TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên gia tư vấn tài chính ngân hàng và bảo hiểm

(74693)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Nguyễn Xuân Hồng

Nguyễn Xuân Hồng

6

Chuyên gia

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: COO
Ngày mở tài khoản: 08/01/2019
Chat ngay
7034 lượt xem
Chuyên gia Ngọc Như

Ngọc Như

3

Chuyên gia

Tổ chức: Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit).
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 04/12/2017
Chat ngay
4243 lượt xem
Chuyên gia HỒ NHƯ XUÂN

HỒ NHƯ XUÂN

Tư vấn viên

Tổ chức: SmartAgent_TBA.
Dịch vụ tư vấn: --- tại
Kinh nghiệm:
Vị trí: AM
Ngày mở tài khoản: 17/02/2021
Chat ngay
Chuyên gia Phan Phi ThuyỀn

Phan Phi ThuyỀn

Tư vấn viên

Tổ chức: SmartAgent_TBA.
Dịch vụ tư vấn: --- tại
Kinh nghiệm:
Vị trí: ST
Ngày mở tài khoản: 17/02/2021
Chat ngay
Chuyên gia Phan Thị Thu Hiền

Phan Thị Thu Hiền

1

Chuyên gia

Tổ chức: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Truong phong
Ngày mở tài khoản: 10/09/2016
Chat ngay
3205 lượt xem
Chuyên gia Lại Văn Khánh

Lại Văn Khánh

1

Chuyên gia

Tổ chức: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Trưởng nhóm kinh doanh cấp cao
Ngày mở tài khoản: 25/02/2016
Chat ngay
4105 lượt xem
Chuyên gia NguyỄn VĂn VŨ

NguyỄn VĂn VŨ

Tư vấn viên

Tổ chức: SmartAgent_TBA.
Dịch vụ tư vấn: --- tại
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 17/02/2021
Chat ngay
Chuyên gia NguyỄn NhƯ Anh TÚ

NguyỄn NhƯ Anh TÚ

Tư vấn viên

Tổ chức: SmartAgent_TBA.
Dịch vụ tư vấn: --- tại
Kinh nghiệm:
Vị trí: SA
Ngày mở tài khoản: 17/02/2021
Chat ngay
Tổ chức: CÔNG TY CP TC ADVISORS.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Tây Ninh
Kinh nghiệm: 14 năm
Vị trí: Quản lý
Ngày mở tài khoản: 04/02/2015
Chat ngay
6381 lượt xem
Chuyên gia Đào Kim Ngân

Đào Kim Ngân

1

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Tiên Phong.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 05/04/2019
Chat ngay
1100 lượt xem
Chuyên gia BÙi VĂn TruyỀn

BÙi VĂn TruyỀn

Tư vấn viên

Tổ chức: SmartAgent_TBA.
Dịch vụ tư vấn: --- tại Sóc Trăng
Kinh nghiệm:
Vị trí: AM
Ngày mở tài khoản: 17/02/2021
Chat ngay
Chuyên gia

Tư vấn viên

Tổ chức: SmartAgent_TBA.
Dịch vụ tư vấn: --- tại
Kinh nghiệm:
Vị trí: SM
Ngày mở tài khoản: 17/02/2021
Chat ngay
Chuyên gia Phạm Đình Bảo

Phạm Đình Bảo

2

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Nam Á.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên QHKH Cá nhân
Ngày mở tài khoản: 18/12/2017
Chat ngay
1602 lượt xem
Chuyên gia Trần Vĩnh Thông

Trần Vĩnh Thông

1

Chuyên viên

Tổ chức: Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit).
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Team leader
Ngày mở tài khoản: 31/01/2019
Chat ngay
1160 lượt xem
Chuyên gia Lê Trần Thanh Trâm

Lê Trần Thanh Trâm

Tư vấn viên

Tổ chức: SmartAgent_TBA.
Dịch vụ tư vấn: --- tại
Kinh nghiệm:
Vị trí: SA
Ngày mở tài khoản: 17/02/2021
Chat ngay
Chuyên gia Phạm Thị Thu Trang

Phạm Thị Thu Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: SmartAgent_TBA.
Dịch vụ tư vấn: --- tại
Kinh nghiệm:
Vị trí: SA
Ngày mở tài khoản: 17/02/2021
Chat ngay
Chuyên gia Võ Khánh Được

Võ Khánh Được

3

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Trái phiếu, Vay mua nhà, Vay kinh doanh tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 10/03/2017
Chat ngay
1015 lượt xem
Chuyên gia Trần Hoàng Giang

Trần Hoàng Giang

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 16/04/2015
Chat ngay
2785 lượt xem
Chuyên gia Bùi Vũ Linh

Bùi Vũ Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: SmartAgent_TBA.
Dịch vụ tư vấn: --- tại
Kinh nghiệm:
Vị trí: SD
Ngày mở tài khoản: 17/02/2021
Chat ngay
Chuyên gia Phạm Quốc Vương

Phạm Quốc Vương

Tư vấn viên

Tổ chức: SmartAgent_TBA.
Dịch vụ tư vấn: --- tại
Kinh nghiệm:
Vị trí: DD
Ngày mở tài khoản: 17/02/2021
Chat ngay