TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn ngân hàng BIDV

(83)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia TRẦN THỊ BÍCH TRÂM

TRẦN THỊ BÍCH TRÂM

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 06/09/2018
Chat ngay
1042 lượt xem
Chuyên gia Trần Ngọc Tiến

Trần Ngọc Tiến

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 17/08/2016
Chat ngay
1502 lượt xem
Chuyên gia Lam Huong

Lam Huong

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Trưởng phòng
Ngày mở tài khoản: 11/10/2017
Chat ngay
681 lượt xem
Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: Cán Bộ QHKH
Ngày mở tài khoản: 01/09/2018
Chat ngay
261 lượt xem
Chuyên gia LƯU SCHANG SANH

LƯU SCHANG SANH

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tư Vấn
Ngày mở tài khoản: 18/08/2016
Chat ngay
610 lượt xem
Chuyên gia Bùi Thị Nhàn

Bùi Thị Nhàn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên
Ngày mở tài khoản: 05/12/2015
Chat ngay
1182 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Thanh Sơn

Hoàng Thanh Sơn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 25/01/2015
Chat ngay
9045 lượt xem
Chuyên gia nguyen tien dung

nguyen tien dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 9 năm
Vị trí: Truong phong Giao dich
Ngày mở tài khoản: 10/04/2015
Chat ngay
3205 lượt xem
Chuyên gia PHAN THẾ LỰC

PHAN THẾ LỰC

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 15/04/2015
Chat ngay
2230 lượt xem
Chuyên gia Trần Nhật Trung

Trần Nhật Trung

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 12 năm
Vị trí: Trưởng phòng KH
Ngày mở tài khoản: 07/07/2015
Chat ngay
1236 lượt xem
Chuyên gia Ngọc Văn

Ngọc Văn

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ quốc tế , Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Customer Service Call Center
Ngày mở tài khoản: 19/05/2016
Chat ngay
656 lượt xem
Chuyên gia Vu Tuyet Nhung

Vu Tuyet Nhung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 10 năm
Vị trí: CV QLKH
Ngày mở tài khoản: 03/01/2017
Chat ngay
470 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thành Lộc

Nguyễn Thành Lộc

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: nhân viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 10/02/2017
Chat ngay
422 lượt xem
Chuyên gia Le Hong Vinh

Le Hong Vinh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 13 năm
Vị trí: Giám đốc
Ngày mở tài khoản: 02/06/2017
Chat ngay
351 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Đức Thuận

Nguyễn Đức Thuận

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 11 năm
Vị trí: Trưởng phòng
Ngày mở tài khoản: 14/08/2017
Chat ngay
331 lượt xem
Chuyên gia Nguyen Thi Phuong Dung

Nguyen Thi Phuong Dung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 12/08/2015
Chat ngay
823 lượt xem
Chuyên gia Huyền Thương Nguyễn

Huyền Thương Nguyễn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên viên tư vấn
Ngày mở tài khoản: 28/03/2015
Chat ngay
1006 lượt xem
Chuyên gia Phạm Hồng Thái

Phạm Hồng Thái

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư Vấn Viên
Ngày mở tài khoản: 28/07/2015
Chat ngay
683 lượt xem
Chuyên gia Mai Phương

Mai Phương

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 13/05/2016
Chat ngay
472 lượt xem
Chuyên gia Trong Duy

Trong Duy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 29/08/2016
Chat ngay
376 lượt xem