Quy định và Quy trình bù khách

I. QUY ĐỊNH BÙ KHÁCH (dành cho Tư vấn viên)

Khi hệ thống phân phối khách hàng thì Tư vấn viên (TVV) sẽ nhận được thông báo có khách vào email cá nhân và trong tài khoản hệ thống mà TVV đăng ký sử dụng trên website thebank.vn

Để đạt tính hiệu quả cao nhất, yêu cầu TVV liên hệ với khách hàng được cung cấp trong thời gian sớm nhất có thể và cập nhật trạng thái sau khi tiếp xúc lên hệ thống.

 

Tư vấn viên sẽ được gửi bù khách hàng trong trường hợp sau:

1. TheBank cung cấp sai thông tin liên hệ của khách hàng (sai số/nhầm người)

2. TVV gọi khách hàng trong tình trạng không nghe máy/thuê bao/hẹn gọi lại. Yêu cầu cập nhật tình trạng khách hàng (KH) tối thiểu 3 lần vào 3 ngày khác nhau, trong thời gian tối đa là 7 ngày kể từ khi được nhận thông tin KH, lần cập nhật đầu tiên là trong vòng 24h sau khi hệ thống phân phối trong tài khoản của Tư vấn viên. Yêu cầu TVV dùng gói trả phí thường xuyên cập nhật vào tài khoản hệ thống để kiểm tra tình trạng gửi khách, không chỉ dựa trên email từ Thebank.

3. Khách hàng không hề có nhu cầu đối với sản phẩm tư vấn viên đăng ký, xác nhận từ cuộc liên hệ đầu tiên của TVV với khách hàng.

4. TheBank gửi trùng thông tin khách hàng, trùng tổ chức (gửi 1 khách cho nhiều TVV khác nhưng nhau làm thuộc cùng 1 doanh nghiệp)

5. Gửi khách hàng sai dịch vụ TVV đang cung cấp, sai khu vực tỉnh/thành mà TVV đăng ký nhận khách.

 

Những trường hợp không được bù khách:

1. Cập nhật trạng thái khách hàng muộn (lần cập nhật đầu tiên sau 24h kể từ lúc phân phối)

2. Không cập nhật đúng quy định

VD: chỉ cập nhật trạng thái Không nghe máy 1 lần

3. Sau khi TVV đã liên hệ và tư vấn nhưng khách hàng không thích/không lựa chọn sản phẩm do TVV giới thiệu.

4. TVV liên hệ với khách hàng quá chậm nên khách hàng đã sử dụng sản phẩm công ty khác.

5. Trường hợp TVV cập nhật không đúng trạng thái của khách hàng sẽ không được bù bất cứ khách hàng nào trong gói.

6. Không bù khách đối với các gói quà tặng của chương trình khuyến mại có kỳ hạn.

Quy định bù khách áp dụng từ 15 tháng 2 năm 2017.

Ghi chú: TheBank sẽ duyệt bù dựa trên kết quả xác nhận từ phía khách hàng về những trạng thái TVV đã cập nhật.

 

II. QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ BÙ KHÁCH (dành cho TVV)

1. Các trường hợp bù thuộc quy định số 1, 3, 4, 5 Tư vấn viên phải cập nhật trạng thái trong vòng 24h sau khi hệ thống phân phối và phải kích bù ngay sau khi cập nhật những trạng thái này. Trừ trường hợp TVV được phân phối khách trong ngày thứ Bảy thì TVV phải cập nhật muộn nhất là kết thúc ngày thứ Hai tuần kế tiếp.

2. Trường hợp bù thuộc quy định số 2 TVV phải cập nhật đủ theo quy định và phải kích bù trong vòng 7 ngày kể từ ngày TVV được phân phối khách hàng và đủ điều kiện bù thuộc quy định số 2.

3. Nếu TVV cố tình kích bù để được thêm khách, TheBank sẽ không bù toàn bộ các đề nghị bù của TVV nếu có đề nghị bù không đúng quy định theo tỷ lệ không quá 20% số lượng khách trong gói (ví dụ gói 10 khách thì không được tích sai quá 2 khách, gói 15 khách thì không được tích sai quá 3 khách, gói 20 khách thì không được tích sai quá 4 khách…)

4. Không bù khách đối với các chương trình khuyến mại có kỳ hạn (sẽ thông báo cụ thể trong từng chương trình khuyến mại)

5. Sau khi được phân phối đủ khách của gói sản phẩm và được duyệt bù, TVV sẽ bắt đầu nhận được khách hàng bù theo đúng thời gian phân phối như trong gói tài khoản.

6. Các khách được phân phối bù, TVV thực hiện quy trình tương tự như các khách trong gói cơ bản. TheBank sẽ không duyệt bù lần 2 toàn bộ các đề nghị bù của TVV nếu có 01 đề nghị bù không đúng quy định.