avatart

khach

icon

Hướng dẫn tạo hồ sơ năng lực

Để tạo ấn tượng cho khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, TheBank hướng dẫn bạn tạo 1 bộ hồ sơ năng lực ngắn gọn và đầy đủ thông tin nhất như sau:

1. Bằng cấp và chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực đang tư vấn

2. Chuyên môn bạn đã được đào tạo

3. Nghề nghiệp hiện tại, số năm kinh nghiệm

4. Tên công ty, doanh nghiệp bạn đang công tác

5. Vị trí hiện tại của bạn trong công ty, doanh nghiệp

6. Số khách hàng hoặc doanh nghiệp bạn đang phục vụ và đã phục vụ thành công

7. Các chương trình, khóa học mở rộng có liên quan đã tham gia

8. Các danh hiệu đã đạt được trong quá trình công tác và làm việc (ảnh kèm theo)

9. Hình ảnh về bằng cấp và chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực bạn đang làm

Trên đây là những danh mục TheBank khuyến cáo bạn nên có, càng đầy đủ thì ấn tượng với khách hàng càng cao. Bạn có thể tham khảo phần “Hồ sơ chuyên gia” trong mẫu hồ sơ đầy đủ dưới đây

Lưu ý: mọi thông tin mà bạn cung cấp trong hồ sơ năng lực sẽ được các chuyên gia của TheBank kiểm tra và đánh giá trên thực tế. Thông tin nào không chính xác sẽ bị loại bỏ sau khi được xác thực hồ sơ

step