TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm

 • Số Tiền Gửi

 • Hình Thức Nhận Lãi

 • Kỳ Hạn Gửi

 • Ngân Hàng

 • TÌM KIẾM CHỌN LẠI

So sánh lãi suất gửi tiết kiệm thường, gửi tiết kiệm online, rút gốc linh hoạt, ... .Khách hàng có thể Đăng ký tư vấn(nhân viên ngân hàng sẽ tư vấn cho bạn) hoặc Chat với tư vấn(chat trực tuyến với các chuyên gia tư vấn online trên TheBank). Hãy sử dụng bộ loc để so sánh và tìm lãi suất tiền gửi tốt nhất và nhanh nhất

Có 44 sản phẩm
Sắp xếp : Tốt nhất
 • Quan tâm

 • Đánh giá cao

 • Nhiều chuyên gia

Ngân hàng Hình thức nhận lãi Lãi suất Kỳ hạn Liên hệ
Ngân hàng Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC Việt Nam (HSBC) Xem 2 sản phẩm Nhận lãi hàng tháng

45427 lượt xem

2 nhận xét

1,74%

(áp dụng từ 15/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 1,25% 1,74% 1,74% 2,68% -
<500 triệu - 1,25% 1,74% 1,74% 2,68% -
> 500 triệu - 1,25% 1,74% 1,74% 2,68% -
>1 tỷ - 1,25% 1,74% 1,74% 2,68% -
>2 tỷ - 1,25% 1,74% 1,74% 2,68% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 1,25% 1,75% 1,75% 2,75% -
<500 triệu - 1,25% 1,75% 1,75% 2,75% -
> 500 triệu - 1,25% 1,75% 1,75% 2,75% -
>1 tỷ - 1,25% 1,75% 1,75% 2,75% -
>2 tỷ - 1,25% 1,75% 1,75% 2,75% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) Xem 2 sản phẩm Nhận lãi cuối kỳ

64704 lượt xem

6,80%

(áp dụng từ 15/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,25% 4,25% 6,70% 7,59% 7,30% -
<500 triệu 4,25% 4,25% 6,70% 7,59% 7,30% -
> 500 triệu 4,25% 4,25% 6,70% 7,59% 7,30% -
>1 tỷ 4,25% 4,25% 6,80% 7,59% 7,40% -
>2 tỷ 4,25% 4,25% 6,80% 7,59% 7,40% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 4,25% 6,70% 7,59% 7,30% -
<500 triệu - 4,25% 6,70% 7,59% 7,30% -
> 500 triệu - 4,25% 6,70% 7,59% 7,30% -
>1 tỷ - 4,25% 6,80% 7,59% 7,40% -
>2 tỷ - 4,25% 6,80% 7,59% 7,40% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Xem 1 sản phẩm Nhận lãi cuối kỳ

132700 lượt xem

10 nhận xét

5,1%

(áp dụng từ 07/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,00% 4,25% 5,1% 6,80% 6,60% -
<500 triệu 4,00% 4,25% 5,1% 6,80% 6,60% -
> 500 triệu 4,00% 4,25% 5,1% 6,80% 6,60% -
>1 tỷ 4,00% 4,25% 5,1% 6,80% 6,60% -
>2 tỷ 4,00% 4,25% 5,1% 6,80% 6,60% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK) Xem 3 sản phẩm Nhận lãi trước

62276 lượt xem

2 nhận xét

5,30%

(áp dụng từ 13/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 3,30% 3,30% 5,30% 5,10% 5,00% -
<500 triệu 3,30% 3,30% 5,30% 5,10% 5,00% -
> 500 triệu 3,30% 3,30% 5,30% 5,10% 5,00% -
>1 tỷ 3,30% 3,30% 5,30% 5,10% 5,00% -
>2 tỷ 3,30% 3,30% 5,30% 5,10% 5,00% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 3,30% 5,40% 5,20% 5,30% -
<500 triệu - 3,30% 5,40% 5,20% 5,30% -
> 500 triệu - 3,30% 5,40% 5,20% 5,30% -
>1 tỷ - 3,30% 5,40% 5,20% 5,30% -
>2 tỷ - 3,30% 5,40% 5,20% 5,30% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 3,35% 3,35% 5,50% 5,40% 5,60% -
<500 triệu 3,35% 3,35% 5,50% 5,40% 5,60% -
> 500 triệu 3,35% 3,35% 5,50% 5,40% 5,60% -
>1 tỷ 3,35% 3,35% 5,50% 5,40% 5,60% -
>2 tỷ 3,35% 3,35% 5,50% 5,40% 5,60% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) Xem 2 sản phẩm Nhận lãi hàng tháng

