avatart

khach

icon

Hướng dẫn mở tài khoản tư vấn viên

Bước 1: Trên trang chủ thebank.vn click vào "Đăng ký tài khoản tư vấn viên"

step

Bước 2: Chọn đăng ký bằng Facebook/Google/Zalo hoặc đăng ký bằng tài khoản

Bước 3: Nếu chọn đăng ký bằng tài khoản

3.1. Điền đầy đủ thông tin cá nhân và mật khẩu, sau đó click “Đăng ký”

step

3.2. Cung cấp thông tin về đơn vị công tác và vị trí công tác, sau đó click “Hoàn thành”

step