avatart

khach

icon
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng EximBank tháng 2/2024

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng EximBank 2024 mới nhất

112.106 người quan tâm

Loại tiền huy động Số tiền tối thiểu khi mở sổ tiết kiệm
VND, USD, EUR, AUD,CAD, CHF, GBP, JPY, SGD 100 nghìn

Loại tiền huy động

VND, USD, EUR, AUD,CAD, CHF, GBP, JPY, SGD

Số tiền tối thiểu khi mở sổ tiết kiệm

100 nghìn

 • Bảng lãi suất tiền gửi img img
 • 1
  Tháng
  3
  Tháng
  6
  Tháng
  12
  Tháng
  24
  Tháng
  Không kỳ hạn
  < 300 tr 4,20% 4,50% 5,80% 6,30% 6,50% 0,20%
  < 500 tr 4,20% 4,50% 5,80% 6,30% 6,50% 0,20%
  > 500 tr 4,20% 4,50% 5,80% 6,30% 6,50% 0,20%
  > 1 tỷ 4,20% 4,50% 5,80% 6,30% 6,50% 0,20%
  > 2 tỷ 4,20% 4,50% 5,80% 6,30% 6,50% 0,20%
  < 300 triệu - 5,60% 6,60% 7,20% 7,30% 0,20%
  < 500 triệu - 5,60% 6,60% 7,20% 7,30% 0,20%
  > 500 triệu - 5,60% 6,60% 7,20% 7,30% 0,20%
  > 1 tỷ - 5,60% 6,60% 7,20% 7,30% 0,20%
  > 2 tỷ - 5,60% 6,60% 7,20% 7,30% 0,20%
  < 300 triệu 5,60% 5,80% 6,80% 7,40% 7,50 % 0,20%
  < 500 triệu 5,60% 5,80% 6,80% 7,40% 7,50 % 0,20%
  > 500 triệu 5,60% 5,80% 6,80% 7,40% 7,50 % 0,20%
  > 1 tỷ 5,60% 5,80% 6,80% 7,40% 7,50 % 0,20%
  > 2 tỷ 5,60% 5,80% 6,80% 7,40% 7,50 % 0,20%
 • Lợi ích img img
 • Lợi ích

  • Thẻ tiết kiệm của Eximbank được thanh toán ở bất kỳChi nhánh/Phòng giao dịchcủa Eximbank trên toàn quốc.
  • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng đi du lịch và học tập ở nước ngoài,…
  • Được cầm cố, bảo lãnh để vay vốn Ngân hàng.
  • Dùng để ký quỹ phát hành thẻ tín dụng quốc tế.
  • Khi đến hạn, nếu người gửi tiền không đến lãnh hoặc không có yêu cầu gì khác, Eximbank sẽ tự động nhập lãi vào vốn gốc và kéo dài thêm kỳ hạn mới.
  • Khi chưa đến ngày đáo hạn, nếu cần tiền Quý khách có thể rút trước hạn hoặc cầm cố thẻ tiết kiệm vay vốn tại Ngân hàng.
  • Khi đến đúng ngày đáo hạn, khách hàng được phép nộp thêm vào thẻ tiết kiệm đó mà không cần phải làm thẻ mới lại.
  • Đối với thẻ tiết kiệm ngoại tệ theo yêu cầu của người gửi tiền, Eximbank sẽ sử dụng các công cụ trên thị trường tài chính để chuyển đổi sang ngoại tệ khác.
 • Đặc điểm img img
 • Đặc điểm

  Cập nhật nhanh nhất lãi suất gửi tiết kiệm của ngân hàng Eximbank năm 2020 giúp khách hàng không bỏ lỡ những ưu đãi và gửi tiết kiệm có hiệu quả nhất

  Đặc điểm của sản phẩm

  • Phương thức trả lãi: Lãi của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn được trả trước, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, cuối kỳ hoặc theo thỏa thuận với Eximbank.
  • Số dư tối thiểu: Số tiền gửi thấp nhất là 100.000 đồng Việt Nam, 50 USD ngoại tệ khác qui đổi tương đương.

  Đối tượng và điều kiện gửi tiền tiết kiệm:

  • Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam là các cá nhân Việt Nam và các cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
  • Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ là các cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài cư trú.
  • Các cá nhân người Việt Nam và nước ngoài có đủ từ 18 tuổi trờ lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo qui định của pháp luật.

  Thủ tục ủy quyền thẻ tiết kiệm:

  • Ủy quyền được thực hiện tại Eximbank: Chủ thẻ tiết kiệm và người được ủy quyền mang thẻ tiết kiệm và CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực đến Eximbank làm thủ tục, không cần phải công chứng.
  • Ủy quyền không thực hiện tại Eximbank:Giấy ủy quyền phải có xác nhận của công chứng nhà nước hoặc chính quyền địa phương theo qui định.
 • Hồ sơ đăng ký img img
 • Thủ tục gửi tiết kiệm tại EximBank

  Khi khách hàng giao dịch lần đầu:

  • Quý khách hàng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
  • Quý khách hàng trực tiếp đến Eximbank gặp nhân viên giao dịch để làm thủ tục gửi tiền (theo mẫu Eximbank 
  • Mẫu đăng ký mở tài khoản cá nhân) và nhận thẻ tiết kiệm từ nhân viên giao dịch.

  Khi khách hàng giao dịch từ lần thứ hai:

  • Khi Quý khách hàng có nhu cầu gửi tiền vào: Khách hàng có thể trực tiếp hoặc nhờ người thân đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của Eximbank trên toàn quốc gửi tiền.
  • Khi Quý khách hàng có nhu cầu rút tiền: Khách hàng phải mang theo CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trực tiếp đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của Eximbank trên toàn quốc đến giao dịch. Có thể ủy quyền cho người khác rút tiền.

Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm EximBank

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 4,20% 4,50% 5,80% 6,30% 6,50% 0,20%
<500 triệu 4,20% 4,50% 5,80% 6,30% 6,50% 0,20%
> 500 triệu 4,20% 4,50% 5,80% 6,30% 6,50% 0,20%
>1 tỷ 4,20% 4,50% 5,80% 6,30% 6,50% 0,20%
>2 tỷ 4,20% 4,50% 5,80% 6,30% 6,50% 0,20%
< 300 triệu - 5,60% 6,60% 7,20% 7,30% 0,20%
<500 triệu - 5,60% 6,60% 7,20% 7,30% 0,20%
> 500 triệu - 5,60% 6,60% 7,20% 7,30% 0,20%
>1 tỷ - 5,60% 6,60% 7,20% 7,30% 0,20%
>2 tỷ - 5,60% 6,60% 7,20% 7,30% 0,20%
< 300 triệu 5,60% 5,80% 6,80% 7,40% 7,50 % 0,20%
<500 triệu 5,60% 5,80% 6,80% 7,40% 7,50 % 0,20%
> 500 triệu 5,60% 5,80% 6,80% 7,40% 7,50 % 0,20%
>1 tỷ 5,60% 5,80% 6,80% 7,40% 7,50 % 0,20%
>2 tỷ 5,60% 5,80% 6,80% 7,40% 7,50 % 0,20%
Lợi ích

 • Thẻ tiết kiệm của Eximbank được thanh toán ở bất kỳChi nhánh/Phòng giao dịchcủa Eximbank trên toàn quốc.
 • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng đi du lịch và học tập ở nước ngoài,…
 • Được cầm cố, bảo lãnh để vay vốn Ngân hàng.
 • Dùng để ký quỹ phát hành thẻ tín dụng quốc tế.
 • Khi đến hạn, nếu người gửi tiền không đến lãnh hoặc không có yêu cầu gì khác, Eximbank sẽ tự động nhập lãi vào vốn gốc và kéo dài thêm kỳ hạn mới.
 • Khi chưa đến ngày đáo hạn, nếu cần tiền Quý khách có thể rút trước hạn hoặc cầm cố thẻ tiết kiệm vay vốn tại Ngân hàng.
 • Khi đến đúng ngày đáo hạn, khách hàng được phép nộp thêm vào thẻ tiết kiệm đó mà không cần phải làm thẻ mới lại.
 • Đối với thẻ tiết kiệm ngoại tệ theo yêu cầu của người gửi tiền, Eximbank sẽ sử dụng các công cụ trên thị trường tài chính để chuyển đổi sang ngoại tệ khác.
Đặc điểm

Cập nhật nhanh nhất lãi suất gửi tiết kiệm của ngân hàng Eximbank năm 2020 giúp khách hàng không bỏ lỡ những ưu đãi và gửi tiết kiệm có hiệu quả nhất

Đặc điểm của sản phẩm

 • Phương thức trả lãi: Lãi của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn được trả trước, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, cuối kỳ hoặc theo thỏa thuận với Eximbank.
 • Số dư tối thiểu: Số tiền gửi thấp nhất là 100.000 đồng Việt Nam, 50 USD ngoại tệ khác qui đổi tương đương.

Đối tượng và điều kiện gửi tiền tiết kiệm:

 • Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam là các cá nhân Việt Nam và các cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ là các cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài cư trú.
 • Các cá nhân người Việt Nam và nước ngoài có đủ từ 18 tuổi trờ lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo qui định của pháp luật.

Thủ tục ủy quyền thẻ tiết kiệm:

 • Ủy quyền được thực hiện tại Eximbank: Chủ thẻ tiết kiệm và người được ủy quyền mang thẻ tiết kiệm và CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực đến Eximbank làm thủ tục, không cần phải công chứng.
 • Ủy quyền không thực hiện tại Eximbank:Giấy ủy quyền phải có xác nhận của công chứng nhà nước hoặc chính quyền địa phương theo qui định.

Thủ tục gửi tiết kiệm tại EximBank

Khi khách hàng giao dịch lần đầu:

 • Quý khách hàng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Quý khách hàng trực tiếp đến Eximbank gặp nhân viên giao dịch để làm thủ tục gửi tiền (theo mẫu Eximbank 
 • Mẫu đăng ký mở tài khoản cá nhân) và nhận thẻ tiết kiệm từ nhân viên giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch từ lần thứ hai:

 • Khi Quý khách hàng có nhu cầu gửi tiền vào: Khách hàng có thể trực tiếp hoặc nhờ người thân đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của Eximbank trên toàn quốc gửi tiền.
 • Khi Quý khách hàng có nhu cầu rút tiền: Khách hàng phải mang theo CMND hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trực tiếp đến bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch nào của Eximbank trên toàn quốc đến giao dịch. Có thể ủy quyền cho người khác rút tiền.

Đánh giá sản phẩm:

2(24 lượt)

Tư vấn gửi tiết kiệm


Bạn chưa đồng ý với chúng tôi

Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm

BÌnh luận

Các sản phẩm gửi tiết kiệm khác

Lãi suất

3,85%

Hình thức nhận lãi

Nhận lãi hàng tháng

Lãi suất

8,60%

Hình thức nhận lãi

Nhận lãi cuối kỳ

Lãi suất

7,40%

Hình thức nhận lãi

Nhận lãi cuối kỳ

Lãi suất

9,11%

Hình thức nhận lãi

Nhận lãi hàng tháng

Lãi suất

7,63%

Hình thức nhận lãi

Nhận lãi trước

Gửi email đến chuyên gia tư vấn