38135 lượt xem

6,90%

(áp dụng từ 13/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 4,24% 6,90% 7,16% 7,10% -
<500 triệu - 4,24% 6,90% 7,16% 7,10% -
> 500 triệu - 4,24% 6,90% 7,16% 7,10% -
>1 tỷ - 4,24% 6,90% 7,16% 7,10% -
>2 tỷ - 4,24% 6,90% 7,16% 7,10% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,25% 4,75% 7,00% 7,40% 7,60% -
<500 triệu 4,25% 4,75% 7,00% 7,40% 7,60% -
> 500 triệu 4,25% 4,75% 7,00% 7,40% 7,60% -
>1 tỷ 4,25% 4,75% 7,00% 7,40% 7,60% -
>2 tỷ 4,25% 4,75% 7,00% 7,40% 7,60% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Xem 3 sản phẩm Nhận lãi trước

60898 lượt xem

6,01%

(áp dụng từ 13/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,14% 4,24% 6,01% 6,37% 6,52% -
<500 triệu 4,14% 4,24% 6,01% 6,37% 6,52% -
> 500 triệu 4,14% 4,24% 6,01% 6,37% 6,52% -
>1 tỷ 4,14% 4,24% 6,01% 6,37% 6,52% -
>2 tỷ 4,14% 4,24% 6,01% 6,37% 6,52% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,14% 4,24% 6,12% 6,60% 7,01% -
<500 triệu 4,14% 4,24% 6,12% 6,60% 7,01% -
> 500 triệu 4,14% 4,24% 6,12% 6,60% 7,01% -
>1 tỷ 4,14% 4,24% 6,12% 6,60% 7,01% -
>2 tỷ 4,14% 4,24% 6,12% 6,60% 7,01% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,15% 4,25% 6,20% 6,80% 7,50% -
<500 triệu 4,15% 4,25% 6,20% 6,80% 7,50% -
> 500 triệu 4,15% 4,25% 6,20% 6,80% 7,50% -
>1 tỷ 4,15% 4,25% 6,20% 6,80% 7,50% -
>2 tỷ 4,15% 4,25% 6,20% 6,80% 7,50% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) Xem 3 sản phẩm Nhận lãi trước

62022 lượt xem

6,30%

(áp dụng từ 13/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,05% 4,15% 6,10% 6,10% - -
<500 triệu 4,15% 4,15% 6,20% 6,20% - -
> 500 triệu 4,20% 4,15% 6,25% 6,25% - -
>1 tỷ 4,20% 4,15% 6,30% 6,30% - -
>2 tỷ 4,25% 4,15% 6,30% 6,60% - -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 4,20% 6,20% 6,45% 6,25% -
<500 triệu - 4,70% 6,30% 6,55% 6,35% -
> 500 triệu - 4,70% 6,35% 6,60% 6,40% -
>1 tỷ - 4,70% 6,40% 6,65% 6,45% -
>2 tỷ - 4,70% 6,40% 6,65% 6,45% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,10% 4,25% 6,30% 6,50% 7,05% -
<500 triệu 4,20% 4,25% 6,40% 6,60% 7,15% -
> 500 triệu 4,25% 4,25% 6,45% 6,65% 7,20% -
>1 tỷ 4,25% 4,25% 6,50% 6,70% 7,25% -
>2 tỷ 4,25% 4,25% 6,50% 6,70% 7,25% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ( Vietcombank) Xem 1 sản phẩm Nhận lãi cuối kỳ

103687 lượt xem

1 nhận xét

4,90%

(áp dụng từ 15/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,10% 4,25% 4,90% 6,50% 6,60% -
<500 triệu 4,10% 4,25% 4,90% 6,50% 6,60% -
> 500 triệu 4,10% 4,25% 4,90% 6,50% 6,60% -
>1 tỷ 4,10% 4,25% 4,90% 6,50% 6,60% -
>2 tỷ 4,10% 4,25% 4,90% 6,50% 6,60% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Xem 1 sản phẩm Nhận lãi cuối kỳ

52991 lượt xem

5,10%

(áp dụng từ 15/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,00% 4,25% 5,10% 6,60% 6,80% -
<500 triệu 4,00% 4,25% 5,10% 6,60% 6,80% -
> 500 triệu 4,00% 4,25% 5,10% 6,60% 6,80% -
>1 tỷ 4,00% 4,25% 5,10% 6,60% 6,80% -
>2 tỷ 4,00% 4,25% 5,10% 6,60% 6,80% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) Xem 3 sản phẩm Nhận lãi trước

