Hướng dẫn cập nhật trạng thái khách hàng

Sau khi đăng nhập vào tài khoản bạn thực hiện như sau:

Bước 1:Để vào trang danh sách khách hàng bạn có thể dùng 1 trong 2 cách sau

Cách 1:
1. Kích vào biểu tượng memu trái
2. Trong menu kích chọn "Khách đang chăm sóc"
Cách 2:
1. Kích vào biểu tượng memu phải
2. Trong menu kích chọn "Khách hàng"Bước 2:

1. Trong trang danh sách khác hàng, tìm đến KH cần cập nhật

2. Kích vào tên khách hàng hoặc nút "Chi tiết"


Bước 3: Trong trang "Chi tiết khách hàng" bạn tìm đến box "Lịch sử tiếp xúc" và kích vào nút "Cập nhật trạng thái"


Bước 4:

1. Kích vào nút "Chọn trạng thái" và chọn trạng thái phù hợp.
2. Nhập nội dung ghi chú vào ô "Nhập ghi chú cho tình trạng".
3. Kích vào nút "Cập nhật ngay".


Bước 5: Hệ thống yêu cầu bạn xác nhận lại là chắc chắn cập nhật trạng thái cho khách hàng này. Bạn kích vào nút "OK" để tiếp tục


Bạn chờ trong giây lát, sau khi hệ thống xử lý xong nếu thành công sẽ có thông báo như sau.


Với những khách hàng khác bạn làm tương tự và lần lượt qua các bước trên để cập nhật trạng thái.

Nếu khách hàng của bạn thỏa mãn điều kiện bù, bạn làm theo các bước sau để yêu cầu bù

Bước 1: Kích vào "Yêu cầu bù ngay"


Bước 2:

1. Nhập nội lý do yêu cầu bù vào ô "Lý do bù".
2. Kích vào nút "Gửi yêu cầu bù"


Bước 3: Hộp thoại xác nhận xuất hiện bạn vui lòng đọc kỹ nội dung rồi kích vào nút "OK" để tiếp tục.


Bước 4: Hệ thống xử lý xong thành công sẽ có thông báo.


Với những khách hàng khác cần bù bạn làm tương tự

Bước 5: Gửi yêu cầu để hệ thống xét duyệt
Trong menu trái bạn click vào "Danh sách yêu cầu bù"


Bước 6: Bạn có thể

1. Kích vào để xem lại danh sách khách hàng đã yêu cầu bù của gói tài khoản.
2. Hoặc kích vào nút "Gửi xét duyệt" để gửi danh sách khách hàng đã yêu cầu bù lên hệ thống


Bước 7: Khi bạn "Gửi xét duyệt" hộp thoại xác nhận xuất hiện bạn vui lòng đọc kỹ nội dung rồi kích vào nút "OK" để tiếp tục.


Bước 8: Vì là thao tác quan trọng nên hộp thoại xác nhận tiếp tục xuất hiện, bạn vui lòng đọc kỹ nội dung rồi kích vào nút "OK" để tiếp tục.


Bước 9: Hộp thoại thông báo thành công xuất hiện, bạn kích vào nút "OK" để tiếp tục.


Bước 10: Refresh lại trang web

1. Trạng thái của yêu cầu bù.
2. Xem lại danh sách khách hàng đã yêu cầu bù


Qua các bước trên bạn đã gửi yêu cầu bù thành công, TheBank sẽ kiểm tra, phê duyệt các trường hợp rồi gửi thông báo đến tài khoản của bạn.

Bước 1:
Bạn có thể kích vào mục "Danh sách khách hàng" trong menu "Khách hàng".
Hoặc kích vào mục "Khách đang chăm sóc" trong menu trái.


Bước 2: Lựa chọn khách hàng muốn cập nhật trạng thái và kích vào nút "Chi tiết"


Bước 3: Trong trang "Chi tiết khách hàng" kích vào nút "Cập nhật trạng thái"


Bước 4:

1. Kích vào nút "Chọn tình trạng khách hàng" và chọn trạng thái phù hợp.

2. Nhập nội dung ghi chú cho trạng thái bạn vừa chọn.

3. Kích vào nút "Cập nhật ngay".


Bước 5: Hộp thoại xác nhận xuất hiện bạn vui lòng đọc kỹ nội dung rồi kích vào nút "OK" để tiếp tục.Bạn chờ trong giây lát, sau khi hệ thống xử lý thành công sẽ có thông báo.


Với những khách hàng khác bạn làm tương tự và lần lượt qua các bước trên để cập nhật trạng thái.

Nếu khách hàng của bạn thỏa mãn điều kiện bù, bạn làm theo các bước sau để yêu cầu bù

Bước 1: Click vào "Yêu cầu bù ngay"


Bước 2:

1. Nhập lý do yêu cầu bù vào ô "Lý do bù".

2. Kích vào nút "Gửi".


Bước 3: Hộp thoại xác nhận xuất hiện bạn vui lòng đọc kỹ nội dung rồi kích vào nút "OK" để tiếp tục.


Bước 4: Hệ thống xử lý nếu thành công sẽ có thông báo


Với những khách hàng khác cần bù bạn làm tương tự

Bước 5: Gửi yêu cầu để hệ thống xét duyệt
Trong menu trái kích vào "Danh sách yêu cầu bù"


Bước 6: Trong trang danh sách yêu cầu bù bạn có thể

1. Kích vào để tới trang danh sách khách hàng đã yêu cầu bù của gói tài khoản để kiểm tra lại.

2. Kích vào nút "Gửi xét duyệt" để hệ thống phê duyệt.


Bước 7: Nếu bạn "Gửi xét duyệt" hộp thoại xác nhận xuất hiện bạn vui lòng đọc kỹ nội dung rồi kích vào nút "OK" để tiếp tục.


Bước 8: Vì đây là thao tác quan trọng nên hộp thoại xác nhận tiếp tục xuất hiện bạn vui lòng đọc kỹ nội dung rồi kích vào nút "OK" để tiếp tục.


Bước 9: Hệ thống xử lý nếu thành công sẽ có thông báo


Bước 10: Refresh lại trang web kiểm tra tình trạng của yêu cầu bù

1. Tình trạng của yêu cầu bù.

2. Kích để đi tới trang danh sách khách hàng đã yêu cầu bù.


Qua các bước trên bạn đã gửi yêu cầu bù thành công, TheBank sẽ kiểm tra, phê duyệt các trường hợp rồi gửi thông báo đến tài khoản của bạn.