TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn ngân hàng Vietcombank

(106)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Tạ Đức Huân

Tạ Đức Huân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng ( RM)
Ngày mở tài khoản: 31/07/2018
Chat ngay
464 lượt xem
Chuyên gia Võ Thị Thủy

Võ Thị Thủy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 24/06/2015
Chat ngay
998 lượt xem
Chuyên gia Huệ My

Huệ My

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 19/06/2018
Chat ngay
322 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Công Đức

Nguyễn Công Đức

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Cán bộ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 28/07/2015
Chat ngay
1094 lượt xem
Chuyên gia Hồ Văn Sơn

Hồ Văn Sơn

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Trái phiếu tại TP HCM
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên tín dụng
Ngày mở tài khoản: 19/12/2018
Chat ngay
316 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hải Anh

Nguyễn Hải Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Vay mua ô tô, Vay mua nhà, Vay kinh doanh tại Quảng Ninh
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Quản lý khách hàng
Ngày mở tài khoản: 11/02/2017
Chat ngay
264 lượt xem
Chuyên gia Nguyen anh tuan

Nguyen anh tuan

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bất động sản, Chứng khoán, Vàng và Ngoại tệ, Trái phiếu tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Ha noi
Ngày mở tài khoản: 16/08/2017
Chat ngay
566 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Huy

Nguyễn Huy

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 10/12/2014
Chat ngay
1526 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn tài chính - Bảo hiểm
Ngày mở tài khoản: 21/06/2015
Chat ngay
926 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP Hải Phòng
Kinh nghiệm: 20 năm
Vị trí: Nhan vien
Ngày mở tài khoản: 23/02/2016
Chat ngay
1333 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thái Hoàng

Phạm Thái Hoàng

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 06/04/2016
Chat ngay
925 lượt xem
Chuyên gia lê bá việt

lê bá việt

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại Thanh Hóa
Kinh nghiệm: 29 năm
Vị trí: làm ruộng
Ngày mở tài khoản: 29/12/2016
Chat ngay
433 lượt xem
Chuyên gia Trần Thu

Trần Thu

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Vĩnh Phúc
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Cán bộ tín dụng
Ngày mở tài khoản: 20/04/2017
Chat ngay
382 lượt xem
Chuyên gia Phạm Thị Yến Nhi

Phạm Thị Yến Nhi

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Stock trader
Ngày mở tài khoản: 13/11/2016
Chat ngay
395 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Cán bộ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 27/08/2014
Chat ngay
1484 lượt xem
Chuyên gia trieu thang

trieu thang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: NV
Ngày mở tài khoản: 07/04/2015
Chat ngay
874 lượt xem
Chuyên gia nguyen quy thien

nguyen quy thien

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại Bình Dương
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: kinh doanh nha tro
Ngày mở tài khoản: 27/05/2015
Chat ngay
837 lượt xem
Chuyên gia Le Quang Thang

Le Quang Thang

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Cao cap
Ngày mở tài khoản: 04/06/2015
Chat ngay
844 lượt xem
Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 05/04/2016
Chat ngay
417 lượt xem
Chuyên gia Phan Hải Thoại

Phan Hải Thoại

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng
Ngày mở tài khoản: 11/05/2016
Chat ngay
377 lượt xem