avatart

khach

icon
banner_cty
logo_company

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VietFund Management)

Tên viết tắt: VFM

Năm thành lập:

(Đang cập nhật)

Vốn điều lệ (Tỷ đồng):

(Đang cập nhật)

Địa chỉ:

Phòng 1701 - 04, Tầng 17, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP HCM

Điện thoại:

028.38251488 hoặc 028.38251480

Fax:

028.38251489

Website:

https://vfm.com.vn/

Giới thiệu sơ lược

Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) là công ty quản lý quỹ nội địa đầu tiên có tổng tài sản được quản lý lớn nhất tại thị trường Việt Nam. Công có trụ sở chính đặt tại TP.HCM, trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất Việt Nam và một văn phòng chi nhánh tại Hà Nội.

 

Tổng hợp các quỹ đầu tư

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam

Tổng quan quỹ VFMVF1

Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) thuộc Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM), là quỹ đại chúng đầu tiên của Việt Nam, được huy động nguồn vốn từ cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước với quy mô vốn ban đầu 300 tỷ đồng trong vòng 10 ngày vào tháng 4/2004. Sau 10 năm hoạt động, Quỹ đầu tư VF1 đã chuyển đổi thành quỹ mở đầu tư cổ phiếu và trái phiếu nhằm đáp ứng xu thế của thế giới.

Thông tin Quỹ

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietnam Securities Investment Fund

- Tên viết tắt: VFMVF1

- Ngày thành lập: 20/5/2014 (chuyển đổi sang Quỹ mở ngày 08/10/2013)

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Hàng ngày

- Số tiền đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng duy trì tài khoản tối thiểu: 100 CCQ

 

Danh mục đầu tư

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 78,36% 12,78%  2,15% 6,72%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
MWG 9,31%
VCB 6,25%
PNJ 5,56%
FPT 5,55%
Trái phiếu  
KBC11806 5,29%
Kết quả hoạt động
Hướng dẫn đăng ký Khác
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư VF-iSaving:

- Sô tiền tối thiểu: 1 triệu đồng 

- Ngày giao dịch: Là ngày làm việc gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền đầu tư định kỳ và Lệnh Mua/Lệnh Bán của nhà đầu tư.

- Giá dịch vụ phát hành: 0%

- Giá dịch vụ mua lại:

Từ 365 ngày trở xuống 2,5%
Trên 365 ngày đến 730 ngày 1%
Trên 730 ngày 0%

Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) thuộc Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM), là quỹ đại chúng đầu tiên của Việt Nam, được huy động nguồn vốn từ cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước với quy mô vốn ban đầu 300 tỷ đồng trong vòng 10 ngày vào tháng 4/2004. Sau 10 năm hoạt động, Quỹ đầu tư VF1 đã chuyển đổi thành quỹ mở đầu tư cổ phiếu và trái phiếu nhằm đáp ứng xu thế của thế giới.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietnam Securities Investment Fund

- Tên viết tắt: VFMVF1

- Ngày thành lập: 20/5/2014 (chuyển đổi sang Quỹ mở ngày 08/10/2013)

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Hàng ngày

- Số tiền đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng duy trì tài khoản tối thiểu: 100 CCQ

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 78,36% 12,78%  2,15% 6,72%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
MWG 9,31%
VCB 6,25%
PNJ 5,56%
FPT 5,55%
Trái phiếu  
KBC11806 5,29%
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư VF-iSaving:

- Sô tiền tối thiểu: 1 triệu đồng 

- Ngày giao dịch: Là ngày làm việc gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền đầu tư định kỳ và Lệnh Mua/Lệnh Bán của nhà đầu tư.

- Giá dịch vụ phát hành: 0%

- Giá dịch vụ mua lại:

Từ 365 ngày trở xuống 2,5%
Trên 365 ngày đến 730 ngày 1%
Trên 730 ngày 0%

Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam

Tổng quan quỹ VFMVF4

Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4) là quỹ đại chúng thứ hai quản lý bởi Công ty VFM, huy động nguồn vốn từ cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước với quy mô vốn ban đầu 806,46 tỷ đồng vào tháng 1/2008. Sau 5 năm hoạt động, Quỹ đầu tư VF4 đã chính thức chuyển đổi thành quỹ mở vào tháng 12/2013, đây cũng là xu hướng đầu tư của các quỹ trên thế giới, nhằm đem lại lợi ích tối ưu cho nhà đầu tư.

