avatart

khach

icon
banner_cty
logo_company

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI

Tên viết tắt: PVIAM

Năm thành lập:

(Đang cập nhật)

Vốn điều lệ (Tỷ đồng):

(Đang cập nhật)

Địa chỉ:

Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

024.32565555

Fax:

024.32565565

Website:

http://www.pviam.com.vn/

Giới thiệu sơ lược

PVIAM là thành viên trẻ nhất của PVI Holdings, là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành định chế Tài Chính – Bảo Hiểm PVI (PVI Holdings), nhằm tăng cường minh bạch trong quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế.

Tổng hợp các quỹ đầu tư

Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI

Tổng quan quỹ POF

Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (POF) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ PVI (PVIAM), là quỹ thành viên dạng đóng đầu tiên của công ty, thực hiện đầu tư linh hoạt với mục tiêu tối ưu hóa cơ hội đầu tư tăng trưởng cao từ thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán. Quỹ POF huy động vốn từ các công ty trong hệ thống PVI và các doanh nghiệp khác với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng.

Thông tin Quỹ

- Tên quỹ: Quỹ đầu tư cơ hội PVI

- Tên viết tắt: POF

- Ngày thành lập: 08/10/2015 (thời gian hoạt động 5 năm)

- Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hà Thành

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Chính sách cổ tức: Hàng năm, dựa trên cơ sở cổ tực từ các khoản đầu tư và được sự chấp thuận của Đại hội Thường niên

 

Danh mục đầu tư
Kết quả hoạt động
Hướng dẫn đăng ký Khác

Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (POF) thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ PVI (PVIAM), là quỹ thành viên dạng đóng đầu tiên của công ty, thực hiện đầu tư linh hoạt với mục tiêu tối ưu hóa cơ hội đầu tư tăng trưởng cao từ thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán. Quỹ POF huy động vốn từ các công ty trong hệ thống PVI và các doanh nghiệp khác với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng.

- Tên quỹ: Quỹ đầu tư cơ hội PVI

- Tên viết tắt: POF

- Ngày thành lập: 08/10/2015 (thời gian hoạt động 5 năm)

- Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hà Thành

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Chính sách cổ tức: Hàng năm, dựa trên cơ sở cổ tực từ các khoản đầu tư và được sự chấp thuận của Đại hội Thường niên

 

Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI

Tổng quan quỹ PIF

Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI là một quỹ thành viên thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ PVI (PVIAM). Lĩnh vực đầu tư chính của Quỹ PIF là các công ty quản lý và phát triển tài sản với mức lợi nhuận kỳ vọng là 9,5%/năm.

Thông tin Quỹ

- Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI

- Tên Tiếng Anh: PVI Infrastructure Investment Fund

- Tên viết tắt: Quỹ PIF

- Loại hình quỹ: Quỹ thành viên

- Ngày thành lập: 25/05/2017 (thời gian hoạt động 5 năm)

- Ngân hàng lưu ký: Ngân hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hà Thành

 

Danh mục đầu tư
Kết quả hoạt động
Hướng dẫn đăng ký Khác

Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI là một quỹ thành viên thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ PVI (PVIAM). Lĩnh vực đầu tư chính của Quỹ PIF là các công ty quản lý và phát triển tài sản với mức lợi nhuận kỳ vọng là 9,5%/năm.

- Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI

- Tên Tiếng Anh: PVI Infrastructure Investment Fund

- Tên viết tắt: Quỹ PIF

- Loại hình quỹ: Quỹ thành viên

- Ngày thành lập: 25/05/2017 (thời gian hoạt động 5 năm)

- Ngân hàng lưu ký: Ngân hàng TMCP BIDV - chi nhánh Hà Thành

 

Tư vấn chứng chỉ quỹ