Xin chào, KháchTìm sản phẩm gửi tiết kiệm

  • 1. Số tiền gửi

  • 2. Hình thức nhận lãi

  • 3. Kỳ hạn

  • 4. Ngân hàng

  • Tìm kiếm Chọn lại

So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng

So sánh lãi suất gửi tiết kiệm thường, gửi tiết kiệm online, rút gốc linh hoạt, ... .Khách hàng có thể Đăng ký tư vấn(nhân viên ngân hàng sẽ tư vấn cho bạn) hoặc Chat với tư vấn(chat trực tuyến với các chuyên gia tư vấn online trên TheBank). Hãy sử dụng bộ loc để so sánh và tìm lãi suất tiền gửi tốt nhất và nhanh nhất

Có 44 sản phẩm
Sắp xếp : Tốt nhất
  • Quan tâm

  • Đánh giá cao

  • Nhiều chuyên gia

Ngân hàng Sản phẩm Lãi suất Liên hệ
Ngân hàng Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam (HSBC) Xem 2 sản phẩm Nhận lãi hàng tháng

11056 lượt xem

1 nhận xét

3.87%

( Kỳ hạn 6 Tháng )

(áp dụng từ 28/09/2017)

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 3.58% 3.67% 3.97% 3.25% -
<500 triệu - 3.58% 3.67% 3.97% 3.25% -
> 500 triệu - 3.58% 3.67% 3.97% 3.25% -
>1 tỷ - 3.58% 3.67% 3.97% 3.25% -
>2 tỷ - 3.78% 3.87% 4.16% 3.25% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 1.42% 3.59% 3.70% 4.04% 3.35% -
<500 triệu 1.42% 3.59% 3.70% 4.04% 3.35% -
> 500 triệu 1.42% 3.59% 3.70% 4.04% 3.35% -
>1 tỷ 1.42% 3.59% 3.70% 4.04% 3.35% -
>2 tỷ 1.22% 3.79% 3.90% 4.24% 3.35% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) Xem 1 sản phẩm Nhận lãi cuối kỳ

24918 lượt xem

5.5%

( Kỳ hạn 6 Tháng )

(áp dụng từ 29/09/2017)

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5.4% 5.4% 5.5% 7.1% 6.9% -
<500 triệu 5.4% 5.4% 5.5% 7.1% 6.9% -
> 500 triệu 5.4% 5.4% 5.5% 7.1% 6.9% -
>1 tỷ 5.4% 5.4% 5.5% 7.1% 6.9% -
>2 tỷ 5.4% 5.4% 5.5% 7.1% 6.9% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Xem 1 sản phẩm Nhận lãi cuối kỳ

72012 lượt xem

6 nhận xét

5.30%

( Kỳ hạn 6 Tháng )

(áp dụng từ 29/09/2017)

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.30% 4.80% 5.30% 6.90% 6.90% 0.2%
<500 triệu 4.30% 4.80% 5.30% 6.90% 6.90% 0.2%
> 500 triệu 4.30% 4.80% 5.30% 6.90% 6.90% 0.2%
>1 tỷ 4.30% 4.80% 5.30% 6.90% 6.90% 0.2%
>2 tỷ 4.30% 4.80% 5.30% 6.90% 6.90% 0.2%
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK) Xem 4 sản phẩm Nhận lãi trước

25250 lượt xem

2 nhận xét

5.54%

( Kỳ hạn 6 Tháng )

(áp dụng từ 09/09/2017)

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.88% 5.04% 5.54% 6.02% 5.91% -
<500 triệu 4.88% 5.04% 5.54% 6.02% 5.91% -
> 500 triệu 4.88% 5.04% 5.54% 6.02% 5.91% -
>1 tỷ 4.88% 5.04% 5.54% 6.02% 5.91% -
>2 tỷ 4.88% 5.04% 5.54% 6.02% 5.91% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5.00% 5.18% 5.44% 6.03% 6.39% -
<500 triệu 5.00% 5.18% 5.44% 6.03% 6.39% -
> 500 triệu 5.00% 5.18% 5.44% 6.03% 6.39% -
>1 tỷ 5.00% 5.18% 5.44% 6.03% 6.39% -
>2 tỷ 5.00% 5.18% 5.44% 6.03% 6.39% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5.00% 5.20% 5.50% 6.20% 6.80% -
<500 triệu 5.00% 5.20% 5.50% 6.20% 6.80% -
> 500 triệu 5.00% 5.20% 5.50% 6.20% 6.80% -
>1 tỷ 5.00% 5.20% 5.50% 6.20% 6.80% -
>2 tỷ 5.00% 5.20% 5.50% 6.20% 6.80% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.76% 4.86% 5.46% 6.35% 6.65% -
<500 triệu 4.76% 4.86% 5.365.46% 6.35% 6.65% -
> 500 triệu 4.76% 4.86% 5.46% 6.35% 6.65% -
>1 tỷ 4.76% 4.86% 5.46% 6.35% 6.65% -
>2 tỷ 4.76% 4.86% 5.46% 6.35% 6.65% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) Xem 2 sản phẩm Nhận lãi hàng tháng

