TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Citibank tại Hoàn Kiếm - Hà Nội

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Citibank tại Hoàn Kiếm - Hà Nội, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi - ATM 8023 So 01 Hoa Lu 08 3521 1111 --- ---
2 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi - ATM 8059 So 33, Duong Phu Doan 08 3521 1111 --- ---
3 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi - ATM 8025 So 11, Hang Dau, phuong Hang Bac 08 3521 1111 --- ---
4 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi - ATM 8022 Toa nha International Center, 17 Ngo Quyen 08 3521 1111 --- ---
5 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi - ATM 8021 So 07 Dinh Tien Hoang 08 3521 1111 --- ---
6 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh Ha Noi - ATM 8009 Toa nha International Center, 34 Trang Tien 08 3521 1111 --- ---