avatart

khach

icon
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Viet Capital Bank tháng 7/2024

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Viet Capital Bank 2024 mới nhất

116.017 người quan tâm

Loại tiền huy động Số tiền tối thiểu khi mở sổ tiết kiệm
VND 100 nghìn

Loại tiền huy động

VND

Số tiền tối thiểu khi mở sổ tiết kiệm

100 nghìn

 • Bảng lãi suất tiền gửi img img
 • 1
  Tháng
  3
  Tháng
  6
  Tháng
  12
  Tháng
  24
  Tháng
  Không kỳ hạn
  < 300 tr 5,97% 5,85% 7,32% 7,57% 7,41% 1,00%
  < 500 tr 5,97% 5,85% 7,32% 7,57% 7,41% 1,00%
  > 500 tr 5,97% 5,85% 7,32% 7,57% 7,41% 1,00%
  > 1 tỷ 5,97% 5,85% 7,32% 7,57% 7,41% 1,00%
  > 2 tỷ 5,97% 5,85% 7,32% 7,57% 7,41% 1,00%
  < 300 triệu - 5,94% 7,48% 7,91% 8,04% 1,00%
  < 500 triệu - 5,94% 7,48% 7,91% 8,04% 1,00%
  > 500 triệu - 5,94% 7,48% 7,91% 8,04% 1,00%
  > 1 tỷ - 5,94% 7,48% 7,91% 8,04% 1,00%
  > 2 tỷ - 5,94% 7,48% 7,91% 8,04% 1,00%
  < 300 triệu 6,00% 6,00% 7,60% 8,20% 8,70% 1,00%
  < 500 triệu 6,00% 6,00% 7,60% 8,20% 8,70% 1,00%
  > 500 triệu 6,00% 6,00% 7,60% 8,20% 8,70% 1,00%
  > 1 tỷ 6,00% 6,00% 7,60% 8,20% 8,70% 1,00%
  > 2 tỷ 6,00% 6,00% 7,60% 8,20% 8,70% 1,00%
 • Lợi ích img img
 • Lợi ích
  • Lãi suất cạnh tranh.
  • Khách hàng linh hoạt lựa chọn kỳ hạn gửi, phương thức lĩnh lãi theo kế hoạch tài chính của cá nhân và gia đình.
  • Có thể mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn với nhiều loại tiền khác nhau, giúp phân tán rủi ro trong danh mục đầu tư của Khách hàng.
  • Cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn, đảm bảo mở thẻ tín dụng hoặc bảo lãnh cho cho người thứ ba vay vốn tại Ngân hàng Bản Việt.
  • Được chuyển quyền sở hữu sổ tiết kiệm cho người khác để bảo toàn tiền lãi có kỳ hạn
  • Xác nhận năng lực tài chính khi Khách hàng đi du lịch, học tập nước ngoài,…
  • Giao dịch thuận tiện, thủ tục nhanh chóng.
  • Giao dịch gửi/rút tiền tại bất kỳ CN/PGD của Ngân hàng Bản Việt.
 • Đặc điểm img img
 • Đặc điểm

  Với lãi suất cạnh tranh, linh hoạt lựa chọn kỳ lĩnh lãi theo kế hoạch tài chính của cá nhân, gia đình và được tham gia tích điểm đổi quà "Giao dịch tiện lợi - Nhận quà tiện ích". Cập nhật ngay lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Viet Capital Bank năm 2020 để hưởng ngay những lợi ích đó.

  Đặc điểm sản phẩm:

  - Loại tiền gửi: VND, USD, EUR, ngoại tệ khác.
  - Mức tiền gửi tối thiểu:
  • 1.000.000 VND/50USD hoặc EUR tương đương 50USD.
  • Đối với AUD: 100.000 AUD
  • Đối với các loại ngoại tệ khác (JPY, GBP, CHF, SGD, CAD): tương đương mức 50.000 USD quy đổi.

  thebank_viet_capital_bank_2_1517632203

  Gửi tiết kiệm ngân hàng Viet Capital Bank

  - Kỳ hạn gửi:
  • Kỳ hạn tuần: 1, 2, 3 tuần,
  • Kỳ hạn tháng: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 24, 36, 48, 60 tháng.
  - Phương thức lĩnh lãi: trả trước, định kỳ, cuối kỳ.
  - Lãi suất sản phẩm: theo biểu lãi suất sản phẩmViet Capital Banktrong từng thời kỳ.
  - Quy định khác:
  • Khách hàng được rút vốn trước hạn và khi rút vốn trước hạn sẽ hưởng lãi không kỳ hạn tại thời điểm rút tiền.

 • Hồ sơ đăng ký img img
 • Thủ tục gửi tiết kiệm tại Viet Capital Bank

  • CMND/ Chứng minh quân đội/ Hộ chiếu(còn thời hạn) của chủ tài khoản;
  • Các giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện, người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  • Giấy tờ khác(nếu có).

Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm Viet Capital Bank

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5,97% 5,85% 7,32% 7,57% 7,41% 1,00%
<500 triệu 5,97% 5,85% 7,32% 7,57% 7,41% 1,00%
> 500 triệu 5,97% 5,85% 7,32% 7,57% 7,41% 1,00%
>1 tỷ 5,97% 5,85% 7,32% 7,57% 7,41% 1,00%
>2 tỷ 5,97% 5,85% 7,32% 7,57% 7,41% 1,00%
< 300 triệu - 5,94% 7,48% 7,91% 8,04% 1,00%
<500 triệu - 5,94% 7,48% 7,91% 8,04% 1,00%
> 500 triệu - 5,94% 7,48% 7,91% 8,04% 1,00%
>1 tỷ - 5,94% 7,48% 7,91% 8,04% 1,00%
>2 tỷ - 5,94% 7,48% 7,91% 8,04% 1,00%
< 300 triệu 6,00% 6,00% 7,60% 8,20% 8,70% 1,00%
<500 triệu 6,00% 6,00% 7,60% 8,20% 8,70% 1,00%
> 500 triệu 6,00% 6,00% 7,60% 8,20% 8,70% 1,00%
>1 tỷ 6,00% 6,00% 7,60% 8,20% 8,70% 1,00%
>2 tỷ 6,00% 6,00% 7,60% 8,20% 8,70% 1,00%
Lợi ích
 • Lãi suất cạnh tranh.
 • Khách hàng linh hoạt lựa chọn kỳ hạn gửi, phương thức lĩnh lãi theo kế hoạch tài chính của cá nhân và gia đình.
 • Có thể mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn với nhiều loại tiền khác nhau, giúp phân tán rủi ro trong danh mục đầu tư của Khách hàng.
 • Cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn, đảm bảo mở thẻ tín dụng hoặc bảo lãnh cho cho người thứ ba vay vốn tại Ngân hàng Bản Việt.
 • Được chuyển quyền sở hữu sổ tiết kiệm cho người khác để bảo toàn tiền lãi có kỳ hạn
 • Xác nhận năng lực tài chính khi Khách hàng đi du lịch, học tập nước ngoài,…
 • Giao dịch thuận tiện, thủ tục nhanh chóng.
 • Giao dịch gửi/rút tiền tại bất kỳ CN/PGD của Ngân hàng Bản Việt.
Đặc điểm

Với lãi suất cạnh tranh, linh hoạt lựa chọn kỳ lĩnh lãi theo kế hoạch tài chính của cá nhân, gia đình và được tham gia tích điểm đổi quà "Giao dịch tiện lợi - Nhận quà tiện ích". Cập nhật ngay lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Viet Capital Bank năm 2020 để hưởng ngay những lợi ích đó.

Đặc điểm sản phẩm:

- Loại tiền gửi: VND, USD, EUR, ngoại tệ khác.
- Mức tiền gửi tối thiểu:
• 1.000.000 VND/50USD hoặc EUR tương đương 50USD.
• Đối với AUD: 100.000 AUD
• Đối với các loại ngoại tệ khác (JPY, GBP, CHF, SGD, CAD): tương đương mức 50.000 USD quy đổi.

thebank_viet_capital_bank_2_1517632203

Gửi tiết kiệm ngân hàng Viet Capital Bank

- Kỳ hạn gửi:
• Kỳ hạn tuần: 1, 2, 3 tuần,
• Kỳ hạn tháng: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 24, 36, 48, 60 tháng.
- Phương thức lĩnh lãi: trả trước, định kỳ, cuối kỳ.
- Lãi suất sản phẩm: theo biểu lãi suất sản phẩmViet Capital Banktrong từng thời kỳ.
- Quy định khác:
• Khách hàng được rút vốn trước hạn và khi rút vốn trước hạn sẽ hưởng lãi không kỳ hạn tại thời điểm rút tiền.

Thủ tục gửi tiết kiệm tại Viet Capital Bank

 • CMND/ Chứng minh quân đội/ Hộ chiếu(còn thời hạn) của chủ tài khoản;
 • Các giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện, người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Giấy tờ khác(nếu có).

Đánh giá sản phẩm:

3(23 lượt)

Tư vấn gửi tiết kiệm


Bạn chưa đồng ý với chúng tôi

Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

BÌnh luận

Các sản phẩm gửi tiết kiệm khác

Lãi suất

3,85%

Hình thức nhận lãi

Nhận lãi hàng tháng

Lãi suất

8,60%

Hình thức nhận lãi

Nhận lãi cuối kỳ

Lãi suất

7,40%

Hình thức nhận lãi

Nhận lãi cuối kỳ

Lãi suất

9,11%

Hình thức nhận lãi

Nhận lãi hàng tháng

Lãi suất

7,63%

Hình thức nhận lãi

Nhận lãi trước

Gửi email đến chuyên gia tư vấn