TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Citibank tại Quận 2 - TP HCM

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Citibank tại Quận 2 - TP HCM, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8016 Sieu thi Metro An PhuKhu do thi moi An Phu, An Khanh, Phuong An Phu 08 3521 1111 --- ---
2 Ngan hang Citibank N.A, Chi nhanh TP.Ho Chi Minh - ATM 8017 Sieu thi Coopmart An Phu- Villa An Phu, So 43 Thao Dien, Phuong Thao Dien 08 3521 1111 --- ---
9669