Hướng dẫn mở tài khoản tư vấn viên

Để mở tài khoản tư vấn viên TheBank, bạn thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản tư vấn, click vào nút "Nâng cấp"

Bước 2: Trong trang bảng giá, lựa chọn gói tài khoản muốn nâng cấp rồi click vào nút "Nâng cấp ngay" trong gói tương ứng

Bước 3: Tài khoản được nâng cấp thành công sẽ có thông báo và trạng thái của gói đã ngâng cấp sẽ chuyển thành "Chờ xét duyệt"

Bước 4: Tải lại(refresh) trang web, nếu số tiền trong tài khoản của bạn không đủ để nâng cấp gói, click vào nút "Thanh toán"

Hộp thoại xác nhận xuất hiện, click "Thanh toán" để tiếp tục hoặc có thể "Hủy" gói đã đăng ký

Lưu ý: nếu số tiền trong tài khoản của bạn đủ để nâng cấp vui lòng bỏ qua bbước này

Qua các bước trên bạn đã nâng cấp gói tài khoản thành công. TheBank sẽ gửi những khách hàng thực sự có nhu cầu tới bạn.