112125 lượt xem

2 nhận xét

6,55%

(áp dụng từ 13/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 3,87% 3,92% 6,55% 6,42% 6,11% -
<500 triệu 3,87% 3,92% 6,55% 6,42% 6,11% -
> 500 triệu 3,87% 3,92% 6,55% 6,42% 6,11% -
>1 tỷ 3,87% 3,92% 6,55% 6,42% 6,11% -
>2 tỷ 3,87% 3,92% 6,55% 6,42% 6,11% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 3,92% 6,57 % 6,66% 6,54 % -
<500 triệu - 4,42% 6,57 % 6,66% 6,54 % -
> 500 triệu - 4,42% 6,57 % 6,66% 6,54 % -
>1 tỷ - 4,42% 6,57 % 6,66% 6,54 % -
>2 tỷ - 4,42% 6,57 % 6,66% 6,54 % -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 3,90% 3,95% 6,60% 6,70% 6,80% -
<500 triệu 4,00% 4,05% 6,60% 6,70% 6,80% -
> 500 triệu 4,00% 4,05% 6,60% 6,70% 6,80% -
>1 tỷ 4,00% 4,05% 6,60% 6,70% 6,80% -
>2 tỷ 4,10% 4,20% 6,80% 6,90% 7,00% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPost Bank) Xem 3 sản phẩm Nhận lãi trước

33651 lượt xem

4,97%

(áp dụng từ 13/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,23% 4,20% 4,97% 6,36% 5,98% -
<500 triệu 4,23% 4,20% 4,97% 6,36% 5,98% -
> 500 triệu 4,23% 4,20% 4,97% 6,36% 5,98% -
>1 tỷ 4,23% 4,20% 4,97% 6,36% 5,98% -
>2 tỷ 4,23% 4,20% 4,97% 6,36% 5,98% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 4,24% 5,05% 6,36% 6,39% -
<500 triệu - 4,24% 5,05% 6,36% 6,39% -
> 500 triệu - 4,24% 5,05% 6,36% 6,39% -
>1 tỷ - 4,24% 5,05% 6,36% 6,39% -
>2 tỷ - 4,24% 5,05% 6,36% 6,39% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,25% 4,25% 5,10% 6,80% 6,80% -
<500 triệu 4,25% 4,25% 5,10% 6,80% 6,80% -
> 500 triệu 4,25% 4,25% 5,10% 6,80% 6,80% -
>1 tỷ 4,25% 4,25% 5,10% 6,80% 6,80% -
>2 tỷ 4,25% 4,25% 5,10% 6,80% 6,80% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) Xem 3 sản phẩm Nhận lãi trước

45399 lượt xem

5,90%

(áp dụng từ 13/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,05% 4,15% 5,90% 6,10% 6,10% -
<500 triệu 4,05% 4,15% 5,90% 6,10% 6,10% -
> 500 triệu 4,05% 4,15% 5,90% 6,10% 6,10% -
>1 tỷ 4,05% 4,15% 5,90% 6,10% 6,10% -
>2 tỷ 4,05% 4,15% 5,90% 6,10% 6,10% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 4,15% 6,10% 6,30% 6,40% -
<500 triệu - 4,15% 6,10% 6,30% 6,40% -
> 500 triệu - 4,15% 6,10% 6,30% 6,40% -
>1 tỷ - 4,15% 6,10% 6,30% 6,40% -
>2 tỷ - 4,15% 6,10% 6,30% 6,40% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,25% 4,25% 6,30% 6,50% 6,90% -
<500 triệu 4,25% 4,25% 6,30% 6,50% 6,90% -
> 500 triệu 4,25% 4,25% 6,40% 6,60% 7,00% -
>1 tỷ 4,25% 4,25% 6,50% 6,70% 7,10% -
>2 tỷ 4,25% 4,25% 6,50% 6,70% 7,10% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Sài gòn – Hà nội (SHB) Xem 3 sản phẩm Nhận lãi trước

62612 lượt xem

6,30%

(áp dụng từ 13/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 3,84% 4,01% 6,30% 6,28% 6,22% -
<500 triệu 3,84% 4,01% 6,30% 6,28% 6,22% -
> 500 triệu 3,84% 4,01% 6,30% 6,28% 6,22% -
>1 tỷ 3,84% 4,01% 6,30% 6,28% 6,22% -
>2 tỷ 3,84% 4,01% 6,30% 6,28% 6,22% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 4,04% 6,41% 6,50% 6,63% -
<500 triệu - 4,04% 6,41% 6,50% 6,63% -
> 500 triệu - 4,04% 6,41% 6,50% 6,63% -
>1 tỷ - 4,04% 6,41% 6,50% 6,63% -
>2 tỷ - 4,04% 6,41% 6,50% 6,63% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 3,85% 4,05% 6,50% 6,70% 7,10% -
<500 triệu 3,85% 4,05% 6,50% 6,70% 7,10% -
> 500 triệu 3,85% 4,05% 6,50% 6,70% 7,10% -
>1 tỷ 3,85% 4,05% 6,50% 6,70% 7,10% -
>2 tỷ 3,85% 4,05% 6,60% 6,80% 7,20% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Xem 3 sản phẩm Nhận lãi trước

