TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (phổ thông)

Thông tin sản phẩm
Quyền lợi bảo hiểm
Phí bảo hiểm
Đăng ký tư vấn
Thông tin sản phẩm

Bảo hiểm Sức khỏe toàn diện - GIC
Sức khỏe tốt là nền tảng thiết yếu cho một cuộc sống trọn vẹn. Với một sức khỏe dồi dào, bạn có thể thực hiện công việc hiệu quả hơn, đạt được nhiều thành tựu, chăm sóc tốt hơn cho gia đình và hưởng thụ cuộc sống theo cách bạn mong muốn.

Nhưng mọi việc sẽ khác đi nếu sức khỏe gặp vấn đề.

Vì vậy, hãy trang bị cho bản thân và gia đình Bảo hiểm Sức khỏe Toàn diện của GIC, để được chúng tôi nhanh chóng hỗ trợ chi trả chi phí phát sinh khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn….

Việc điều trị hợp lý, kịp thời bằng nguồn tài chính được hỗ trợ sẽ giúp sức khỏe và tinh thần mau chóng hồi phục, để bạn lại có thể tiếp tục thực hiện những kế hoạch đã đề ra.

1.Đối tượng bảo hiểm

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam từ 1 tuổi đến 65 tuổi (sau đây gọi là Người được bảo hiểm). Đối với chương trình bảo hiểm đặc biệt chỉ nhận bảo hiểm đến 60 tuổi.

Không nhận bảo hiểm cho các đối tượng

a.       Những người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư;
b.      Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
c.       Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

2. Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm này bồi thường cho Người được bảo hiểm trong những trường hợp sau đây:

Phạm vi bảo hiểm A: Chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Phạm vi bảo hiểm B: Chết và thương tật thân thể do tai nạn;

Phạm vi bảo hiểm C: Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật.

3. Thời gian chờ

Đối với hợp đồng bảo hiểm tái tục, hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi Người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ trừ khi có thỏa thuận khác.

Đối với hợp đồng bảo hiểm đầu tiên và hợp đồng bảo hiểm không liên tục, hiệu lực bảo hiểm tuân theo các quy định sau, trừ khi có thỏa thuận khác:

1.      Phạm vi bảo hiểm A chỉ có hiệu lực bảo hiểm sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm đầy đủ.
2.      Phạm vi bảo hiểm B: bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi Người được bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ.
3.      Phạm vi bảo hiểm C:
a.       Trường hợp ốm đau bệnh tật (không phải do tai nạn): bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ.
b.      Trường hợp sẩy thai, nạo thai theo chỉ định của bác sĩ, lấy u nang buồng trứng, điều trị thai sản: bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ.
c.       Trường hợp sinh đẻ: bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 270 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ.
Các quy định ở mục 3a, 3b, 3c của Điều này không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm nhóm có từ 30 thành viên trở lên.

4. Bồi thường

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm
Khi yêu cầu GIC­ trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm và / hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho GIC các chứng từ sau đây:

1.      Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của GIC.
2.      Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm (bản sao).
3.      Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn.
4.      Các chứng từ y tế: giấy ra viện, phiếu điều trị (trường hợp điều trị nội trú), phiếu mổ (trường hợp phẫu thuật)... do người có thẩm quyền của cơ sở y tế ký, đóng dấu.
5.      Giấy chứng tử (trường hợp Người được bảo hiểm chết).
6.      Chứng từ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp Người được bảo hiểm chết).
Trường hợp Người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

Thời hạn thông báo sự kiện bảo hiểm và thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm
Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải thông báo cho GIC bằng văn bản. Quá thời hạn trên, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp sẽ bị từ chối một phần hay toàn bộ số tiền bảo hiểm trừ trường hợp bất khả kháng.

Trong vòng một năm kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi đến GIC hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm. Quá thời hạn trên, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp sẽ mất quyền yêu cầu trả tiền bảo hiểm trừ trường hợp bất khả kháng.

Thời hạn giải quyết yêu cầu trả tiền bảo hiểm
GIC có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thanh toán tiền bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ trừ  khi có thỏa thuận khác.

Thời hiệu khởi kiện
Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là 03 năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp.

Quyền lợi bảo hiểm

BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Chương trình phổ thông:   Người tham gia bảo hiểm có quyền lựa chọn Số tiền bảo hiểm trong phạm vi từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng / người (hoặc ngoại tệ tương đương).