Thông tin Quỹ

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietnam Blue-Chip Fund

- Tên viết tắt: VFMVF4

- Ngày thành lập: 28/02/2008 (Ngày chuyển đổi sang Quỹ mở 16/12/2013)

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Hàng ngày

- Số tiền đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng duy trì tài khoản tối thiểu: 100 CCQ

Danh mục đầu tư

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 95,61% 0% 2,05% 2,34%

Top Chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
MWG 8,21%
VHM 6,55%
VCB 6,37%
GAS 5,87%
FPT 5,58%
Kết quả hoạt động
Hướng dẫn đăng ký Khác
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư VF-iSaving:

- Sô tiền tối thiểu: 1 triệu đồng 

- Ngày giao dịch: Là ngày làm việc gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền đầu tư định kỳ và Lệnh Mua/Lệnh Bán của nhà đầu tư.

- Giá dịch vụ phát hành: 0%

- Giá dịch vụ mua lại:

Từ 365 ngày trở xuống 2,5%
Trên 365 ngày đến 730 ngày 1%
Trên 730 ngày 0%

 

Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4) là quỹ đại chúng thứ hai quản lý bởi Công ty VFM, huy động nguồn vốn từ cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước với quy mô vốn ban đầu 806,46 tỷ đồng vào tháng 1/2008. Sau 5 năm hoạt động, Quỹ đầu tư VF4 đã chính thức chuyển đổi thành quỹ mở vào tháng 12/2013, đây cũng là xu hướng đầu tư của các quỹ trên thế giới, nhằm đem lại lợi ích tối ưu cho nhà đầu tư.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietnam Blue-Chip Fund

- Tên viết tắt: VFMVF4

- Ngày thành lập: 28/02/2008 (Ngày chuyển đổi sang Quỹ mở 16/12/2013)

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Hàng ngày

- Số tiền đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng duy trì tài khoản tối thiểu: 100 CCQ

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 95,61% 0% 2,05% 2,34%

Top Chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
MWG 8,21%
VHM 6,55%
VCB 6,37%
GAS 5,87%
FPT 5,58%
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư VF-iSaving:

- Sô tiền tối thiểu: 1 triệu đồng 

- Ngày giao dịch: Là ngày làm việc gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền đầu tư định kỳ và Lệnh Mua/Lệnh Bán của nhà đầu tư.

- Giá dịch vụ phát hành: 0%

- Giá dịch vụ mua lại:

Từ 365 ngày trở xuống 2,5%
Trên 365 ngày đến 730 ngày 1%
Trên 730 ngày 0%

 

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam

Tổng quan quỹ VFMVFB

Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt nam (VFMVFB) thuộc Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM), là quỹ hoạt động theo mô hình Quỹ mở chuyên đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu địa phương, giấy tờ có giá với tỷ trọng đầu tư lên tới 80% giá trị tài sản của quỹ. Quỹ VFMVFB cũng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Thông tin Quỹ

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietnam Bond Fund

- Tên viết tắt: VFMVFB

- Ngày thành lập: 10/06/2013

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Sáu hàng tuần

- Số tiền đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng duy trì tài khoản tối thiểu: 100 CCQ

Danh mục đầu tư

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 0% 37,26% 3,95% 58,79%

Chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Trái phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
VN0VIC118147 9,46%
VN0VHM118013 9,35%
VN0CII117138 9,32%
VN0KBC118063 9,14%
Kết quả hoạt động
Hướng dẫn đăng ký Khác
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư VF-iSaving:

- Sô tiền tối thiểu: 1 triệu đồng 

- Ngày giao dịch: Là ngày làm việc gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền đầu tư định kỳ và Lệnh Mua/Lệnh Bán của nhà đầu tư.