81658 lượt xem

6,17%

(áp dụng từ 13/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,11% 4,13% 6,17% 6,23% 6,07% -
<500 triệu 4,11% 4,13% 6,17% 6,23% 6,07% -
> 500 triệu 4,11% 4,13% 6,17% 6,23% 6,07% -
>1 tỷ 4,11% 4,13% 6,17% 6,23% 6,07% -
>2 tỷ 4,11% 4,13% 6,17% 6,23% 6,07% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 4,18% 6,87% 6,93% 6,77% -
<500 triệu - 4,18% 6,87% 6,93% 6,77% -
> 500 triệu - 4,18% 6,87% 6,93% 6,77% -
>1 tỷ - 4,18% 6,87% 6,93% 6,77% -
>2 tỷ - 4,18% 6,87% 6,93% 6,77% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,25% 4,25% 7,10% 7,50% 7,55 % -
<500 triệu 4,25% 4,25% 7,10% 7,50% 7,55 % -
> 500 triệu 4,25% 4,25% 7,10% 7,50% 7,55 % -
>1 tỷ 4,25% 4,25% 7,10% 7,50% 7,55 % -
>2 tỷ 4,25% 4,25% 7,10% 7,50% 7,55 % -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Quân đội (MB) Xem 1 sản phẩm Nhận lãi cuối kỳ

82521 lượt xem

5 nhận xét

5.9%

(áp dụng từ 15/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,20% 4.25% 5.9% 7,20% 7,40% -
<500 triệu 4,20% 4.25% 5.9% 7,20% 7,40% -
> 500 triệu 4,20% 4.25% 5.9% 7,20% 7,40% -
>1 tỷ 4,20% 4.25% 5.9% 7,20% 7,40% -
>2 tỷ 4,20% 4.25% 5.9% 7,20% 7,40% -
Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam (AgriBank) Xem 3 sản phẩm Nhận lãi trước

51711 lượt xem

5,20%

(áp dụng từ 13/05/2020)

6 Tháng

Đăng ký tư vấn
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 3,90% 3,90% 5,20% 6,30% 6,40% -
<500 triệu 3,90% 3,90% 5,20% 6,30% 6,40% -
> 500 triệu 3,90% 3,90% 5,20% 6,30% 6,40% -
>1 tỷ 3,90% 3,90% 5,20% 6,30% 6,40% -
>2 tỷ 3,90% 3,90% 5,20% 6,30% 6,40% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 4,05% 5,40% 6,80% 7,30% -
<500 triệu - 4,05% 5,40% 6,80% 7,30% -
> 500 triệu - 4,05% 5,40% 6,80% 7,30% -
>1 tỷ - 4,05% 5,40% 6,80% 7,30% -
>2 tỷ - 4,05% 5,40% 6,80% 7,30% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,20% 4,25% 5,60% 7,20% 8,40% -
<500 triệu 4,20% 4,25% 5,60% 7,20% 8,40% -
> 500 triệu 4,20% 4,25% 5,60% 7,20% 8,40% -
>1 tỷ 4,20% 4,25% 5,60% 7,20% 8,40% -
>2 tỷ 4,20% 4,25% 5,60% 7,20% 8,40% -

Những thông tin cơ bản về gửi tiết kiệm nhất định bạn phải biết

Gửi tiết kiệm là gì? Tiền gửi tiết kiệm là gì?

Gửi tiết kiệm là gì?

Gửi tiết kiệm là một hình thức đầu tư mà khách hàng gửi một khoản tiền vào ngân hàng với mục đích tiết kiệm để dành trong một khoảng thời gian nhất định, kết thúc thời gian đó, người gửi sẽ nhận được một khoản lãi nhất định cộng gốc.

Tìm hiểu thêm: Gửi tiết kiệm là gì? Liệu bạn đã hiểu hết về nó?

Tiền gửi tiết kiệm là gì?

Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và được bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi.

Loại tiền gửi này được xem là một khoản đầu tư ngày hôm nay để có được một khoản tiền lớn hơn trong tương lai (bao gồm phần gốc là số tiền gửi ban đầu và khoản tiền lãi).