7227 lượt xem

6.22%

( Kỳ hạn 6 Tháng )

(áp dụng từ 28/08/2017)

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 5.47% 6.22% 6.88% 7.01% 0.3%
<500 triệu - 5.47% 6.22% 6.88% 7.01% 0.3%
> 500 triệu - 5.47% 6.22% 6.88% 7.01% 0.3%
>1 tỷ - 5.47% 6.22% 6.88% 7.01% 0.3%
>2 tỷ - 5.47% 6.22% 6.88% 7.01% 0.3%
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5.5% 5.5% 6.3% 7.10% 7.50% 0.3%
<500 triệu 5.5% 5.5% 6.3% 7.10% 7.50% 0.3%
> 500 triệu 5.5% 5.5% 6.3% 7.10% 7.50% 0.3%
>1 tỷ 5.5% 5.5% 6.3% 7.10% 7.50% 0.3%
>2 tỷ 5.5% 5.5% 6.3% 7.10% 7.50% 0.3%
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ( Vietcombank) Xem 1 sản phẩm Nhận lãi cuối kỳ

51826 lượt xem

1 nhận xét

5.30%

( Kỳ hạn 6 Tháng )

(áp dụng từ 29/09/2017)

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.30% 4.80% 5.30% 6.50% 6.50% 0.2%
<500 triệu 4.30% 4.80% 5.30% 6.50% 6.50% 0.2%
> 500 triệu 4.30% 4.80% 5.30% 6.50% 6.50% 0.2%
>1 tỷ 4.30% 4.80% 5.30% 6.50% 6.50% 0.2%
>2 tỷ 4.30% 4.80% 5.30% 6.50% 6.50% 0.2%
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) Xem 3 sản phẩm Nhận lãi trước

66546 lượt xem

1 nhận xét

6.01%

( Kỳ hạn 6 Tháng )

(áp dụng từ 30/08/2017)

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.90% 5.10% 6.01% 6.37% 6.37% 0.5%
<500 triệu 4.90% 5.10% 6.01% 6.37% 6.37% 0.5%
> 500 triệu 4.90% 5.10% 6.01% 6.37% 6.37% 0.5%
>1 tỷ 4.90% 5.10% 6.01% 6.37% 6.37% 0.5%
>2 tỷ 4.90% 5.10% 6.01% 6.37% 6.37% 0.5%
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 5.10% 6.10% 6.60% 6.83% 0.5%
<500 triệu - 5.10% 6.10% 6.60% 6.83% 0.5%
> 500 triệu - 5.10% 6.10% 6.60% 6.83% 0.5%
>1 tỷ - 5.10% 6.10% 6.60% 6.83% 0.5%
>2 tỷ - 5.10% 6.10% 6.60% 6.83% 0.5%
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5.0% 5.2% 6.2 % 6.7% 7.2% 0.5%
<500 triệu 5.0% 5.2% 6.2 % 6.7% 7.2% 0.5%
> 500 triệu 5.0% 5.2% 6.2 % 6.7% 7.2% 0.5%
>1 tỷ 5.0% 5.2% 6.2 % 6.8% 7.3% 0.5%
>2 tỷ 5.0% 5.2% 6.2 % 6.8% 7.3% 0.5%
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPost Bank) Xem 2 sản phẩm Nhận lãi hàng tháng

2993 lượt xem

5.73%

( Kỳ hạn 6 Tháng )

(áp dụng từ 13/09/2017)

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 4.98% 5.73% 6.69% 6.75% 0.6%
<500 triệu - 4.98% 5.73% 6.69% 6.75% 0.6%
> 500 triệu - 4.98% 5.73% 6.69% 6.75% 0.6%
>1 tỷ - 4.98% 5.73% 6.69% 6.75% 0.6%
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.40% 5.0% 5.80% 6.90% 7.2% 0.6%
<500 triệu 4.40% 5.0% 5.80% 6.90% 7.2% 0.6%
> 500 triệu 4.40% 5.0% 5.80% 6.90% 7.2% 0.6%
>1 tỷ 4.40% 5.0% 5.80% 6.90% 7.2% 0.6%
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) Xem 4 sản phẩm Nhận lãi trước