- Giá dịch vụ phát hành: 0%

- Giá dịch vụ mua lại:

Từ 365 ngày trở xuống 2,5%
Trên 365 ngày đến dưới 730 ngày 1%
Trên 730 ngày 0%

Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt nam (VFMVFB) thuộc Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM), là quỹ hoạt động theo mô hình Quỹ mở chuyên đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu địa phương, giấy tờ có giá với tỷ trọng đầu tư lên tới 80% giá trị tài sản của quỹ. Quỹ VFMVFB cũng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietnam Bond Fund

- Tên viết tắt: VFMVFB

- Ngày thành lập: 10/06/2013

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Sáu hàng tuần

- Số tiền đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng duy trì tài khoản tối thiểu: 100 CCQ

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 0% 37,26% 3,95% 58,79%

Chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Trái phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
VN0VIC118147 9,46%
VN0VHM118013 9,35%
VN0CII117138 9,32%
VN0KBC118063 9,14%
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư VF-iSaving:

- Sô tiền tối thiểu: 1 triệu đồng 

- Ngày giao dịch: Là ngày làm việc gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền đầu tư định kỳ và Lệnh Mua/Lệnh Bán của nhà đầu tư.

- Giá dịch vụ phát hành: 0%

- Giá dịch vụ mua lại:

Từ 365 ngày trở xuống 2,5%
Trên 365 ngày đến dưới 730 ngày 1%
Trên 730 ngày 0%

Quỹ Đầu tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam

Tổng quan quỹ VFMVFC

Quỹ Đầu tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC) thuộc Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM), là quỹ mở hướng tới bảo vệ vốn đầu tư ban đầu cho nhà đầu tư và tìm kiếm lợi nhuận thông qua một danh mục đầu tư đa dạng hóa, bao gồm các tài sản có tính phòng vệ như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi … và các tài sản có khả năng tăng trưởng là các cổ phiếu tốt.

Thông tin Quỹ

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietnam Capital Protection Orientation Fund

- Tên viết tắt: VFMVFC

- Ngày thành lập: 03/04/2019

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Ba hàng tuần

- Số tiền đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng duy trì tài khoản tối thiểu: 100 CCQ

 

Danh mục đầu tư

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 1,45% 0% 2,35% 96,20%

Tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục

Chứng chỉ tiền gửi 87,70%

Chứng khoán nắm giữ trong danh mục

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
FPT 0,46%
MBB 0,35%
ACV 0,33%
PNJ 0,31%
Kết quả hoạt động
Hướng dẫn đăng ký Khác
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư VF-iSaving:

- Sô tiền tối thiểu: 1 triệu đồng 

- Ngày giao dịch: Là ngày làm việc gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền đầu tư định kỳ và Lệnh Mua/Lệnh Bán của nhà đầu tư.

- Giá dịch vụ phát hành: 0%

- Giá dịch vụ mua lại:

Từ 365 ngày trở xuống 2,5%
Trên 365 ngày đến 730 ngày 1%
Trên 730 ngày 0%

Quỹ Đầu tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC) thuộc Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM), là quỹ mở hướng tới bảo vệ vốn đầu tư ban đầu cho nhà đầu tư và tìm kiếm lợi nhuận thông qua một danh mục đầu tư đa dạng hóa, bao gồm các tài sản có tính phòng vệ như trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi … và các tài sản có khả năng tăng trưởng là các cổ phiếu tốt.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Định hướng bảo toàn vốn Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietnam Capital Protection Orientation Fund

- Tên viết tắt: VFMVFC

- Ngày thành lập: 03/04/2019

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Ba hàng tuần

- Số tiền đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng duy trì tài khoản tối thiểu: 100 CCQ

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 1,45% 0% 2,35% 96,20%

Tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục

Chứng chỉ tiền gửi 87,70%

Chứng khoán nắm giữ trong danh mục

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
FPT 0,46%
MBB 0,35%
ACV 0,33%
PNJ 0,31%
Chương trình đầu tư

Chương trình đầu tư VF-iSaving:

- Sô tiền tối thiểu: 1 triệu đồng 

- Ngày giao dịch: Là ngày làm việc gần nhất sau ngày Quỹ nhận được tiền đầu tư định kỳ và Lệnh Mua/Lệnh Bán của nhà đầu tư.