Đặc điểm chung của các sản phẩm tiền gửi

 • Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn và có kỳ hạn (từ 1 tháng đến 36 tháng)
 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY...
 • Số tiền gửi tối thiểu: Tùy vào từng sản phẩm mà mỗi ngân hàng sẽ quy định số tiền gửi tối thiểu là bao nhiêu, có thể là 500.000VND, 1.000.000VND hoặc 50USD, 100USD...
 • Lãi suất: Theo biểu lãi suất công bố của từng ngân hàng tại từng khu vực và từng thời điểm
 • Cách thức trả lãi: Cuối kỳ, đầu kỳ, định kỳ

Các gói gửi tiết kiệm

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu gửi tiền tiết kiệm của khách hàng, ngân hàng cho ra mắt rất nhiều những loại hình gửi tiết kiệm phù hợp với từng nhu cầu. Dưới đây là các gói gửi tiết kiệm đang có trên thị trường:

- Gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ

Gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ là gửi tiết kiệm với đồng tiền nước ngoài. Hiện nay, với lượng ngoại tệ xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường, nhiều người có xu hướng gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ.

Tham khảo thêm: Gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ hay VNĐ lãi cao hơn?

- Gửi tiết kiệm cho con

Gửi tiết kiệm cho con là cách mà rất nhiều bố mẹ sử dụng để tích lũy cho con, chuẩn bị tương lai cho con. Lúc này, tài khoản gửi tiết kiệm được đứng tên bé dưới sự giám hộ của bố mẹ.

Vậy gửi tiền tiết kiệm cho con có những sản phẩm nào, cách gửi tiết kiệm cho con như thế nào, các bạn có thể tham khảo: Thủ tục mở sổ tiết kiệm cho con liệu có phức tạp?

 

- Gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn trong các ngân hàng luôn là phương thức đầu tư cất giữ được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, các vấn đề về kỳ hạn gửi, lãi suất tiết kiệm hay sổ tiết kiệm khi gửi tiền thì không phải ai cũng nắm rõ.

Tham khảo thêm: Thông tin hữu ích về gửi tiết kiệm có kỳ hạn

- Gửi tiết kiệm cá nhân

Rất nhiều cá nhân vẫn quan tâm tìm hiểu vấn đề gửi tiết kiệm, có nên gửi tiền tiết kiệm hay không? Hãy tìm câu trả lời trong bài viết: Cá nhân có nên tham gia tiền gửi tiết kiệm trả lãi định kỳ?

 

- Gửi tiết kiệm có thời hạn

Gửi tiết kiệm luôn được đánh giá là kênh đầu tư và tích lũy sinh lời hiệu quả và an toàn nhất. Theo lời khuyên của các chuyên gia tài chính, nếu phải huy động vốn nhanh và gấp để đầu tư hoặc kinh doanh thì nên gửi tiết kiệm ngắn hạn dưới 3 tháng để linh động sử dụng đồng vốn.

Ngược lại, nếu bạn có số tiền chắc chắn rảnh rỗi thì nên gửi tiết kiệm kỳ hạn dài của các ngân hàng để có thể nhận được lãi suất cao nhất.

Tham khảo bài viết: Thông tin hữu ích về gửi tiết kiệm có kỳ hạn

- Gửi tiết kiệm dài hạn

Nhiều người có tiền nhàn rỗi đều muốn đồng vốn sinh lời và lúc này gửi tiết kiệm là cách được lựa chọn nhiều nhất.

Nếu đang có ý định gửi tiền tiết kiệm dài hạn, bạn không nên chỉ quan tâm đến việc gửi ngân hàng nào có lãi suất cao nhất mà còn phải quan tâm đến nhiều yếu tố khác. Có được lợi nhuận cao khi đáo hạn là rất quan trọng nhưng bạn cũng không nên bỏ qua yếu tố an toàn khi gửi tiết kiệm dài hạn.

Để hiểu thêm về hình thức gửi tiết kiệm này, các bạn có thể tham khảo: Gửi tiết kiệm dài hạn ngày càng hấp dẫn

 

- Gửi tiết kiệm dành cho sinh viên

Là sinh viên thì việc quản lý tài chính là hết sức cần thiết, nhiều sinh viên chọn cách gửi tiết kiệm tại ngân hàng vừa bảo đảm an toàn vừa sinh lời cho khoản tiền của mình.

Để nắm rõ, các bạn hãy tham khảo: Gửi tiết kiệm ngân hàng dành cho sinh viên

- Gửi tiết kiệm đồng sở hữu

Gửi tiết kiệm đồng sở hữu là tài khoản tiết kiệm được sở hữu bởi từ 2 cá nhân trở lên. Với hình thức này, nếu 1 trong các cá nhân đồng sở hữu không thể rút tiền thì các cá nhân còn lại vẫn có thể rút tiền 1 cách dễ dàng.

Hầu như ngân hàng nào cũng có loại hình này. Nhưng mỗi ngân hàng mỗi quy định khác nhau nên cần tham khảo kỹ trước khi mở sổ.

Tham khảo thêm: Tài khoản gửi tiết kiệm đồng sở hữu là gì?

