm thai sản

5 điều quan trọng cần biết khi tham gia bảo hiểm thai sản

Ngày càng có nhiều chị em quan tâm đến loại hình bảo hiểm thai sản tự nguyện với mức chi trả cao và phạm vi bảo hiểm rộng. Nhưng có một số vấn đề quan ...

5/12/2014 Bảo hiểm thai sản

4 lưu ý khi mua bảo hiểm thai sản

Bạn phải mua bảo hiểm sức khỏe thì mới được mua bảo hiểm thai sản và khi mua bảo hiểm thai sản bạn cần lưu ý về tài chính và phí đóng, quyền lợi, bệnh ...

2/11/2013 Bảo hiểm thai sản

Đăng ký nhận bản tin TheBank

Gửi
Gói tài khoản Phí Ngày đăng ký Tình trạng

Đang lấy dữ liệu ...

Hỗ trợ trực tuyến