TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank tại H. Kinh Môn - Hải Dương

Cập nhật danh sách địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Vietinbank tại H. Kinh Môn - Hải Dương, giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển.
# Chi nhánh/Phòng giao dịch Địa chỉ Điện thoại Fax Tìm đường đi
1 Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nhị Chiểu Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương 0220.382.1336 0220.382.1458 ---
2 PGD Minh Tân Thị Trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 0220.352.2986 0220.352.2986 ---
3 PGD Kinh Môn. Phố Phúc Lâm, TT. Kinh Môn, huyện Kinh Môn, Hải Dương 0220.353.4966 0220.353.4966 ---
4 PGD Tiền Trung Phường Ái Quốc, huyện Kinh Môn, Hải Dương 0220.352.5868 0220.352.5868 ---
5 PGD Hiệp Sơn Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương 0220.353.5556 0220.353.5556 ---
6 PGD Hoàng Thạch Khu II, TT. Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương 0220.382.1739 0220.382.1739 ---
9669