- Gửi tiết kiệm định kỳ

Gửi tiết kiệm định kỳ là sản phẩm tiền gửi của các tổ chức tín dụng, đối tượng là khách hàng cá nhân.

Thực tế hiện nay khách hàng vẫn hay nhầm lẫn giữa tiền gửi định kỳ và tiền gửi tiết kiệm định kỳ, thậm chí cho rằng hai loại tiền gửi này là một. Nhưng về bản chất, hai loại tiền gửi này khác nhau hoàn toàn, có chăng giống nhau chỉ ở một số tính năng của sản phẩm mà thôi.

- Gửi tiết kiệm đáo hạn

Gửi tiết kiệm đáo hạn là khi bạn chưa có nhu cầu sử dụng số tiền mình dành dụm được vào một công việc nào đó. Bạn muốn mang số tiền mà bạn dành dụm được để đi gửi ngân hàng với mục đích tạo vốn sinh lời. Bởi vì, hầu hết các ngân hàng đều có các chính sách khuyến khích khách hàng gửi tiết kiệm với với một mức lãi suất cố định, bạn sẽ có nguồn tiền ổn định và có thời hạn gửi rõ ràng.

Nhưng trong quá trình gửi tiết kiệm, hết kỳ hạn mà bạn vẫn chưa đến ngân hàng rút lại tiền thì ngân hàng sẽ tự động đáo hạn quay vòng số tiền gửi tiết kiệm của bạn trong thời gian kế tiếp.

Dù vậy, bạn vẫn phải làm các thủ tục bằng văn bản chọn thời gian gửi nhất định. Một thời gian sau, khi đến thời điểm đáo hạn (hết thời gian gửi theo nhu cầu) thì bạn sẽ được nhận lại cả vốn lẫn lời từ ngân hàng.

Và thời gian ngân hàng trả lại số tiền tiết kiệm cũng như tiền lời cho bạn khi hết thời hạn gửi thì được gọi là gửi tiết kiệm đáo hạn.

Tham khảo thêm: Những điều bạn nên biết về gửi tiết kiệm đáo hạn

- Gửi tiết kiệm bằng vàng

Hiện nay, gửi tiết kiệm bằng vàng cũng rất phổ biến ở Việt Nam. Thay vì gửi tiết kiệm tại ngân hàng bằng tiền mặt thì bây giờ, bạn đem vàng gửi, lãi suất sẽ tính trên giá vàng và phần tiền lãi thì được tính theo giá mua vào và nhận tiền mặt.

Để hiểu thêm về tiện ích cũng như cách gửi tiết kiệm bằng vàng, các bạn hãy tham khảo: Cách thức gửi tiết kiệm bằng vàng tại các ngân hàng

 

- Gửi tiết kiệm hàng tháng

Gửi tiết kiệm hàng tháng là hình thức gửi tiền tích lũy định kỳ vào mỗi tháng. Bạn sẽ được hưởng lãi suất có kỳ hạn được ngân hàng áp dụng riêng cho hình thức này.

Theo đó, cứ đến mỗi ngày hoặc mỗi tháng, bạn sẽ gửi một số tiền nhất định vào tài khoản. Số tiền này được thống nhất lúc bạn mở tài khoản tiết kiệm gửi góp.

Gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng và đáo hạn gửi vào và cứ như vậy bạn gửi vào thời gian bao lâu cũng được. Lãi suất sẽ được tính theo lãi vào ngày đáo hạn.

Tham khảo thêm: Ngân hàng nào có lãi suất gửi tiết kiệm 1 tháng hấp dẫn nhất?

- Gửi tiết kiệm rút gốc linh hoạt

Đây là khoản tiền mà khách hàng sẽ được rút một phần gốc trước hạn mà không phải tất toán toàn bộ tiền gửi.

Khi tham gia gửi tiền rút gốc linh hoạt, khách hàng có thể yên tâm gửi khoản tiền lớn tại ngân hàng với kỳ hạn dài để hưởng lãi suất cao nhất, nếu có việc phát sinh cần phải rút tiền , khách hàng vẫn sẽ được hưởng nguyên lãi suất kỳ hạn cho số tiền gốc còn lại sau khi đã trừ đi khoản tiền vừa. Gửi tiền một lần được rút nhiều lần là điều không còn xa lạ nữa.

Có thể thấy, tiền gửi tiết kiệm rút gốc linh hoạt là sự đầu tư vừa an toàn vừa dễ dàng thu lại khi cần thiết.

Các bạn hãy tham khảo: Nên gửi tiền tiết kiệm rút gốc linh hoạt ngân hàng nào tốt nhất?

 

Một số ngân hàng cho gửi tiết kiệm

Có nên gửi tiết kiệm ngân hàng?