- Giá dịch vụ phát hành: 0%

- Giá dịch vụ mua lại:

Từ 365 ngày trở xuống 2,5%
Trên 365 ngày đến 730 ngày 1%
Trên 730 ngày 0%

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam

Tổng quan quỹ VFMVEI

Quỹ đầu tư VEI thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM), là quỹ mở đầu tư vào các loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ VEI có giấy phép chào bán ra công chúng lần đầu (IPO) vào cuối năm 2017.

Thông tin Quỹ

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietnam Equities Investment Fund

- Tên viết tắt: VFMVEI

- Ngày thành lập: 02/03/2018

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Tư tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng

- Số tiền đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng duy trì tài khoản tối thiểu: 2000 CCQ

 

Danh mục đầu tư

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 95,67% 0% 0,09% 4,24%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
MWG 12,94%
VHM 8,89%
VCB 6,10%
FPT 5,89%
MBB 4,91%
Kết quả hoạt động
Hướng dẫn đăng ký Khác

Quỹ đầu tư VEI thuộc quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM), là quỹ mở đầu tư vào các loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ VEI có giấy phép chào bán ra công chúng lần đầu (IPO) vào cuối năm 2017.

- Tên quỹ: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Việt Nam

- Tên tiếng Anh: Vietnam Equities Investment Fund

- Tên viết tắt: VFMVEI

- Ngày thành lập: 02/03/2018

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Thứ Tư tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng

- Số tiền đăng ký mua tối thiểu: 1 triệu đồng

- Số lượng duy trì tài khoản tối thiểu: 2000 CCQ

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 95,67% 0% 0,09% 4,24%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
MWG 12,94%
VHM 8,89%
VCB 6,10%
FPT 5,89%
MBB 4,91%

Quỹ ETF VFMVN30

Tổng quan quỹ ETF VFMVN30

Quỹ ETF VFMVN30 là quỹ ETF đầu tiên của Việt Nam do công ty VFM phát hành và quản lý theo Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 14/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 18/09/2014 với số vốn huy động lần đầu ra công chúng là 202 tỷ đồng. Quỹ ETF VFMVN30 đã được niêm yết và chính thức giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM từ ngày 06/10/2014. Mã giao dịch là E1VFVN30.

Thông tin Quỹ

- Tên quỹ: Quỹ ETF VFMVN30

- Tên tiếng Anh: VFMVN30 ETF

- Tên viết tắt: ETF VFMVN30

- Ngày thành lập: 18/09/2014 (niêm yết trên sàn HOSE ngày 29/09/2014)

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Hàng ngày (Giao dịch trên sàn HOSE với mã E1VFVN30)

 

Danh mục đầu tư

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 96,30% 0% 0,88% 2,82%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
VNM 8,85%
VIC 8,02%
TCB 7,31%
MSN 5,86%
HPG 5,85%
Kết quả hoạt động
Hướng dẫn đăng ký Khác

Quỹ ETF VFMVN30 là quỹ ETF đầu tiên của Việt Nam do công ty VFM phát hành và quản lý theo Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 14/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 18/09/2014 với số vốn huy động lần đầu ra công chúng là 202 tỷ đồng. Quỹ ETF VFMVN30 đã được niêm yết và chính thức giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM từ ngày 06/10/2014. Mã giao dịch là E1VFVN30.

- Tên quỹ: Quỹ ETF VFMVN30

- Tên tiếng Anh: VFMVN30 ETF

- Tên viết tắt: ETF VFMVN30

- Ngày thành lập: 18/09/2014 (niêm yết trên sàn HOSE ngày 29/09/2014)

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam

- Ngày giao dịch: Hàng ngày (Giao dịch trên sàn HOSE với mã E1VFVN30)

 

Cập nhật tháng 7/2019

Loại tài sản Cổ phiếu Trái phiếu Tài sản khác Tiền
Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản 96,30% 0% 0,88% 2,82%

Top chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư

Cổ phiếu Tỷ lệ nắm giữ/Tổng tài sản
VNM 8,85%
VIC 8,02%
TCB 7,31%
MSN 5,86%
HPG 5,85%

Tư vấn chứng chỉ quỹ