Quyền lợi bảo hiểm

Chương trình phổ thông

(Số tiền bảo hiểm<=20trđ/người)

I - Sinh mạng cá nhân
1. Chết do ốm đau, bệnh tật, thai sản thuộc phạm vi bảo hiểm trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi tại Phạm vi bảo hiểm A
II - Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm
1. Chết do tai nạn trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi tại Phạm vi bảo hiểm B
2. Thương tật vĩnh viễn trả tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm ghi tại Phạm vi bảo hiểm B. Tỷ lệ phần trăm thương tật được quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do GIC ban hành.
3. Thương tật tạm thời trả tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm ghi tại Phạm vi bảo hiểm B. Tỷ lệ phần trăm thương tật được quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm do GIC ban hành.
III - Ốm đau, bệnh tật, thai sản thuộc phạm vi bảo hiểm phải nằm viện hoặc phẫu thuật
1. Nằm viện tây y (tối đa không quá 60 ngày / năm bảo hiểm)

10 ngày đầu: trả 0,5% số tiền bảo hiểm / ngày nằm viện

ngày thứ 11 trở đi: 0,3% số tiền bảo hiểm / ngày nằm viện

2. Nằm viện đông y (tối đa không quá 90 ngày / năm bảo hiểm)

20 ngày đầu: trả 0,2% số tiền bảo hiểm / ngày nằm viện

ngày thứ 21 trở đi: trả 0,1% số tiền bảo hiểm / ngày nằm viện

3. Phẫu thuật trả tỷ lệ phần trăm số tiền bảo hiểm tương ứng với từng loại phẫu thuật quy định tại Bảng tỷ lệ phẫu thuật do GIC ban hành.
Phí bảo hiểm

BẢNG PHÍ BẢO HIỂM

Bảo hiểm Sức khỏe toàn diện Chương trình phổ thông

Đơn vị tính VNĐ

Phạm vi bảo hiểm/Tuổi 1 – 18 18 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 65
Phạm vi bảo hiểm A Từ 1.500 - 30.000 Từ 2.900 - 58.000 Từ 5.500 - 110.000 Từ 9.500 - 190.000 Từ 15.500 - 310.000
Phạm vi bảo hiểm B Từ 2.500 - 50.000 Từ 2.800 - 56.000 Từ 2.800 - 56.000 Từ 2.800 - 56.000 Từ 2.800 - 56.000
Phạm vi bảo hiểm C Từ 3.000 - 60.000 Từ 3.800 - 76.000 Từ 5.500 - 110.000 Từ 6.500 - 130.000 Từ 9.000 - 180.000

Điều chỉnh tỷ lệ phí bảo hiểm theo số lượng người tham gia

Stt Số lượng thành viên trong HĐBH Tỷ lệ % giảm phí so với tỷ lệ phí bảo hiểm cá nhân
1 10 – 30 3%
2 31 – 50 5%
3 51 – 100 8%
4 101 – 150 10%
5 151 – 200 12%
6 201 – 250 15%
7 251 – 300 18%
8 301 – 350 20%
9 351 – 400 23%
10 401 – 450 25%
11 451 – 500 28%
12 Trên 500 30%
  •       Tỷ lệ giảm phí do không có tổn thất: Áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm tái tục không có tổn thất.
    Số năm tham gia bảo hiểm và tỷ lệ giảm phí:

-          01 năm: ..................................................................... giảm tối đa 5% tổng phí
-          02 năm liên tục: ......................................................... giảm tối đa 10% tổng phí
-          03 năm liên tục trở lên: ............................................. giảm tối đa 20% tổng phí
Trong mọi trường hợp, tổng tỷ lệ giảm phí không quá 40%

  •       Tỷ lệ phí ngắn hạn (áp dụng trong trường hợp tham gia dưới 1 năm)

-          Đến 3 tháng: ............................................................. 30% phí cả năm
-          Đến 6 tháng: ............................................................. 60% phí cả năm
-          Đến 9 tháng: ............................................................. 85% phí cả năm
-          Trên 9 tháng: ............................................................. 100% phí cả năm.


Những bài viết được quan tâm nhiều nhất

TƯ VẤN BẢO HIỂM SỨC KHỎENhận xét

Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận

Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.

Gửi bình luận
nhận xét
Sắp xếp : Mới nhất

   Các sản phẩm liên quan

Quyền lợi
bảo hiểm chính
phí bảo hiểm
26 nghìn - 6 triệu
Quyền lợi
bảo hiểm bổ trợ