Có nên gửi tiết kiệm ngân hàng? hay gửi tiết kiệm ngân hàng có những lợi ích gì?... là những câu hỏi mà khách hàng luôn quan tâm, thắc mắc.

Thực tế cho thấy, gửi tiết kiệm chính là giải pháp đầu tư tài chính hiệu quả và mang lại nhiều ích lợi. Do vậy, có tiền nhàn rỗi, bạn NÊN gửi tiết kiệm ngân hàng, vì những lý do sau:

 

Hưởng bảo hiểm tiền gửi

Theo đó, mới đây quy định về mức trả bảo hiểm tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng bị phá sản đã được ký ban hành. Với quy định này, nếu ngân hàng người dân gửi tiền bị phá sản, người dân sẽ được hưởng khoản tiền theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Cùng với số tiền bảo hiểm đó, người gửi tiền cũng sẽ nhận được tiền từ hoạt động thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng đó.

 

An toàn

Có điều mà bạn không thể phủ nhận, đó là nếu bạn có thói quen để toàn bộ số tiền mình có “dưới gối”, bạn sẽ luôn luôn phải đối mặt với lo lắng sợ mất số tiền đó như trộm cắp, hỏa hoạn và thiên tai. Nhưng nếu bạn để tiền tại ngân hàng, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về những điều này nữa.

 

Hưởng các lãi suất và các lợi ích đi kèm

Rất nhiều ngân hàng tăng nhẹ lãi suất tiết kiệm đối với một số kỳ hạn để tăng huy động vốn. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút tiền gửi từ người dân.

Tham khảo bài viết: Nhiều lợi ích khi gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng

Lãi suất gửi tiết kiệm

Lãi suất chính là yếu tố mà khách hàng gửi tiết kiệm quan tâm hàng đầu. Hiện nay trần lãi suất cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 5,5%/năm còn đối với kỳ hạn trên 6 tháng lãi suất được thả nổi và các ngân hàng huy động lãi suất cũng chênh lệch nhau khá lớn, dao động từ 6% đến 8,2%.

Nhìn chung, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất thuộc về nhóm các ngân hàng thương mại nhỏ đến các ngân hàng thương mại cổ phần lớn hơn và các ngân hàng nhà nước thường có lãi suất thấp hơn.

Ngoài lãi suất, phương thức nhận lãi cũng là một yếu tố quan trọng để người có tiền gửi có thể nhận được lợi nhuận tối ưu nhất. Hiện các ngân hàng có 2 hình thức nhận lãi phổ biến đó là nhận lãi đầu kỳ và lãi cuối kỳ, trong đó lãi cuối kỳ sẽ cao hơn.

Thủ tục gửi tiết kiệm

 • Giấy gửi tiền tiết kiệm theo mẫu
 • Giấy tờ pháp lý của khách hàng: CMND/thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực

Ngoài ra, với hình thức gửi tiền truyền thống – đến trực tiếp địa điểm phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng. Cá nhân, tổ chức chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra đảm bảo thông tin chính xác nhất.

- Với đối tượng gửi tiết kiệm từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi cần bổ sung thêm giấy tờ chứng minh rằng giá trị số tiền gửi ngân hàng là tài sản riêng của mình như có giấy tờ thừa kế, cho, tặng hoặc các giấy tờ khác. Hoặc có người bảo lãnh đi cùng.

Sau khi đáp ứng, xác minh chính xác đối tượng, ngân hàng sẽ thực hiện thủ tục mở sổ tiết kiệm cho khách hàng.

Nếu không muốn mất thời gian đến ngân hàng, người dân còn có thể gửi tiết kiệm online.

Chỉ cần có thiết bị smartphone hoặc máy tính có kết nối internet là đã có thể gửi tiền tiết kiệm. Thủ tục gửi tiết kiệm online cũng vô cùng dễ dàng.

Những lưu ý giúp gửi tiết kiệm hiệu quả

Chọn sản phẩm tiết kiệm phù hợp với khả năng tài chính

Một ưu điểm của gửi tiết kiệm đó là bạn hoàn toàn có thể gửi tiết kiệm với bất kỳ số tiền nào theo khả năng của mình. Tùy vào số tiền bạn đầu tư mà có thể thu về lãi suất sao cho phù hợp. Hiện nay, các ngân hàng có nhiều sản phẩm tiết kiệm khác nhau dành cho bạn. Trong đó có thể đến những gói tiết kiệm ngắn hạn, gói tiết kiệm dài hạn, tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm không kỳ hạn với nhiều mức lãi suất khác nhau.