11108 lượt xem

6.0%

( Kỳ hạn 6 Tháng )

(áp dụng từ 29/09/2017)

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.9% 5.0% 6.0% 6.0% 6.0% -
<500 triệu 4.9% 5.0% 6.0% 6.0% 6.0% -
> 500 triệu 4.9% 5.0% 6.0% 6.0% 6.0% -
>1 tỷ 4.9% 5.0% 6.0% 6.0% 6.0% -
>2 tỷ 4.9% 5.0% 6.0% 6.0% 6.0% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 5.10% 6.10% 6.20% 6.40% -
<500 triệu - 5.10% 6.10% 6.20% 6.40% -
> 500 triệu - 5.10% 6.10% 6.20% 6.40% -
>1 tỷ - 5.10% 6.10% 6.20% 6.40% -
>2 tỷ - 5.10% 6.10% 6.20% 6.40% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5.15% 5.35% 6.4% 6.6% 6.8% -
<500 triệu 5.15% 5.35% 6.4% 6.6% 6.8% -
> 500 triệu 5.15% 5.35% 6.4% 6.6% 6.8% -
>1 tỷ 5.25% 5.45% 6.5% 6.8% 7.0% -
>2 tỷ 5.25% 5.45% 6.5% 6.8% 7.0% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.9% 5.0% 6.00% 6.00% 6.00% -
<500 triệu 4.9% 5.0% 6.00% 6.00% 6.00% -
> 500 triệu 4.9% 5.0% 6.00% 6.00% 6.00% -
>1 tỷ 4.9% 5.0% 6.00% 6.00% 6.00% -
>2 tỷ 4.9% 5.0% 6.00% 6.00% 6.00% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Xem 4 sản phẩm Nhận lãi trước

16422 lượt xem

5.6%

( Kỳ hạn 6 Tháng )

(áp dụng từ 10/06/2017)

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.9% 5.05% 5.6% 6.3% 6.1% 0.6%
<500 triệu 4.9% 5.05% 5.6% 6.3% 6.1% 0.6%
> 500 triệu 4.9% 5.05% 5.6% 6.3% 6.1% 0.6%
>1 tỷ 4.9% 5.05% 5.6% 6.3% 6.1% 0.6%
>2 tỷ 4.9% 5.05% 5.6% 6.3% 6.1% 0.6%
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 5.15% 5.70% 6.50% 6.65% 0.6%
<500 triệu - 5.15% 5.70% 6.50% 6.65% 0.6%
> 500 triệu - 5.15% 5.70% 6.50% 6.65% 0.6%
>1 tỷ - 5.15% 5.70% 6.50% 6.65% 0.6%
>2 tỷ - 5.15% 5.70% 6.50% 6.65% 0.6%
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5.0% 5.20% 5.80% 6.8% 7.10% 0.6%
<500 triệu 5.0% 5.20% 5.80% 6.8% 7.10% 0.6%
> 500 triệu 5.0% 5.20% 5.80% 6.8% 7.10% 0.6%
>1 tỷ 5.0% 5.20% 5.80% 6.8% 7.10% 0.6%
>2 tỷ 5.0% 5.20% 5.80% 6.8% 7.10% 0.6%
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.9% 5.1% 5.7% 6.7% 7.0% 0.6%
<500 triệu 4.9% 5.1% 5.7% 6.7% 7.0% 0.6%
> 500 triệu 4.9% 5.1% 5.7% 6.7% 7.0% 0.6%
>1 tỷ 4.9% 5.1% 5.7% 6.7% 7.0% 0.6%
>2 tỷ 4.9% 5.1% 5.7% 6.7% 7.0% 0.6%
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Xem 3 sản phẩm Nhận lãi trước

2939 lượt xem

5.20%

( Kỳ hạn 6 Tháng )

(áp dụng từ 20/09/2017)

