TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn ngân hàng VPBank

(177)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Mr Thuận

Mr Thuận

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm, Bất động sản, Chứng khoán, Trái phiếu tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 25/12/2014
Chat ngay
3476 lượt xem
Chuyên gia Trần Phát Lực

Trần Phát Lực

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Nam Định
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: CV Quan Hệ Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 27/10/2016
Chat ngay
1157 lượt xem
Chuyên gia Dương Anh

Dương Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 23/06/2019
Chat ngay
365 lượt xem
Chuyên gia Lưu Thị Hà My

Lưu Thị Hà My

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 06/07/2016
Chat ngay
821 lượt xem
Chuyên gia Thùy Dung TPBank

Thùy Dung TPBank

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn Khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 10/05/2018
Chat ngay
471 lượt xem
Chuyên gia NGUYỄN HỮU NHÂN

NGUYỄN HỮU NHÂN

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bất động sản, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng
Ngày mở tài khoản: 06/05/2015
Chat ngay
1138 lượt xem
Chuyên gia Trần Thị Hạnh

Trần Thị Hạnh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 27/04/2016
Chat ngay
718 lượt xem
Chuyên gia Võ thị nga

Võ thị nga

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 14/08/2020
Chat ngay
221 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoàng

Nguyễn Hoàng

Tư vấn viên

Tổ chức: VPBank.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm:
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 26/03/2022
Chat ngay
160 lượt xem
Chuyên gia Quản Trọng Thành

Quản Trọng Thành

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản, Trái phiếu, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Đồng Nai
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: trưởng phòng kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 04/04/2019
Chat ngay
242 lượt xem
Chuyên gia Phạm văn sáng

Phạm văn sáng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 10/09/2017
Chat ngay
379 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Khánh Vân

Hoàng Khánh Vân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Nghệ An
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 26/04/2017
Chat ngay
440 lượt xem
Chuyên gia Lương Ngọc Hà

Lương Ngọc Hà

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Director
Ngày mở tài khoản: 30/08/2015
Chat ngay
1145 lượt xem
Chuyên gia Đặng Quốc Việt

Đặng Quốc Việt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: chuyên viên Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 11/09/2015
Chat ngay
565 lượt xem
Chuyên gia Ngô Thị Thùy Trang

Ngô Thị Thùy Trang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Sale
Ngày mở tài khoản: 11/10/2016
Chat ngay
638 lượt xem
Chuyên gia Võ Văn Lân

Võ Văn Lân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: PB
Ngày mở tài khoản: 13/10/2016
Chat ngay
524 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Công Hoan

Nguyễn Công Hoan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: ---
Ngày mở tài khoản: 15/12/2016
Chat ngay
372 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Huy Quang

Nguyễn Huy Quang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên KH cá nhân
Ngày mở tài khoản: 12/02/2020
Chat ngay
238 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Vũ Giăp

Nguyễn Vũ Giăp

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác, Trái phiếu, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Nam Định
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 24/02/2020
Chat ngay
Chuyên gia Huỳnh Quốc Việt

Huỳnh Quốc Việt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Bến Tre
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 27/08/2021
Chat ngay
169 lượt xem