TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
có 87 sản phẩm
Bảo hiểm du lịch Đối tượng bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Phí bảo hiểm Hỗ trợ
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,5 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,5 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2,5 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 225 triệu

 

275 nghìn - 6,6 triệu
6 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 400 triệu
Chi phí y tế Không áp dụng
Tai nạn cá nhân Lên đến 400 triệu
Hỗ trợ đi lại Không áp dụng

 

60 nghìn - 300 nghìn
6 tháng - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 200 triệu
289 nghìn - 9,3 triệu
1 tuổi - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,316 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 100.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 100.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 9.000 USD

 

254 nghìn - 5,118 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,4 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 100.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 100.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
715 nghìn - 12,1 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1,158 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 50.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 50.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 4000 USD/EUR
437 nghìn - 10 triệu
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 3,474 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 100.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 150.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 2.500 USD

 

370 nghìn - 15,494 triệu
6 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 4 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 150 triệu

 

80 nghìn - 789 nghìn
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 231,6 triệu
Chi phí y tế Lên đến 10.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 10.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 1.000 USD/EUR
208 nghìn - 5,228 triệu
6 tháng - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 100 triệu
102 nghìn - 5,2 triệu
1 tuổi -80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,8 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 180 triệu
100 nghìn - 3,259 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 250 triệu
Chi phí y tế Lên đến 250 triệu
Tai nạn cá nhân Lên đến 250 triệu
Hỗ trợ đi lại Lên đến 18,75 triệu
125 nghìn - 1,95 triệu
Độ tuổi tối đa đến 80 tuổi. 1 ngày - 1 năm Lên đến 1,621 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 70.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 70.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 7.000 USD/EUR
390 nghìn - 9,26 triệu
12 tháng - 80 tuổi 1 ngày - 1 năm Lên đến 115,8 triệu
Chi phí y tế Lên đến 5.000 USD
Tai nạn cá nhân Lên đến 5.000 USD
Hỗ trợ đi lại Lên đến 500 USD

 

45 nghìn - 1 triệu
1 tuổi -80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 2,1 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 2,1 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 1,2 tỷ
Hỗ trợ đi lại Không bao gồm

 

99 nghìn - 3,064 triệu
6 tuần - 80 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 232 triệu
Chi phí y tế Lên đến 10.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 10.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Áp dụng
228 nghìn - 5,3 triệu
6 tháng - 85 tuổi 1 ngày - 180 ngày Đến 400 triệu
Chi phí y tế Lên đến 400 triệu
Tai nạn cá nhân Không có
Hỗ trợ đi lại không có

 

70 nghìn - 320 nghìn
1 tuổi - 70 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 463 triệu
Chi phí y tế Lên đến 20.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 20.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 2.000 USD/EUR

 

116 nghìn - 2 triệu
Độ tuổi tối đa đến 80 tuổi. 1 ngày - 180 ngày Lên đến 232 triệu
Chi phí y tế Lên đến 10.000 USD/EUR
Tai nạn cá nhân Lên đến 10.000 USD/EUR
Hỗ trợ đi lại Lên đến 1.000 USD/EUR

 

162 nghìn - 2,594 triệu
6 tháng - 85 tuổi 1 ngày - 180 ngày Lên đến 6 tỷ
Chi phí y tế Lên đến 3 tỷ
Tai nạn cá nhân Lên đến 3 tỷ
Hỗ trợ đi lại Lên đến 150 triệu
240 nghìn - 1,4 triệu

Những thông tin cơ bản về bảo hiểm du lịch nhất định bạn phải biết

Tổng quan về bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch là gì? 

Bảo hiểm du lịch là loại hình bảo hiểm do các công ty phi nhân thọ triển khai nhằm chi trả cho cá nhân hoặc gia đình những tổn thất phát sinh từ các sự cố xảy ra trong chuyến đi như tai nạn, ốm đau, chuyến đi bị hoãn, thất lạc hành lý, hay mất hộ chiếu...

Bảo hiểm du lịch có hai loại:

 • Bảo hiểm du lịch trong nước: Là loại hình bảo hiểm cho người đi du lịch trước mọi rủi ro bất ngờ trong chuyến đi với phạm vi bảo hiểm là lãnh thổ Việt Nam
 • Bảo hiểm du lịch quốc tế: Là loại hình bảo hiểm cho người đi du lịch cả về tính mạng và tài sản trước mọi rủi ro không may xảy ra trong chuyến đi với phạm vi toàn cầu, trong đó có cả lãnh thổ Việt Nam.

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp lữ hành đều mua bảo hiểm du lịch trong nước cho các chuyến đi. Do vậy khi bạn đi du lịch theo các chương trình của doanh nghiệp lữ hành thì giá vé đã bao gồm cả phí bảo hiểm du lịch trong nước nên sẽ không cần thiết mua thêm bảo hiểm.

Đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm du lịch 

Bảo hiểm du lịch có những đặc điểm cơ bản sau:

 • Đối tượng bảo hiểm là những người đi tham quan, nghỉ mát, tắm biển, du lịch ...
 • Thời hạn hợp đồng được tính kể từ thời gian bắt đầu chuyến du lịch cho đến khi kết thúc khi chuyến du lịch theo thời gian và tại địa điểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm. Tối đa lên đến 365 ngày
 • Một gói bảo hiểm du lịch được thiết kế thành nhiều chương trình có quyền lợi từ cơ bản đến nâng cao tương ứng với từng độ dài chuyến đi để đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tham gia
 • Khách hàng được linh hoạt lựa chọn các loại hình bảo hiểm tùy thuộc vào chuyến đi của mình như bảo hiểm du lịch nội địa, bảo hiểm du lịch quốc tế
 • Có thể tham gia cho cá nhân, nhóm hoặc gia đình

Quyền lợi bảo hiểm du lịch

Quyền lợi bảo hiểm hay phạm vi bảo hiểm phụ thuộc loại hình bảo hiểm du lịch, chương trình bảo hiểm du lịch và số ngày đi du lịch mà khách hàng lựa chọn.

Phạm vi bảo hiểm du lịch trong nước đối với người Việt Nam và người nước ngoài du lịch tại Việt Nam bao gồm các rủi ro chính sau:

 • Tử vong, thương tật thân thể do tai nạn.
 • Tử vong do ốm đau, bệnh tật bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.
 • Tử vong hoặc thương tật thân thể do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

Phạm vi bảo hiểm du lịch quốc tế thường được chia thành 4 nhóm quyền lợi bảo hiểm chính bao gồm:

 • Chi phí y tế: các chi phí phát sinh do tai nạn hoặc ốm đau
 • Trợ cứu ý tế: chi phí hỗ trợ người đi cùng, hồi hương, chi phí vận chuyển y tế, dịch vụ cứu trợ khẩn cấp...
 • Tai nạn cá nhân: tử vong do tai nạn hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn...
 • Hỗ trợ đi lại: chi phí hỗ trợ khi bị mất cắp/thất lạc/hư hỏng đồ đạc, mất cắp tiền/giấy tờ thông hành, hủy bỏ chuyến đi...

Nhóm quyền lợi bổ trợ khi chọn thêm phạm vi mở rộng có thể bao gồm: bắt cóc, hỏa hoạn, chi trả các trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại về tài sản do lỗi của người được bảo hiểm đối với bên thứ ba...

Các sản phẩm bảo hiểm du lịch tiêu biểu

Đáp ứng nhu cầu đi du lịch ngày một nhiều của khách hàng, hiện nay nhiều công ty bảo hiểm ra mắt đa dạng các loại hình bảo hiểm du lịch từ nội địa và quốc tế. Qua đó giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn, dưới đây là các sản phẩm bảo hiểm du lịch tiêu biểu mà các bạn có thể tham khảo.

Bảo hiểm du lịch Bảo Việt

Hiện nay, Bảo Việt đang cung cấp 2 sản phẩm bảo hiểm du lịch cho các khách hàng có nhu cầu là: Bảo hiểm du lịch quốc tế và Bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi. Mỗi một chương trình mang đến những quyền lợi bảo hiểm khác nhau cho từng đối tượng khác nhau.

Bảo hiểm du lịch quốc tế

Đây là chương trình bảo hiểm được thiết kế phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu của khách hàng với quyền lợi bảo hiểm đa dạng, phạm vi bảo vệ toàn diện.

- Thời hạn bảo hiểm: tối đa 180 ngày liên tục

- Phạm vi lãnh thổ bảo hiểm: Trên toàn thế giới (ngoại trừ Việt Nam)

- Đối tượng bảo hiểm: Người Việt Nam hoặc nước ngoài cư trú tại Việt Nam, trong độ tuổi từ 6 tuần tuổi tới 80 tuổi

- Hiệu lực bảo hiểm: Từ thời điểm hoàn tất thủ tục xuất cảnh tại Việt Nam và kết thúc vào ngày hồi hương tại Việt Nam hoặc vào lúc 24h ngày cuối cùng của thời hạn bảo hiểm (tính theo thời điểm nào kết thúc sớm hơn). Riêng hiệu lực bảo hiểm “Chi phí cắt bớt hay hủy bỏ chuyến đi” bắt đầu từ ngày phát hành hợp đồng bảo hiểm và kết thúc vào ngày bắt đầu lộ trình như quy định trước chuyến đi.

