TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Chuyên viên tư vấn ngân hàng SCB

(70)

Sử dụng bộ lọc để tìm kiếm tư vấn nhanh chóng.


Tốt nhất
Chuyên gia Trần Hoàng Giang

Trần Hoàng Giang

Chuyên viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 6 năm
Vị trí: Chuyên viên Quan hệ Khách hàng
Ngày mở tài khoản: 16/04/2015
Chat ngay
2619 lượt xem
Chuyên gia Trần Thanh Bình

Trần Thanh Bình

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 02/09/2016
Chat ngay
1398 lượt xem
Chuyên gia Đặng Xuân Điền

Đặng Xuân Điền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bất động sản tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: Chuyên Viên KH Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 24/05/2016
Chat ngay
807 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thị Linh

Nguyễn Thị Linh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ tại Tây Ninh
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 12/06/2019
Chat ngay
213 lượt xem
Chuyên gia Vũ Văn Tiến

Vũ Văn Tiến

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên KHCN
Ngày mở tài khoản: 10/01/2018
Chat ngay
293 lượt xem
Chuyên gia Đỗ Huỳnh Bích Ngọc

Đỗ Huỳnh Bích Ngọc

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Nhân viên Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 18/05/2016
Chat ngay
983 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Khắc Hiếu

Nguyễn Khắc Hiếu

3

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: chuyễn viên khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 08/07/2015
Chat ngay
1816 lượt xem
Chuyên gia Ngô Anh Quân

Ngô Anh Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 24/01/2016
Chat ngay
748 lượt xem
Chuyên gia Đặng Thị Lam Điền

Đặng Thị Lam Điền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Gửi tiết kiệm tại TP HCM
Kinh nghiệm: 8 năm
Vị trí: Phó giám đốc phòng giao dịch
Ngày mở tài khoản: 15/04/2018
Chat ngay
256 lượt xem
Chuyên gia Đặng Quốc Quân

Đặng Quốc Quân

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Thẻ ghi nợ quốc tế , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm ôtô, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại TP Đà Nẵng
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Chuyên viên Khách hàng cá nhân
Ngày mở tài khoản: 01/04/2020
Chat ngay
99 lượt xem
Chuyên gia Trần Bá Đệ

Trần Bá Đệ

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Đồng Tháp
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Tin Dung
Ngày mở tài khoản: 19/04/2015
Chat ngay
2043 lượt xem
Chuyên gia Trần Quốc Trưởng

Trần Quốc Trưởng

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Các loại bảo hiểm khác, Bất động sản, Trái phiếu, Vay mua ô tô, Vay mua nhà tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Ngày mở tài khoản: 10/12/2018
Chat ngay
253 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Yến

2

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: Tư vấn viên
Ngày mở tài khoản: 19/01/2015
Chat ngay
3604 lượt xem
Chuyên gia Nguyễn Thanh Huyền

Nguyễn Thanh Huyền

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: CTV Kinh Doanh
Ngày mở tài khoản: 07/04/2015
Chat ngay
1766 lượt xem
Chuyên gia Ngọc Anh

Ngọc Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ nội địa , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm
Vị trí: RM
Ngày mở tài khoản: 23/12/2014
Chat ngay
1212 lượt xem
Chuyên gia Phương Thảo

Phương Thảo

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 7 năm
Vị trí: Chuyên viên DVKH
Ngày mở tài khoản: 06/04/2017
Chat ngay
277 lượt xem
Chuyên gia Nam

Nam

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Vay tín chấp, Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 2 năm
Vị trí: Chuyên Viên Tín Dụng
Ngày mở tài khoản: 24/12/2014
Chat ngay
4722 lượt xem
Chuyên gia Đinh Thị Thu Hiền

Đinh Thị Thu Hiền

1

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Thẻ ghi nợ quốc tế , Gửi tiết kiệm, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm thai sản, Bảo hiểm ôtô, Các loại bảo hiểm khác tại TP HCM
Kinh nghiệm: 4 năm
Vị trí: chuyen vien tu van tin dung
Ngày mở tài khoản: 05/03/2015
Chat ngay
3509 lượt xem
Chuyên gia Hoàng Anh

Hoàng Anh

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Gửi tiết kiệm tại Hà Nội
Kinh nghiệm: 1 năm
Vị trí: Chuyên viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 21/04/2015
Chat ngay
908 lượt xem
Chuyên gia Hàng Việt Trung

Hàng Việt Trung

Tư vấn viên

Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Dịch vụ tư vấn: Thẻ tín dụng , Vay thế chấp, Gửi tiết kiệm tại Cà Mau
Kinh nghiệm: 5 năm
Vị trí: Chuyên viên kinh doanh
Ngày mở tài khoản: 14/05/2015
Chat ngay
7244 lượt xem