TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

SO SÁNH SẢN PHẨM BẢO HIỂM SỨC KHỎE

  • Đối Tượng Tham Gia

  • Độ Tuổi Tham Gia

  • Phí bảo hiểm

  • Chương Trình Bảo Hiểm

  • Công Ty Bảo Hiểm

  • TÌM KIẾM CHỌN LẠI

Kho dữ liệu của chúng tôi giúp khách hàng so sánh tất cả các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe trên thị trường giúp bạn chọn lựa sản phẩm bảo hiểm có mức phí phù hợp với nhu cầu tài chính và điều kiện kinh tế một cách nhanh nhất thông qua bộ lọc thông minh. Ngoài ra, khách hàng có thể Gửi yêu cầu tư vấn để được hỗ trợ sớm nhất hoặc liên hệ với các chuyên gia tư vấn bảo hiểm trên TheBank để trao đổi cụ thể.

84 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe

Những thông tin cơ bản về bảo hiểm sức khỏe nhất định bạn phải biết

Bảo hiểm sức khỏe là gì?

Là loại hình bảo hiểm phi nhân thọ mà công ty bảo hiểm sẽ chi trả những chi phí điều trị cho những ốm đau, bệnh tật, phát sinh trong quá trình bảo hiểm và thuộc phạm vi bảo hiểm.

Đây là sản phẩm bảo hiểm tự nguyện được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm thương mại trên thị trường như: Bảo hiểm Prevoir, Bảo Việt, PVI, Liberty, PTI....

Điểm khác nhau căn bản giữa bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm y tế là bảo hiểm y tế chỉ áp dụng tại các bệnh viện đúng tuyến và chỉ được chi trả các chi phí thuộc danh mục được phê duyệt.