- Quyền lợi bảo hiểm: Tham gia bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo Việt, khách hàng sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

 • Bảo hiểm chi phí y tế: Mức chi trả  tối đa lên tới  70.000 USD/EUR/người/chuyến
 • Bảo hiểm hỗ trợ cấp cứu 24/7 chỉ với một cuộc gọi: Khách hàng được tiếp cận dịch vụ bảo lãnh viện phí tại nước ngoài, dịch vụ vận chuyển y tế cấp cứu, chi phí hồi hương
 • Bảo hiểm tai nạn con người: Bảo Việt sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
 • Bảo hiểm hành lý và tư trang: Chi trả các chi phí mất mát, hỏng hóc, thiệt hại hành lý tư trang mà NĐBH mang theo chuyến du lịch
 • Bảo hiểm nhận hành lý chậm: Thanh toán chi phí để NĐBH mua sắm khẩn cấp các vật dụng vệ sinh thiết yếu hoặc quần áo khi hành lý tạm thời bị thất lạc.
 • Bảo hiểm mất giấy tờ thông hành: Chi trả chi phí để NĐBH xin cấp lại giấy thông hành, chi phí ăn ở đi lại phát sinh trong khi làm lại các giấy tờ…
 • Bảo hiểm chi phí cắt bớt hay hủy bỏ chuyến đi: Bồi thường tiền đặt cọc bị mất và chi phí đi lại tăng lên…
 • Bảo hiểm chuyến đi bị trì hoãn: Trợ cấp một khoản tiền trong trường hợp phương tiện vận chuyển của NĐBH bị trì hoãn do thời tiết xấu, bãi công, cướp, lỗi máy móc kỹ thuật vượt khỏi sự kiểm soát của NĐBH.

- Phí bảo hiểm: Bảo Việt đưa ra các mức phí tham gia cho từng hạng A, A1, A2, B, C để khách hàng lựa chọn. Mỗi hạng bảo hiểm, mức phí cũng có sự khác nhau khi tham gia cho cá nhân và gia đình. Cụ thể:

Hạng Phí bảo hiểm (USD/EUR)
Cá nhân Gia đình
A 16,4 - 188,1 32,8 - 376,2
A1 13,12 - 150,48 26,24 - 300,96
A2 9,84 - 112,86 19,68 - 225,72
B 18,86 - 216,32 37,73 - 432,65
C 21,32 - 244,53 42,64 - 489,06

Bảo hiểm du lịch quốc tế Flexi

Chương trình này được thiết kế cho đối tượng là người Việt Nam hoặc nước ngoài cư trú tại Việt Nam, trong độ tuổi từ 6 tháng tuổi tới 85 tuổi.

- Phạm vi lãnh thổ bảo hiểm: Chia làm 4 vùng từ Việt Nam đến toàn thế giới tùy theo yêu cầu của khách hàng.

- Quyền lợi bảo hiểm: Tùy theo chương trình khách hàng lựa chọn (đồng, bạc, vàng, kim cương) khách hàng sẽ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm chính:

 • Tai nạn cá nhân: Mức bồi thường lên đến 6 tỷ VNĐ/người
 • Chi phí y tế: Lên đến 3 tỷ VNĐ/người
 • Vận chuyển y tế cấp cứu: Giá trị không giới hạn
 • Được bảo hiểm trong trường hợp khủng bố (áp dụng cho toàn bộ chương trình)
 • Các dịch vụ bảo lãnh và trợ cấp khẩn cấp cũng như các dịch vụ hỗ trợ thủ tục làm thị thực miễn phí.

Đặc biệt, thời hạn bảo hiểm của sản phẩm này sẽ tự động gia hạn thêm 10 ngày, không tính thêm phí, trong trường hợp người được bảo hiểm bị chậm trễ giữa hành trình.

- Phí bảo hiểm: Mức phí tham gia có sự khác nhau phụ thuộc vào chương trình bảo hiểm, phạm vi lãnh thổ đi du lịch, thời gian đi và mua cho cá nhân hay gia đình. Cụ thể:

 • Mua cho cá nhân: Từ 70.000 - 700.000 VNĐ
 • Mua cho gia đình: Từ 140.000 - 1.400.000 VNĐ

Bảo hiểm du lịch Liberty

Bảo hiểm du lịch Liberty TravelCare là gói bảo hiểm do Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam cung cấp cho cá nhân và gia đình khi đi du lịch nước ngoài. Sản phẩm được thiết kế linh hoạt với nhiều chương trình phù hợp với nhu cầu tài chính của bạn.

