TheBank
Gửi yêu cầu tư vấn
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Tên viết tắt: Techcom Capital

Năm thành lập:

Vốn điều lệ (Tỷ đồng):

Điện thoại: 024.39446368

Fax: 024.39446583

Website: www.techcomcapital.com.vn

Địa chỉ: Tầng 10, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội, Việt Nam

logo Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương

Giới thiệu sơ lược

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital) là công ty con thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) – một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam. Mục tiêu của Techcom Capital là cung cấp các dịch vụ quản lý đầu tư và tư vấn tài chính doanh nghiệp bao gồm: tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp, tư vấn huy động vốn và tư vấn M&A.

Techcom Capital thừa hưởng nền tảng tài chính hùng mạnh và mối quan hệ sâu rộng với các đối tác trong và ngoài nước của Techcombank. Techcombank sở hữu mạng lưới gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch trên 44 tỉnh và thành phố trong cả nước. Techcombank hiện phục vụ trên 2 triệu khách hàng cá nhân và gần 60.000 khách hàng doanh nghiệp.

Tổng hợp các quỹ đầu tư

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom

Quỹ Đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương. Quỹ linh hoạt trong việc chọn lựa danh mục đầu tư nhằm tối ưu nguồn vốn gửi vào, sinh lời hiệu quả nhờ quy trình lựa chọn, thẩm định mã cổ phiếu nghiêm ngặt, chuyên nghiệp. Lợi nhuận mục tiêu 12%/năm.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Techcom

- Tên tiếng Anh: Techcom Equity Fund

- Tên viết tắt: TCEF

- Ngày thành lập: 16/09/2015

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Hàng ngày

- Giá trị mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng bán hoặc chuyển đổi tối thiểu: 100 CCQ

- Số dư tài khoản tối thiểu: Không áp dụng

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 64,62% 19,91% 3,48% 11,99%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
FPT 9,97%
VCB 9,03%
MWG 6,18%
VRE 5,86%
PNJ 4,69%
Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng hoạt động đầu tư (đồng) -188.716.179 30.012.464 2.452.371.427
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) 3.904.623.734 305.944.450 3.105.234.721
NAV đầu kỳ (đồng) 165.509.626.311 169.648.260.628 242.302.803.215
NAV cuối kỳ (đồng) 164.071.357.320 165.509.626.311  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 12.676.285,48 13.079.306,71  
NAV/CCQ (đồng) 12.943,17 12.654,31  
Chương trình đầu tư

Chương trình Đầu tư định kỳ (SIP)

- Khoản đầu tư tối thiểu: 1 triệu đồng

- Các chương trình đầu tư định kỳ với các mức thời gian tối thiểu: 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng

- Ngày thanh toán: 

+ Đối với chu kỳ hành tháng là ngày thứ mười lăm hàng tháng.

+ Đối với chu kỳ hàng quý là ngày thứ mười lăm của tháng thứ nhất kể từ ngày đăng ký và ngày thứ 15 hàng tháng của mỗi 3 tháng sau đó.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương. Quỹ tập trung đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định nhằm đạt được kết quả tốt với rủi ro thấp. Lợi nhuận kỳ vòng trên 8%/năm.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom

- Tên tiếng Anh: Techcom Bond Fund

- Tên viết tắt: TCBF

- Ngày thành lập: 16/09/2015

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Hàng ngày

- Giá trị mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng bán hoặc chuyển đổi tối thiểu: 100 CCQ

- Số dư tài khoản tối thiểu: Không áp dụng

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 0% 72,44% 2,27% 25,29%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Trái phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
MSR11808 8,99%
SDI11717 7,94%
MSN11718 5,43%
NVL11715 5,02%
MSN11719 4,52%
Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng hoạt động đầu tư (đồng) 76.667.826.246 68.238.643.779 393.663.835.475
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) 9.702.623.791 16.217.605.097 5.144.394.497
NAV đầu kỳ (đồng) 11.487.464.040.037 10.686.876.773.259 6.622.464.824.048
NAV cuối kỳ (đồng) 12.598.188.729.873 11.487.464.040.037  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 948.071.091,11 870.674.034,20  
NAV/CCQ (đồng) 13.288,23 13.193,75  
Chương trình đầu tư

Chương trình Đầu tư định kỳ (SIP)

- Khoản đầu tư tối thiểu: 1 triệu đồng

- Các chương trình đầu tư định kỳ với các mức thời gian tối thiểu: 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng

- Ngày thanh toán: 

+ Đối với chu kỳ hành tháng là ngày thứ mười lăm hàng tháng.

