So sánh

Quyền lợi

và phí bảo hiểm nhà

An tâm, TheBank sẽ giúp bạn tìm kiếm sản phẩm bảo hiểm nhà phù hợp với mức phí rẻ nhất.

Mức phí cạnh tranh, ưu đãi

Thủ tục đơn giản, bồi thường nhanh chóng

Lựa chọn quyền lợi bảo hiểm theo yêu cầu

Hỗ trợ tư vấn nhanh chóng, chính xác

  • Bảo vệ trước hỏa hoạn, cháy nổ

  • Bảo vệ trước trộm cắp

  • Bảo vệ trước thiên tai và các rủi ro khác

Bắt đầu tại đây

So sánh ngay lập tức

Miễn phí
Loại hình ngôi nhà của bạn
Vui lòng chọn loại hình ngôi nhà
Đối tượng bảo hiểm Vui lòng chọn đối tượng bảo hiểm
Ngôi nhà đã được sử dụng Vui lòng chọn thời gian ngôi nhà đã được sử dụng
Tỉnh/Thành phố Chọn Tỉnh/Thành phố
Quận/Huyện Chọn Quận/Huyện

Chúng tôi sẽ gửi thêm cho bạn một tin nhắn bản sao các sản phẩm bảo hiểm nhà tốt nhất từ những yêu cầu của bạn, giúp bạn có thể lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp.

Qua số điện thoại Nhập số điện thoại
Với họ tên người nhận là Nhập họ tên của bạn
Hoặc qua email (không bắt buộc)
Xem kết quả