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.40% 4.8% 5.20% 5.80% 6.40% -
<500 triệu 4.40% 4.8% 5.20% 5.80% 6.40% -
> 500 triệu 4.40% 4.8% 5.20% 5.80% 6.40% -
>1 tỷ 4.40% 4.8% 5.20% 5.80% 6.40% -
>2 tỷ 4.40% 4.8% 5.20% 5.80% 6.40% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 4.9% 5.40% 6.0% 7.50% -
<500 triệu - 4.9% 5.40% 6.0% 7.50% -
> 500 triệu - 4.9% 5.40% 6.0% 7.50% -
>1 tỷ - 4.9% 5.40% 6.0% 7.50% -
>2 tỷ - 4.9% 5.40% 6.0% 7.50% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4.60% 5.0% 5.60% 6.20% 8.00% 0.3%
<500 triệu 4.60% 5.0% 5.60% 6.20% 8.00% 0.3%
> 500 triệu 4.60% 5.0% 5.60% 6.20% 8.00% 0.3%
>1 tỷ 4.60% 5.0% 5.60% 6.20% 8.00% 0.3%
>2 tỷ 4.60% 5.0% 5.60% 6.20% 8.00% 0.3%
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Xem 2 sản phẩm Nhận lãi hàng tháng

17310 lượt xem

5.8%

( Kỳ hạn 6 Tháng )

(áp dụng từ 29/09/2017)

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5.10% 5.25% 5.8% 6.8% 6.9% 0.3%
<500 triệu 5.10% 5.25% 5.8% 6.8% 6.9% 0.3%
> 500 triệu 5.10% 5.25% 5.8% 6.8% 6.9% 0.3%
>1 tỷ 5.10% 5.25% 5.8% 6.8% 6.9% 0.3%
>2 tỷ 5.10% 5.25% 5.8% 6.8% 6.9% 0.3%
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5.10% 5.25% 5.80% 6.80% 6.90% 0.3%
<500 triệu 5.10% 5.25% 5.80% 6.80% 6.90% 0.3%
> 500 triệu 5.10% 5.25% 5.80% 6.80% 6.90% 0.3%
>1 tỷ 5.10% 5.25% 5.80% 6.80% 6.90% 0.3%
>2 tỷ 5.10% 5.25% 5.80% 6.80% 6.90% 0.3%
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) Xem 3 sản phẩm Nhận lãi trước

6751 lượt xem

6.11%

( Kỳ hạn 6 Tháng )

(áp dụng từ 09/08/2017)

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5.47% 5.43% 6.11% 6.54% 6.14% -
<500 triệu 5.47% 5.13% 6.11% 6.54% 6.14% -
> 500 triệu 5.47% 5.13% 6.11% 6.54% 6.14% -
>1 tỷ 5.47% 5.13% 6.11% 6.54% 6.14% -
>2 tỷ 5.47% 5.13% 6.11% 6.54% 6.14% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 5.47% 6.22% 6.78% 6.57% -
<500 triệu - 5.47% 6.22% 6.78% 6.57% -
> 500 triệu - 5.47% 6.22% 6.78% 6.57% -
>1 tỷ - 5.47% 6.22% 6.78% 6.57% -
>2 tỷ - 5.47% 6.22% 6.78% 6.57% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5.50% 5.50% 6.30% 7.00% 7.00% 0.7%
<500 triệu 5.50% 5.50% 6.30% 7.00% 7.00% 0.7%
> 500 triệu 5.50% 5.50% 6.30% 7.00% 7.00% 0.7%
>1 tỷ 5.50% 5.50% 6.30% 7.00% 7.00% 0.7%
>2 tỷ 5.50% 5.50% 6.30% 7.00% 7.00% 0.7%
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) Xem 3 sản phẩm Nhận lãi trước

4332 lượt xem

5.3%

( Kỳ hạn 6 Tháng )

(áp dụng từ 02/04/2015)

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - - 5.3% 5.4% 5.4% 1%
<500 triệu - - 5.3% 5.4% 5.4% 1%
> 500 triệu - - 5.3% 5.4% 5.4% 1%
>1 tỷ - - 5.3% 5.4% 5.4% 1%
>2 tỷ - - 5.3% 5.4% 5.4% 1%
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 4.9% 6.3% 6.6% 6.6% 1%
<500 triệu - 4.9% 6.3% 6.6% 6.6% 1%
> 500 triệu - 4.9% 6.3% 6.6% 6.6% 1%
>1 tỷ - 4.9% 6.3% 6.6% 6.6% 1%
>2 tỷ - 4.9% 6.3% 6.6% 6.6% 1%
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5.0% 5.1% 6.5% 7.0% 7.1% 1%
<500 triệu 5.0% 5.1% 6.5% 7.0% 7.1% 1%
> 500 triệu 5.0% 5.1% 6.5% 7.0% 7.1% 1%
>1 tỷ 5.0% 5.1% 6.5% 7.0% 7.1% 1%
>2 tỷ 5.0% 5.1% 6.5% 7.0% 7.1% 1%
Chat trưc tuyến