 

Lựa chọn ngân hàng gửi tiền

Khi gửi tiền khách hàng thường tìm hiểu, so sánh lãi suất giữa các ngân hàng để “chọn mặt gửi vàng”. Thực tế, đại đa số khách hàng thường tìm đến các ngân hàng uy tín, thường là ngân hàng thương mại nhà nước như là Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank… Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là bạn không nên tìm hiểu về sản phẩm gửi tiết kiệm của các ngân hàng ngân hàng cổ phần, đặc biệt là các ngân hàng nhỏ. Bởi vì để kéo khách hàng các ngân hàng này đưa ra các chính sách rất hấp dẫn về ưu đãi lãi suất, thủ tục... Vì thế, bạn cần cân nhắc kỹ càng bởi đây cũng là sự lựa chọn khôn ngoan để sinh lời nhanh.

 

Chọn kỳ hạn gửi tiết kiệm

Kỳ hạn là khoảng thời gian mà bạn muốn số tiền tiết kiệm của bạn sinh lời. Ngân hàng hiện triển khai rất nhiều kỳ hạn gửi tiền: theo tuần có 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần; theo tháng có 1 - 36 tháng. Ở kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất tiền gửi tối đa là 1%. Ở kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất dao động từ 4,5% đến 5,5% tùy thuộc từng ngân hàng. Nếu bạn gửi tiền ở kỳ hạn càng cao (đối với trường hợp từ 6 tháng đến 18 tháng) thì lãi suất được hưởng càng nhiều.

Tùy thuộc số tiền bạn hiện có và nhu cầu sử dụng tiền thực tế để cân nhắc lựa chọn kỳ hạn sao cho phù hợp nhất. Tại các ngân hàng, các khoản tiền gửi khi đến hạn mà khách hàng rút không tất toán sẽ tự động gia hạn một kỳ hạn mới tương tự như kỳ hạn cũ đã gửi. Vì vậy, nếu như tình hình tài chính của bạn không ổn định thì nên gửi kỳ hạn ngắn bởi vì nếu rút trước hạn gần như không có lãi. Còn nếu bạn đang phân vân về các kỳ hạn thì có một lời khuyên đó là chia nhỏ khoản tiền gửi ra nhiều kỳ hạn để khi có việc cần có thể rút khoản ngắn hạn, tránh bị mất lãi trên toàn bộ số tiền.

 

Ưu đãi và các lợi ích đi kèm

Để có thể thu hút và giữ chân được nhiều khách hàng hơn, ngân hàng cũng thường xuyên tung ra những mức ưu đãi phù hợp như bốc thăm trúng thưởng, cào thẻ nhận tiền mặt… nhất là vào các dịp lễ, tết. Vậy nên, hãy lựa chọn ngân hàng phù hợp để tận dụng được các chương trình khuyến mại tốt nhất.

 

Lưu ý đến lãi suất tiết kiệm

Lãi suất chính là yếu tố quan trọng hàng đầu để giúp cho các khách hàng có thể cân nhắc đến việc gửi tiết kiệm hay không. Ngay cả những ngân hàng hiện nay cũng đang cạnh tranh về lãi suất tiết kiệm rất gay gắt. Bạn cũng nên lưu ý là lãi suất không chỉ phụ thuộc vào kỳ hạn, hình thức nhận lãi mà còn phụ thuộc vào số tiền bạn gửi. Và thông thường bạn gửi kỳ hạn càng dài, số tiền càng lớn cộng với nhận lãi cuối kỳ thì càng có cơ hội được hưởng những mức lãi suất các hấp dẫn hơn bao giờ hết.

 

Thông tin cá nhân trên sổ tiết kiệm

Là một hình thức đầu tư dài hạn, cho nên thông tin cá nhân của bạn với ngân hàng là hết sức quan trọng. Nếu bạn phát hiện có gì sai sót thì hãy báo ngay cho ngân hàng để điều chỉnh ngay sao cho phù hợp.

 

Đảm bảo mình chỉ có một chữ ký ổn định

Chữ ký đối với ngân hàng có giá trị pháp lý đặc biệt cao. Do đó bạn cần phải đảm bảo có được một chữ ký ổn định để ngân hàng có thể dễ dàng xác minh hơn đồng thời giúp bạn không phải mất quá nhiều thời gian khi tất toán.

Có thể thấy, gửi tiết kiệm là một giải pháp đầu tư sinh lời hiệu quả với điều kiện và thủ tục nhanh chóng, đơn giản. Nếu có khoản tiền nhàn rỗi, gửi tiết kiệm là hình thức hấp dẫn vừa giúp người dân đảm bảo an toàn và kiếm thêm lợi nhuận.

 

Khách hàng có nhu cầu hãy đăng ký gửi tiết kiệm ngay hôm nay để được tư vấn hỗ trợ TẠI ĐÂY

 Nhận xét

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
nhận xét
Sắp xếp : Mới nhất