TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Bảo hiểm con người kết hợp

Thông tin sản phẩm
Quyền lợi bảo hiểm
Phí bảo hiểm
Đăng ký tư vấn
Thông tin sản phẩm

Bảo hiểm con người kết hợp - ABIC

Đối tượng bảo hiểm: Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam  có độ tuổi:

-        Là thành viên trong tổ chức có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi, những người trên 60 tuổi sẽ chỉ được bảo hiểm khi đã tham gia liên tục tại ABIC từ năm 58 tuổi.

-        Là cá nhân hoặc người phụ thuộc có độ tuổi từ 01 đến 60 tuổi

ABIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp:

-        Người đang bị bệnh tâm thần, bệnh phong.

-        Người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

-        Người đang điều trị bệnh ung thư, suy thận phải chạy thận nhân tạo, tiểu đường typ 2 (đối với các trường hợp tham gia bảo hiểm tái tục, ABIC sẽ nhận cho những bệnh này phát sinh trong thời gian tham gia bảo hiểm).

Phạm vi lãnh thổ: Lãnh thổ Việt Nam và trên toàn thế giới.

Phạm vi bảo hiểm: Các rủi ro do tai nạn, bệnh tật.

Quyền lợi bảo hiểm

BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Đơn vị tính VNĐ

Điều kiện bảo hiểm Sự kiện bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm
A Tử vong do bệnh tật, thai sản. Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm
B

Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật
Thương tật tạm thời do tai nạn

-       Đối với số tiền bảo hiểm đến 20 tr.đ: Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật và STBH.

-       Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 tr.đ đến 100 tr.đ:

  •  Chi trả chi phí y tế thực tế hợp lý.
  • Trợ cấp ngày điều trị thương tật tạm thời: 0,1% STBH/ngày, tối đa không quá 180 ngày/năm.
C Nằm viện do bệnh tật, thai sản

-       Đối với số tiền bảo hiểm đến 20 tr.đ: Chi trả trợ cấp là 0,3% số tiền bảo hiểm/ngày điều trị.

-       Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 tr.đ đến 100 tr.đ: Chi trả chi phí y tế thực tế hợp lý bao gồm tiền phòng, chi phí xét nghiệm, X- quang, tiền thuốc, truyền máu, ôxy, huyết thanh ... và trợ cấp mất giảm thu nhập 0,08% STBH/ngày. Tổng số tiền chi trả không vượt quá 0,3% STBH/ngày.

Phẫu thuật do bệnh tật, thai sản

-       Đối với số tiền bảo hiểm đến 20 tr.đ: Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm phẫu thuật và STBH.

-       Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 tr.đ đến 100 tr.đ: Chi trả chi phí y tế thực tế hợp lý bao gồm chi phí hội chẩn, gây mê, hồi sức, mổ .... Tổng số tiền chi trả không vượt quáBảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm phẫu thuật và STBH.

Phí bảo hiểm

BẢNG PHÍ BẢO HIỂM

Đơn vị tính VNĐ

Điều kiện bảo hiểm/Tuổi 1 - 18 18 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 65
A Từ 30.000 - 150.000 Từ 58.000 - 290.000 Từ 110.000 - 550.000 Từ 190.000 - 950.000 Từ 310.000 - 1.550.000
B Từ 50.000 - 250.000 Từ 56.000 - 280.000 Từ 56.000 - 280.000 Từ 56.000 - 280.000 Từ 56.000 - 280.000
C Từ 60.000 - 300.000 Từ 76.000 - 380.000 Từ 55.000 - 550.000 Từ 130.000 - 650.000 Từ 180.000 - 900.000

Thông tin sản phẩm do các thành viên cung cấp

TƯ VẤN BẢO HIỂM SỨC KHỎENhận xét

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
nhận xét
Sắp xếp : Mới nhất