TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Thịnh An Phú Quý Đại Phát

Thịnh An Phú Quý Đại Phát
0 0
 • Mức phí tối thiểu

  3 triệu
 • Độ tuổi tham gia

  0 - 65 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng

  5/10/20 năm
 • Thời hạn đóng phí

  1 lần/5 năm/15 năm
 • Định kỳ đóng phí

  Năm / Nửa Năm / Quý / Tháng
 • GIỚI THIỆU
  SẢN PHẨM

 • QUYỀN LỢI
  CHI TIẾT

 • ĐIỀU KIỆN
  THAM GIA

 • GIẢI PHÁP
  GIA TĂNG BẢO VỆ

 • THÔNG TIN
  THAM KHẢO

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

(477 người đã xem)

(0 nhận xét)
 • 5
 • 5
 • Chia sẻ
 • +

  Chia sẻ
 • Đã thêm vào sản phẩm ưa thích

- Nhiều thời hạn hợp đồng thích hợp với nhiều kế hoạch tiết kiệm
- Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn với lãi suất cao giúp khách hàng có một kế hoạch tiết kiệm hiệu quả.
- Nội dung đơn giản, dễ tìm hiểu, thích hợp cho những người mới biết về bảo hiểm.

QUYỀN LỢI CHI TIẾT

Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc Quyền lợi bảo hiểm khi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Nếu người được bảo hiểm tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm khi tử vong hoặc Quyền lợi bảo hiểm khi bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn như sau:

Đối với thời hạn hợp đồng năm (05) năm

Nếu tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra trong vòng hai (02) Năm hợp đồng đầu tiên kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng, chi trả Phí bảo hiểm đã đóng cộng thêm 10% mỗi năm trên phí đã đóng.

Nếu tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn kể từ Năm hợp đồng thứ ba trở đi kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng, chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm.

Đối với thời hạn hợp đồng mười (10) năm

Nếu tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra trong vòng ba (03) Năm hợp đồng đầu tiên kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng, chi trả tổng phí bảo hiểm đã đóng cộng thêm 10% mỗi năm trên tổng phí đã đóng.

Nếu tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn kể từ Năm hợp đồng thứ tư trở đi kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng, chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm.

Đối với thời hạn hợp đồng hai mươi (20) năm

Nếu tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra trong vòng năm (05) Năm hợp đồng đầu tiên kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng, chi trả tổng phí bảo hiểm đã đóng cộng thêm 10% mỗi năm trên tổng phí đã đóng.

Nếu tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn kể từ Năm hợp đồng thứ sáu trở đi kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng, chi trả một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi tử vong do Tai nạn hoặc Quyền lợi bảo hiểm phụ trội khi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn

Nếu Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do Tai nạn trong vòng một trăm tám mươi (180) ngày kể từ ngày xảy ra Tai nạn, ngoài

Quyền lợi bảo hiểm nói trên, Công ty sẽ chi trả một trăm phần trăm (100%)  Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi đáo hạn Hợp đồng

Vào Ngày đáo hạn, nếu Hợp đồng có hiệu lực và Người được bảo hiểm còn sống và không bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả Quyền lợi đáo hạn cho (những) Người thụ hưởng bằng một trăm phần trăm (100%) Số tiền bảo hiểm.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA
Thời hạn và giới hạn


Thời hạn hợp đồng 5 10 20
Thời hạn đóng phí Một lần 5 15
Tuổi tham gia Tối thiểu 0 0 0
Tối đa 65 60 50
Số tiền bảo hiểm Tối thiểu 30 triệu 30 triệu 30 triệu
Tối đa 2,5 tỷ (tuổi≤14), 5,0 tỷ (tuổi≥15)
Giới hạn phí bảo hiểm  Tối thiểu: 300.000 VND mỗi kỳ đóng phí (bao gồm sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ kèm theo)
Cách thức đóng ph  Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý, hàng tháng

- THHĐ 5 năm: không có sản phẩm bổ trợ
- THHĐ 10 năm: R01, R02, R03, R04, R07
- THHĐ 20 năm: R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07

GIẢI PHÁP GIA TĂNG BẢO VỆ

SẢN PHẨM BỔ TRỢ
- Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Cathay (Mã sản phẩm: R01)
- Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Dành Cho Trẻ Em Cathay (Mã sản phẩm: R02)
- Bảo Hiểm Hỗ trợ Viện Phí Do Tai Nạn Cathay (Mã sản phẩm: R03)
- Bảo Hiểm Hỗ Trợ Viện Phí Cá Nhân Cathay (Mã sản phẩm: R04)
- Bảo hiểm hỗ trợ tử kỳ Cathay (Mã sản phẩm: R05)
- Bảo hiểm bổ trợ từ bỏ thu phí (Mã sản phẩm: R06)
- Bảo hiểm bổ trợ tai nạn cá nhân nâng cao (Mã sản phẩm: R07)

THÔNG TIN THAM KHẢONhận xét

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
nhận xét
Sắp xếp : Mới nhất

Các sản phẩm khác của Cathay Life