Chuyển đổi 6,000 Đôla Singapore (SGD) sang Đồng Việt Nam (VND)

Công cụ chuyển đổi 6,000 Đôla Singapore (SGD) bằng bao nhiêu Đồng Việt Nam (VND) miễn phí. Lịch sử tỷ giá SGD (Đôla Singapore) đến VND (Đồng Việt Nam) cập nhật hàng ngày

6,000 SGD = 16,988.610000 VND

Tỷ giá SGD/VND = 16,988.61

Lịch sử tỷ giá 6,000 SGD (Đôla Singapore) đổi sang Đồng Việt Nam (VND) 7 ngày qua

Ngày Đôla Singapore Đồng Việt Nam
26/06/2022 6,000 SGD = 101,931,660.000000 VND
25/06/2022 6,000 SGD = 101,931,660.000000 VND
24/06/2022 6,000 SGD = 101,931,660.000000 VND
23/06/2022 6,000 SGD = 102,115,260.000000 VND
22/06/2022 6,000 SGD = 102,019,800.000000 VND
21/06/2022 6,000 SGD = 102,122,880.000000 VND
20/06/2022 6,000 SGD = 102,027,300.000000 VND

Lịch sử tỷ giá cho SGD (Đôla Singapore) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)

Biểu đồ tỷ giá SGD/VND

icon-ar

SGD (Đôla Singapore) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)

back to top
tìm sản phẩm phù hợp Tìm sản phẩm phù hợp
1900636232 1900 636 232
chat Chat ngay
HOTLINE: 1900 636 232