Hình thức
nạp tiền

4 hình thức nạp tiền vào tài khoản TheBank

  • - Nạp tiền qua hình thức chuyển khoản
  • - Nạp tiền tại Phòng giao dịch TheBank

1. Nạp tiền qua hình thức chuyển khoản

2. Giao dịch trực tiếp tại văn phòng Samo