Quyền lợi bảo hiểm:

 • Tai nạn cá nhân: Tùy thuộc vào chương trình bảo hiểm nhưng tối đa lên đến 3 tỷ đồng
 • Chi phí y tế (ở nước ngoài và chi phí phát sinh khi về Việt Nam): Tối đa 3,6 tỷ đồng
 • Vận chuyển y tế: Liberty chi trả theo chi phí thực tế
 • Hỗ trợ trách nhiệm pháp lý đối với rủi ro do bên thứ 3 gây ra do sự bất cẩn của người được bảo hiểm khi ở nước ngoài: Tối đa 2 tỷ đồng
 • Thanh toán chi phí cho các sự cố ngoài ý muốn như hủy/hoãn chuyến, gián đoạn chuyến đi...tối đa lên đến 160 triệu đồng.
 • Thanh toán các chi phí mất mát như mất tiền, chứng từ du lịch, tài sản cá nhân, đại lý du lịch đóng cửa hay phá sản... tối đa lên đến 80 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng các quyền lợi mở rộng như bị không tặc, dịch vụ khách sạn gián đoạn hay hủy bỏ…

- Phí bảo hiểm: Liberty đưa ra các mức phí bảo hiểm khác nhau cho cá nhân hoặc gia đình khi tham gia. Tùy thuộc vào chương trình bảo hiểm, mức phí có sự giao động từ hơn 100.000 VNĐ đến gần 8 triệu đồng (cá nhân) và từ 210.000 VNĐ đến hơn 15 triệu đồng (gia đình). 

Lưu ý: Phí bảo hiểm sẽ có sự linh hoạt thay đổi dựa vào thời gian chuyến đi của bạn. Trường hợp mua bảo hiểm du lịch theo nhóm, Liberty sẽ có ưu đãi giảm phí theo tỷ lệ số người trong nhóm, mức giảm có thể lên đến 35%.

Bảo hiểm du lịch quốc tế Bảo Minh

Sản phẩm này do Bảo Minh - công ty bảo hiểm có uy tín trên thị trường cung cấp cho các cá nhân, tập thể là công dân Việt Nam ra nước ngoài du lịch, công tác, thi đấu hoặc biểu diễn nghệ thuật.

- Đối tượng bảo hiểm: Con người, tài sản

- Phạm vi bảo hiểm: 

 • Tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn
 • Chi phí y tế do tai nạn và ốm đau; Chi phí nha khoa do tai nạn; Trợ cấp tiền mặt khi nằm viện...
 • Chi phí đưa trẻ em hồi hương, vận chuyển hài cốt/mai táng, bảo lãnh thanh toán viện phí...

- Quyền lợi được hưởng:

 • Tai nạn cá nhân: Đối với các rủi ro liên quan đến tai nạn trong quá trình đi du lịch, tùy vào việc bạn mua cho cá nhân hay nhóm, Bảo Minh sẽ có mức chi trả khác nhau nhưng tối đa lên đến 150.000 USD
 • Chi phí y tế: Tối đa lên đến 100.000 USD (đối với chương trình thượng hạng), chương trình cơ bản, phổ thông mức chi trả cũng giao động từ 700 - 70.000 USD (tùy vào loại chi phí)
 • Trợ cứu y tế: Mức chi trả giao động từ 5.000 - 100.000 USD, tùy thuộc vào tình huống trợ cứu, chương trình bảo hiểm và hình thức tham gia cá nhân hay nhóm
 • Hỗ trợ du lịch: Mức chi trả từ 200 - 100.000 USD tùy thuộc vào tình huống hỗ trợ và chương trình cũng như hình thức mua nhóm hoặc cá nhân.

- Phí bảo hiểm: Bảo Minh đưa ra mức phí bảo hiểm du lịch quốc tế có sự khác nhau cho khách hàng tham gia theo nhóm hoặc cá nhân. Trong đó:

 • Mua bảo hiểm nhóm: Từ 2 - 64 USD (mua theo chuyến) và từ 29 - 84 USD (mua 1 năm). Bảo Minh thực hiện việc giảm phí cho nhóm nhiều người lên đến 30%.
 • Mua bảo hiểm cá nhân: Bảo Minh sẽ đưa ra mức phí khác nhau tùy vào khu vực du lịch mà khách hàng đi. Tuy nhiên, thông thường từ 9 - 513 USD (mua theo chuyến đi) và từ 138 - 669 USD (mua 1 năm) khi đi du lịch toàn cầu.

Ngoài ra còn một số sản phẩm bảo hiểm du lịch uy tín của các công ty như PVI, AIG, MIC… mà bạn có thể tìm hiểu, so sánh hoặc lấy báo giá để lựa chọn được sản phẩm thích hợp nhất cho mình, nhằm đảm bảo chuyến du lịch thêm ý nghĩa.

Hy vọng với những thông tin trên đây, bạn đã hiểu rõ về bảo hiểm du lịch cũng như phạm vi bảo hiểm của loại hình này. Nếu có nhu cầu tham gia bảo hiểm du lịch nhưng đang phân vân chưa biết lựa chọn sản phẩm của công ty nào bạn có thể để lại thông tin TẠI ĐÂY để nhận tư vấn.

Nguyễn Cao Việt