+ Đối với chu kỳ hàng quý là ngày thứ mười lăm của tháng thứ nhất kể từ ngày đăng ký và ngày thứ 15 hàng tháng của mỗi 3 tháng sau đó.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (FlexiCA$H)

Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF - FlexiCash) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương. Quỹ hướng đến tối ưu hóa lợi nhuận cho dòng tiền lưu động ngắn hạn. FlexiCash là quỹ tiên phong đáp ứng nhu cầu này với chiến lược đầu tư linh hoạt, hiệu quả và được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Techcom Capital. Điểm nổi bật, FlexiCash không phí tham gia, không phí bán lại, không giới hạn thời gian đầu tư.

 

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu linh hoạt Techcom (FlexiCA$H)

- Tên tiếng Anh: Techcom Flexi Bond Fund

- Tên viết tắt: TCFF

- Ngày thành lập: 05/12/2018

- Ngân hàng giam sát: Ngân hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hà Thành

- Ngày giao dịch: Hàng ngày

- Giá trị mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng bán hoặc chuyển đổi tối thiểu: 100 CCQ

- Số dư tài khoản tối thiểu: Không áp dụng

 

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 0% 69,25% 1,69% 29,07%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Trái phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
NVL11715 14,09%
NPM11804 12,89%
TCE11721 7,73%
SCR11816 7,68%
VPL11811 6,75%
Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (đồng) 222.532.013 183.961.951 1.244.830.088
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) 224.591.944 -86.384.885 393.868.588
NAV đầu kỳ (đồng) 115.543.954.379 42.177.944.285 30.333.298.945
NAV cuối kỳ (đồng) 34.508.621.033 115.543.954.379  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 3.310.815,33 11.164.366,62  
NAV/CCQ (đồng) 10.422,99 10.349,35  
Chương trình đầu tư

Chương trình Đầu tư định kỳ (SIP)

- Khoản đầu tư tối thiểu: 1 triệu đồng

- Các chương trình đầu tư định kỳ với các mức thời gian tối thiểu: 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng

- Ngày thanh toán: 

+ Đối với chu kỳ hành tháng là ngày thứ mười lăm hàng tháng.

+ Đối với chu kỳ hàng quý là ngày thứ mười lăm của tháng thứ nhất kể từ ngày đăng ký và ngày thứ 15 hàng tháng của mỗi 3 tháng sau đó.

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam (TC REIT) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương, là quỹ đóng và được giao dịch trên sàn HOSE với mã FUCVREIT. TCREIT là quỹ bất động sản đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, tập trung đầu tư vào lĩnh vực bất động sản thông qua các loại hình nhà ở, chung cư, cho thuê ... bên cạnh đầu tư, nắm giữ cổ phiếu, trái phiếu trong ngành.

Theo quy định của luật, TCREIT sẽ đầu tư chủ yếu vào các bất động sản đã hoàn thành và đang tạo ra dòng tiền ổn định từ cho thuê, đồng thời sẽ phân phối 90% lợi nhuận hàng năm cho nhà đầu tư.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam

- Tên viết tắt: TC REIT

- Ngày thành lập: 20/05/2016 (Niêm yết trên sàn HOSE từ 20/07/2017, thời gian hoạt động không xác định phụ thuộc Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư)

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hà Thành

- Công ty Định giá Bất động sản: CTCP Thẩm định giá Hoa Mặt Trời

- Công ty Quản lý Bất động sản: CTCP Dịch vụ, Thương mại và Đầu tư Sao Thủy

- Ngày giao dịch: Hàng ngày (Giao dịch trên sàn HOSE với mã FUCVREIT)

 

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng Tài sản 71,42% 9,50% 0,39% 18,69%

Chứng khoán trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
VIC 49,66%
NLG 21,75%
Trái phiếu  
VHM11802 3,97%
SDI11717 3,96%
NVL11715 1,57%

 

 

Chỉ tiêu Tháng 7/2019 Tháng 6/2019 Lũy kế từ đầu năm
Thu nhập ròng từ hoạt đồng đầu tư (đồng) -14.707.730 119.509.235 84.055.514
Lãi/Lỗ hoạt động đầu tư (đồng) 2.220.264.700 69.463.750 8.989.136.120
NAV đầu kỳ (đồng) 61.509.912.013 61.320.939.028 54.642.277.349
NAV cuối kỳ (đồng) 63.715.468.983 61.509.912.013  
Tổng số đơn vị quỹ (CCQ) 5.000.000 5.000.000  
NAV/CCQ (đồng) 12.743,09 12.301,98  

Mở tài khoản